Distance education during the COVID-19 outbreak in the experiences of Polish students: the assessment of school relationships and its determinants
 
More details
Hide details
1
Unit for School Pedagogy Research, Faculty of Educational Studies, Adam Mickiewicz University in Poznan [Pracownia Pedagogiki Szkolnej, Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu], Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznan, Poland
 
2
Unit for Psychopedagogical Research on Human Development, Faculty of Educational Studies, Adam Mickiewicz University in Poznan [Pracownia Psychopedagogicznych Badań nad Rozwojem Człowieka, Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu], Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznan, Poland
 
 
Submission date: 2021-11-03
 
 
Final revision date: 2021-11-30
 
 
Acceptance date: 2021-11-30
 
 
Publication date: 2021-12-22
 
 
Corresponding author
Sylwia Jaskulska   

Pracownia Pedagogiki Szkolnej, Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań, Polska
 
 
Barbara Jankowiak   

Pracownia Psychopedagogicznych Badań nad Rozwojem Człowieka, Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań, Polska
 
 
Mateusz Marciniak   

Pracownia Pedagogiki Szkolnej, Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań, Polska
 
 
Michał Klichowski   

Pracownia Psychopedagogicznych Badań nad Rozwojem Człowieka, Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2021;24(1):133-146
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction. High-quality interpersonal relationships are a protective factor in a crisis situation. Research on the coronavirus (SARS-CoV-2) pandemic shows that there is a relationship between the personal assessment of one’s own social relationship network and other aspects of everyday functioning. This also applies to children and adolescents, and it becomes one of the key issues in preventing the negative consequences of pandemic experiences for their development and mental health. Aim. The aim of the research was to explore the students’ school experiences during the COVID-19 outbreak in the area of their relationships with classmates and teachers. Research problems concerned the students’ assessment of these relations and its determinants. Materials and methods. The participants were students (N = 1955) aged from 9 to 20, studying in primary and secondary schools. The survey method was used. The collected data were statistically analysed using descriptive statistics, frequency analysis, and signifi - cance difference tests (chi-square test). Results. Almost 70% of students claim that they have good relations with teachers and that they have remained unchanged during the COVID-19 pandemic. Over 25% of students noticed a deterioration in relations with their colleagues (especially girls, and pupils studying in rural area schools).
 
REFERENCES (29)
1.
Bernasco, E.L., Nelemans, S.A., van der Graaff, J., Branje, S. (2021). Friend Support and Internalizing Symptoms in Early Adolescence During COVID-19. Journal of Research on Adolescence, 3, 692-702. DOI: 10.1111/jora.12662.
 
2.
Bieganowska-Skóra, A., Pankowska, D., (2020). Moje samopoczucie w e-szkole. Pobrane 28.12.2020 z: https://phavi.umcs.pl/at/attac....
 
3.
Brooks, S.K., Webster, R.K., Smith, L.E., Woodland, L., Wessely, S., Greenberg, N., Rubin, G. (2020). The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence. The Lancet, 395, 912-920. DOI: 10.1016/S0140-6736(20)30460-8.
 
4.
Diener, E., Seligman, M.E.P. (2002). Very happy people. Psychological Science, 13(1), 81-84. DOI: 10.1111/1467-9280.00415.
 
5.
Doroszewicz, K. (2008). Bliskie związki a jakość życia. Psychologia Jakości Życia, 7(1 i 2), 5-18.
 
6.
Fischer, I., Avrashi, S., Oz, T., Fadul, R., Gutman, K., Rubenstein, D., Kroliczak, G., Goerg, S., Glöckner, A. (2020). The behavioural challenge of the COVID-19 pandemic: indirect measurements and personalized attitude changing treatments (IMPACT). Royal Society Open Science, 7(8), 1-19. DOI: 10.1098/rsos.201131.
 
7.
Pereira Gonçalves, A., Zuanazzi, A.C., Salvador, A.P., Jaloto, A., Pianowski, G., de Francisco Carvalho L. (2020). Preliminary fi ndings on the associations between mental health indicators and social isolation during the COVID-19 pandemic. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 2, 10-19. DOI: 10.12740/APP/122576.
 
8.
Harris, M.A., Orth, U. (2020). The Link Between Self-Esteem and Social Relationships: A Meta-Analysis of Longitudinal Studies. Journal of Personality and Social Psychology, 119(6), 1459-1477. DOI: 10.1037/pspp0000265.
 
9.
Hussong, A.M., Benner, A.D., Erdem, G., Lansford, J.E., Makila, L.M., Petrie, R.C. (2021). Adolescence Amid a Pandemic: Short- and Long-Term Implications. Journal of Research on Adolescence, 3, 820-835. DOI: https://doi.org/10.1111/jora.1....
 
10.
Jankowiak, B., Matysiak-Błaszczyk, A. (2019). Ryzyko i ochrona w środowisku rówieśniczym: Czyli o znaczeniu relacji koleżeńskich w życiu nastolatków. Studia Edukacyjne, 53, 59-72. DOI: 10.14746/se.2019.53.4.
 
11.
Jaskulska, S., Jankowiak, B., Buchnat, M. (2021). Kształcenie na odległość uczniów i uczennic z lekką niepełnosprawnością intelektualną w czasie pandemii COVID-19 w opiniach nauczycieli i nauczycielek, Rocznik Pedagogiczny, 44, 107-121. DOI: 10.2478/rp-2021-0008.
 
12.
Jaskulska, S., Jankowiak, B. (2020). Postawy nauczycielek i nauczycieli wobec kształcenia na odległość w czasie pandemii COVID -19. Studia Edukacyjne, 57, 47-65. DOI: 10.14746/se.2020.57.4.
 
13.
Klootwijk, C., Koele, I., van Hoom, J., Güroğlu, B., van Duijvenoorde, A. (2021). Parental support and positive mood buffer adolescents’ academic motivation during the COVID-19 pandemic. Journal of Research on Adolescence, 3, 780-795. DOI: 10.1111/jora.12660.
 
14.
Leigh-Hunt, N., Bagguley, D., Bash, K., Turner, V., Turnbull, S., Valtorta, N., Caan, W. (2017). An overview of systematic reviews on the public health consequences of social isolation and loneliness. Public Health, 152, 157-171. DOI: 10.1016/j.puhe.2017.07.035.
 
15.
Maiya, S., Dotterer, A.M., Whiteman, S.D. (2021). Longitudinal Changes in Adolescents’ School Bonding During the COVID-19 Pandemic: Individual, Parenting, and Family Correlates. Journal of Research on Adolescence, 3, 808-819. DOI: 10.1111/jora.12653.
 
16.
Makaruk, K., Włodarczyk, J., Szredzińska, R. (2020). Negatywne doświadczenia młodzieży w trakcie pandemii: Raport z badań ilościowych. Warszawa: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.
 
17.
Michalska, S. (2020). Szkoła wiejska w czasie pandemii. Wieś i Rolnictwo, 3(188), 119-139. DOI: 10.53098/wir032020/06.
 
18.
Michel, M. (2014). Wzmacnianie czynników chroniących w tworzeniu bezpiecznej przestrzeni szkoły w programach liderów rówieśniczych w kontekście koncepcji «resilience». Resocjalizacja Polska, 6, 101-120.
 
19.
Naser, A.Y., Al-Hadithi, H.T., Dahmash, E.Z., Alwafi , H., Alwan, S.S., Abdullah, Z.A. (2019). The effect of the 2019 coronavirus disease outbreak on social relationships: A cross-sectional study in Jordan. International Journal of Social Psychiatry, 67(6), 664-671. DOI: 10.1177/0020764020966631.
 
20.
Niewiadomska, I., Chwaszcz, J. (2010). Jak skutecznie zapobiegać karierze przestępczej?. Lublin: Tekst.
 
21.
Niśkiewicz, Z. (2019). Dobrostan psychiczny i jego rola w życiu człowieka. Studia Krytyczne, 3, 139-151. DOI: 10.25167/sk.1424.
 
22.
Pietrabissa, G., Simpson, S.G. (2020). Psychological Consequences of Social Isolation During COVID-19 Outbreak. Frontiers in Psychology, 11, 1-4. DOI: 10.3389/fpsyg.2020.02201.
 
23.
Ptaszek, G., Stunża, G.D., Pyżalski, J., Dębski, M., Bigaj, M. (2020). Edukacja zdalna: co stało się z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami?. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
24.
Pyżalski, J., Poleszak, W. (2020). Psychologiczna sytuacja dzieci i młodzieży w czasie epidemii. W: J. Pyżalski (red.), Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19: Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele (ss. 7-15). Warszawa: EduAkcja.
 
25.
Pyżalski, J. (2020). Ważne relacje uczniów i nauczycieli w czasie edukacji zdalnej. W: G. Ptaszek, G. D. Stunża, J. Pyżalski, M. Dębski, M. Bigaj (red.), Edukacja zdalna: co stało się z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami? (ss. 112-123). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
26.
Pyżalski, J. Poleszak, W. (2020). Relacje przede wszystkim – nawet jeśli obecnie jedynie zapośredniczone. W: J. Pyżalski (red.), Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele (ss. 28-36). Warszawa: EduAkcja.
 
27.
Salmela-Aro, K., Upadyaya, K., Vinni-Laakso, J., Hietajärvi, L. (2021). Adolescents’ longitudinal school engagement and burnout before and during COVID-19: The role of socio-emotional skills. Journal of Research on Adolescence, 3, 796-807. DOI: 10.1111/jora.12654 .
 
28.
Schaffer, H.R. (2006). Rozwój społeczny, dzieciństwo i młodość. Kraków: Wydawnictwo UJ.
 
29.
Turczyk, M., Jaskulska, S. (2020). Kształcenie na odległość a prawa dziecka – nowe wymiary szkolnej ekskluzji w czasach epidemii COVID-19. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 15, 3(57), 9-20. DOI:10.35765/eetp.2020.1557.01.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top