Why Home-Schooling? Axiological Justifications for an Education Outside of the School System
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Wrocławski Instytut Pedagogiki ul. Dawida 1 50-527 Wrocław
 
 
Submission date: 2014-07-01
 
 
Final revision date: 2014-12-30
 
 
Acceptance date: 2014-12-30
 
 
Publication date: 2014-12-30
 
 
Corresponding author
Anna Maria Kucharska   

Uniwersytet Wrocławski Instytut Pedagogiki ul. Dawida 1 50-527 Wrocław
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2014;10(2):205-224
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Since 1990 Poles have rediscovered home-schooling. Teaching and upbringing within the family is not a new concept – it preceded the development of institutionalised education and was strongly bonded with a social class and its needs. Nowadays, however rather unconsciously, some parents are coming back to a similar way of teaching at the same time wandering away from teaching at school with all its flaws. On the other hand home-schooling models are more often modern, Anglo-Saxon, where this form of teaching has many adherents. The idea of home-schooling, as well as its practical forms, is highly supported by a Christian schools network cooperating with Educational Association Integration. At the beginning this may sound like a paradox – a school, a non-public school, supporting teaching outside a school. The support for home-schooling is coherent with an understanding of the leading role of a family in upbringing and teaching by the Christian schools. A transfer of values between generations and in the shaping of a moral system based on them is mostly underlined. Those schools are introducing a similar vision of an upbringing and stressed the coherence of influences of a school, a family and a church, but recognise parents as the highest authority in their children's education. According to the Polish law, a Principal must give permission for allowing this type of education by the particular parents, so that institutions which are open to cooperation and which encourage home-schooling are of huge help for parents. In my article I would like to mention a controversy around home-schooling, connected with the social development of a child, socialisation and hermetic environment, however I will focus on the values being at the very centre of Christian home-schooling.
 
REFERENCES (25)
1.
Bartosik P., Dlaczego edukacja domowa?, [w:] M. i P. Zakrzewscy (red.), Edukacja domowa w Polsce. Teoria i praktyka, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa 2009.
 
2.
Bednarz E., Edukacja Chrześcijańska w Polsce na przykładzie Chrześcijańskiego Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Samuel, Stowarzyszenie Edukacyjne Integracja, Warszawa 2013.
 
3.
Brudka K., Edukacja domowa z perspektywy psychologa – szanse i zagrożenia, [w:] M. i P. Zakrzewscy (red.), Edukacja domowa w Polsce. Teoria i praktyka, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa 2009.
 
4.
Budajczak M., Edukacja domowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
 
5.
Chłodna I., Homeschooling – szansa czy zagrożenie?, [w:] M. i P. Zakrzewscy (red.), Edukacja domowa w Polsce. Teoria i praktyka, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa 2009.
 
6.
Dekret o obowiązku szkolnym z dnia 7 lutego 1919 (Dz. Urz. Min. WRiOP, 1919, nr 2, poz. 2).
 
7.
Dzieciątko M. i J., W drodze do dojrzałości, [w:] M. i P. Zakrzewscy (red.), Edukacja domowa w Polsce. Teoria i praktyka, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa 2009.
 
8.
Janicka-Galant A., Galant P., Edukowanie przez podróżowanie, [w:] M. i P. Zakrzewscy (red.), Edukacja domowa w Polsce. Teoria i praktyka, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”,Warszawa 2009.
 
9.
Kamińska K., O miejscach bezpiecznych i edukacji, [w:] K. Kokot i A. Ładyżyński (red.), Dom. Perspektywy i znaczenia, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2011.
 
10.
Konowrocka D., Dzieci nauczane domowo osiągają znakomite wyniki w nauce, [w:] M. i P. Zakrzewscy (red.), Edukacja domowa w Polsce. Teoria i praktyka, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa 2009.
 
11.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997.
 
12.
Korab R. i J., Szkoła bez uczniów, czyli homeschooling, [w:] M. i P. Zakrzewscy (red.), Edukacja domowa w Polsce. Teoria i praktyka, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa 2009.
 
13.
Nauman I., Domowa edukacja – co na to nauczyciele?, „Nasze Inspiracje”, zima 2011, nr 4.
 
14.
Polaszek A., Edukacja domowa w praktyce, [w:] M. i P. Zakrzewscy (red.), Edukacja domowa w Polsce. Teoria i praktyka, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa 2009.
 
15.
Taylor J.V., Self-Concept in Home-Schooling Children, por. źródło: http://www.moorefoundation.com... [dostęp: 10.10.2014].
 
16.
Ustawa o systemie oświaty z dn. 19 marca 2009 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2009 nr 56 poz. 458.).
 
17.
Ustawa z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późn. zm. (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425).
 
18.
Weigl J., Dla Boga dzieci są wyjątkowe, [w:] M. i P. Zakrzewscy (red.), Edukacja domowa w Polsce. Teoria i praktyka, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa 2009.
 
19.
Westergard N., Jak to się zaczęło w Ameryce?, „Nasze Inspiracje”, zima 2011, nr 4.
 
20.
Wojtacha Ł. i M., Moje dziecko, moja odpowiedzialność, [w:] M. i P. Zakrzewscy (red.), Edukacja domowa w Polsce. Teoria i praktyka, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa 2009.
 
21.
Wywiad Huberta Sajdy z Jarosławem Pietrzakiem, Dobra przestrzeń dla rozwoju dziecka, „Nasze Inspiracje”, wiosna 2013, nr 1.
 
22.
Wywiad Sylwii Tomczyk z Damaris Shaded-Otremba, Homeschooling – kreatywna szkoła życia, „Nasze Inspiracje”, zima 2011, nr 4.
 
23.
Zakrzewscy M. i P., Dzieciństwo bez szkoły, [w:] Ciż (red.), Edukacja domowa w Polsce. Teoria i praktyka, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa 2009.
 
24.
Zielińska A., Aspekty prawne nauczania domowego, [w:] M. i P. Zakrzewscy (red.), Edukacja domowa w Polsce. Teoria i praktyka, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam”, Warszawa 2009.
 
25.
Żarnowiecka E., Czy edukacja domowa ma szansę w polskich rodzinach?, „Nasze Inspiracje”, zima 2011, nr 4.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top