Engagement in the past and in the present. Change in the way of preparing for marriage
 
More details
Hide details
 
Submission date: 2011-07-01
 
 
Final revision date: 2011-09-30
 
 
Acceptance date: 2011-09-30
 
 
Publication date: 2011-09-30
 
 
Corresponding author
Andrzej Ładyżyński
Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Wrocławski, J.W. Dawida 1,50-527 Wrocław, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2011;3(3):193-217
 
KEYWORDS
ABSTRACT
19th and 20 th century morals guides written for persons in diverse life situations constitute a basis for the article presented. The decoding of the contemporary and historic meanings of engagement was attempted from that perspective. Pre-marital relationships would always constitute an important stage of transition. Their arranging initially depended on the senior members of families, with the feelings and opinions of the engaged hardly ever taken into account. Changes in the forms of establishing and functioning of relationships preceding marriage took place in the second half of the 20 century.
 
REFERENCES (22)
1.
Alq L., Dobry ton. Przewodnik towarzyski i salonowy według dzieła pani a' Alq, napisała Helena z hrabiów Russockich Wilczyńska, Lwów 1878.
 
2.
Czekalski T., Czasy współczesne, [w:] Chwalba A. (red.), Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza do czasów współczesnych, Warszawa 2006.
 
3.
Grabowska H., Narzeczeństwa róże i ciernie. Nieodzowny poradnik dla narzeczonych i tych którzy narzeczonymi chcą zostać, Lwów 1908.
 
4.
Grzybowski J., Przed wami małżeństwo. Z doświadczeń wieczorów dla zakochanych, Kraków 2004.
 
5.
Hojnacka K., Współżycie z ludźmi. Kodeks towarzyski, Żnin 1939.
 
6.
Kodeks światowy, czyli znajomość życia we wszelakich stosunkach z ludźmi. Na podstawie najlepszych źródeł ułożył Spirydion, wyd. III, Warszawa 1892.
 
7.
Kuznowicz M., Zasady kulturalnych form towarzyskich dla polskiej młodzieży, Kraków 1918.
 
8.
Leśniewski P. E., Wychowanie dziewiętnastego wieku, Warszawa 1843.
 
9.
Łobodzińska B., Manowce małżeństwa i rodziny, Warszawa 1963.
 
10.
Łobodzińska B., Młodość, miłość, małżeństwo, Warszawa 1971.
 
11.
Müller M., Taniec S., W nowych butach, „Tygodnik Powszechny” 2007, nr 50.
 
12.
Napier A., Małżeństwo: krucha więź. W poszukiwaniu partnerstwa i trwałości, Kraków 2008.
 
13.
Nissinen S., Przedślubnik. Poradnik dla narzeczonej, Bartosik J. (przekł.), Gdańsk 2002.
 
14.
Pieńczak A., Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. VIII, cz. 2, Rola i znaczenie swata w kojarzeniu małżeństw, Wrocław–Cieszyn 2007.
 
15.
Przybył I., „Od zaręczyn do wesela”. Okres przedmałżeński w środowisku wiejskim w świetle aktualnych badań, [w:] Muszyński W., Sikora E. (red.), Miłość, wierność i uczciwość na rozstajach współczesności. Kształty rodziny współczesnej, Toruń 2008.
 
16.
Quilici A., Narzeczeństwo, Filipowicz S.(przekł.), Warszawa 2009.
 
17.
Reichsteinowa z Szymańskich W., Poradnik dla młodych osób w świat wstępujących. Ułożony do użytku tychże przez Wielkopolankę, Poznań1891.
 
18.
Rościszewski M. [Londyński B.], Księga obyczajów towarzyskich. Kodeks wypróbowanych przepisów, porad i wskazówek, Lwów–Złoczów 1905.
 
19.
Rościszewski M., Dobry ton. Szkoła pożycia z ludźmi wszelkich stanów w stosunkach poufnychi ceremonialnych,Warszawa–Lwów1905.
 
20.
Sarnecki Z., Zwyczaje towarzyskie (le savoi vivre) w ważniejszych okolicznościach życia przyjęte, Warszawa–Kraków 1921. Tyszka Z., Socjologia rodziny,Warszawa1974. van Gennep A., Obrzędy przejścia, Biały B.(przekł.), Okarska-Bakir J. (Wstęp), Warszawa 2006.
 
21.
VaubanM.,KurcewiczM., Podstawyżyciatowarzyskiego, Warszawa1935.
 
22.
Wskazówki dobrego tonu czyli z życia towarzyskiego dla dorastających panienek, Lwów 1895.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top