Linguistic support for migrant children and families on the example of the solutions of the Familienzentrum Lebenshilfe in Elmshorn
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Adama Mickiewicza, Wydział Studiów Edukacyjnych, Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań, Polska
 
These authors had equal contribution to this work
 
 
Submission date: 2024-01-10
 
 
Acceptance date: 2024-01-30
 
 
Online publication date: 2024-03-10
 
 
Corresponding author
Katarzyna Bożena Sadowska   

Uniwersytet Adama Mickiewicza, Wydział Studiów Edukacyjnych, Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań, Polska
 
 
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Introduction. Due to the currently intensifying phenomenon of migration, one of the particular challenges of the 21st century is cultural, educational, and linguistic support for migrants in the receiving countries. It is important that a child who finds itself in a position of dependence on the decisions of adult guardians, functioning in the space of a country that is previously foreign to it, experiences language education in a broad socio-cultural context, taking into account the interactions and interpenetration of the microsystem, mesosystem, exosystem, macrosystem, and chronosystem. Aim. The aim of the study is to show linguistic support for migrant children and families on the example of the Familienzentrum Lebenshilfe in Elmshorn in the Pinneberg. The following are considered important for creating methodological premises for the language education of a migrant child: the process of language education in a broad socio-cultural context, taking into account the interactions and mutual interpenetration of the microsystem, mesosystem, exosystem, macrosystem and chronosystem (in the context of the ecological theory of Urie Bronfenbrenner’s concept of human development). Research problem: The main problem is: How are migrant children and families staying in Elmshorn supported in the linguistic field through the solutions of the Familienzentrum Lebenshilfe (in the context of Uri Bronfenbrenner’s ecological concept of human development)? Materials and methods. During the study visit (December 11-14, 2022) the authors carried out a diagnostic survey using the technique of participant observation of classes taking place at the Familienzentrum, non-participant observation conducted in educational institutions associated with and cooperating with the Familienzentrum, and informal interviews with employees (psychologists, educators, social activists, director). Results and conclusion. The authors discuss a child in a migration situation, challenges in the process of multicultural integration in the example of Germany, and ways of supporting migrant families in the process of immersion in the language, and in the context of strengthening the microsystem and creating a mesosystem on the example of the Familienzentrum Lebenshilfe . All solutions proposed in the examined institution provide a chance for reliable linguistic and social support for migrant children and families.
 
REFERENCES (20)
1.
Alvarez, C. (2017). Prawa naturalne dziecka. Warszawa: Wydawnictwo CoJaNaTo.
 
2.
Anacka, M., Okólski, M. (2018). Migracje: pojęcie i metoda. W: M. Lesińska, M. Okólski (red.), 25 wykładów o migracjach (ss. 15–32). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
3.
Bronfenbrenner, U. (1977). Toward an experimental ecology of human development [Ku eksperymentalnej ekologii rozwoju człowieka]. American Psychologist, 32(7), 513–531. DOI: 10.1037/0003-066X.32.7.513.
 
4.
Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of human development: Experiments by nature and design [Ekologia rozwoju człowieka: eksperymenty z natury i projektowania]. Cambridge: Harvard University Press.
 
5.
Bronfenbrenner, U. (1994). Ecological models of human development [Ekologiczne modele rozwoju człowieka]. W: T. Husén, T. N. Postlethwaite (red.), International Encyclopedia of Education (t. 3, ss. 1643–1647). Oxford – Pergamon – New York: Elsevier Science.
 
6.
Danilewicz, W. T. (2003). Dziecko w rodzinie rozłączonej. W: J. Izdebska (red.), Dziecko w rodzinie i w środowisku rówieśniczym: Wybrane zagadnienia i źródła z pedagogiki społecznej (ss. 103–142). Białystok: Wydawnictwo Trans Humana.
 
7.
Danilewicz, W. T., Izdebska, J., Krzesińska-Żach, B. (2001). Pomoc dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym. Białystok: Wydawnictwo Trans Humana.
 
8.
Herudzińska, M. (2018). Dzieci cudzoziemskie w polskiej szkole: Portret(y), wyzwania i problemy. Wychowanie w Rodzinie, 1(17), 187–209. DOI: 10.34616/wwr20181.187.209.
 
9.
Izdebska, J. (2004). Dziecko osamotnione w rodzinie: Kontekst pedagogiczny. Białystok: Wydawnictwo Trans Humana.
 
10.
Jarosz, E. (2019). Partycypacja społeczna dzieci: szkic dynamiki dyskursu. Chowanna, Tom Jubileuszowy, 293–312. DOI: 10.31261/CHOWANNA.2019.S.15.
 
11.
Jarosz, E. (2021). Partycypacja społeczna dzieci i młodzieży – problemy upowszechniania idei. W: S. M. Kwiatkowski (red.), Współczesne problemy pedagogiki: W kierunku integracji teorii z praktyką (ss. 385–397). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
 
12.
Kruk, A. (2014). Wielokulturowość w Niemczech – perspektywa Bassama Tibi i Thillo Sarrazina. Facta Simonidis, 1(7), 127–136.
 
13.
Machul-Telus, B. (2014). Dziecko w roli migranta: Psychopedagogiczne skutki migracji. Pobrane z: https://www.ore.edu.pl/wp-cont....
 
14.
Matyjas, B. (2008). Dzieciństwo w kryzysie: Etiologia zjawiska. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 
15.
Nowicka, E. (2015). Dzieci w migracjach: Doświadczenia z badań w Polsce. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2(156), 123–143.
 
16.
Parlament Europejski. (2023). Azyl i migracja w UE: fakty i liczby. Pobrane z: https://www.europarl.europa.eu....
 
17.
Piepiora, E., Flis, R. (2018). Rozwiązania polityki imigracyjnej Niemiec na przykładzie ośrodka dla uchodźców Billstieg w Hamburgu. Acta Politica Polonica, 2(44), 17–27. DOI: 10.18276/ap.2018.44-02.
 
18.
Szczepaniak-Kroll, A. (2014). Skutki niemieckiej polityki dla imigrantów (1945–2013). Etnografia Polska, 58(1–2), 71–93.
 
19.
Szlendak, T. (2011). Socjologia rodziny: Ewolucja, historia, zróżnicowanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
20.
Ślusarczyk, M. (2014). Migracje rodziców, migracje dzieci: Wyzwania dla instytucji opiekuńczych, pomocowych oraz edukacyjnych. Zeszyty Pracy Socjalnej, 19, 75–89.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top