The presentations of family in comic books - ideological involvements
 
More details
Hide details
1
Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Wrocławski, J.W. Dawida 1,50-527 Wrocław, Polska
 
 
Submission date: 2011-07-01
 
 
Final revision date: 2011-09-30
 
 
Acceptance date: 2011-09-30
 
 
Publication date: 2011-09-30
 
 
Corresponding author
Jacek Gulanowski   

Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Wrocławski, J.W. Dawida 1,50-527 Wrocław, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2011;3(3):219-238
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Comics (despite its history dating back to the end of 19 century) is still a medium undervalued and underestimated. However, in comics one may discover role models important for the readers, who shape their own understanding of family, aims of family life or proper forms of its realization by accepting, negating or reinterpreting those role models. The aim of comics is the creation (within one piece) of a language understood by as many readers as possible. Popularity of comic books, specificity of its forms of expression and relatively low cost of “production” made possible attempts of the use of this for ideological goals since its very beginnings. Those attempts have been made by both groups at power as well as those who tried to resist their pressure. Ideological entanglement is not only observed in the case of comics consciously used for spreading a specific agenda. It also exists in comics, which, according to their authors, “only tell a story”. Those entanglements arise from the worldview of the creators or references to other comics, which were in any way ideologically entangled. One of the features of the comics portrayal of family is that family usually is a part of the background, not the main theme. There are two main kinds of family portrayal in comics: criticism and affirmation. Even though family is not one of the main themes of comics it may be considered the “litmus paper” of comics ideological entanglement. Family is the oldest human institution, being both aa Gemeinschaft and Gesselschaft. It can be thus stated, that one's relation to the family is one's relation to the traditional world.
 
REFERENCES (16)
1.
Adamski F., Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Kraków 2002.
 
2.
Głowacki B., „Tylko szczur może wygrać wyścig szczurów” – ekologia w komiksach humorystycznych, „Obywatel” 2008, nr 1(39).
 
3.
Hejwosz D., Jakubowski W. (red.), Kultura popularna – tożsamość – edukacja, Kraków 2010.
 
4.
Hejwosz D., Jakubowski W., Wstęp, [w:] Hejwosz D., Jakubowski W. (red.), Kultura popularna–tożsamość–edukacja, Kraków 2010.
 
5.
Horodniczy M., Tichy R., Nie – zła sztuka dla chłopaków. Rozmowa z Tomaszem Kołodziejczakiem, „Fronda” 2007, nr 42.
 
6.
Jakubowski W., Edukacja w świecie kultury popularnej, Kraków 2006.
 
7.
Kłoskowska A., Kultura masowa. Krytyka i obrona, Warszawa 2005.
 
8.
Kołodziejczak T., Wrzesień 2003, [w:] Wrzesień. Antologia komiksu polskiego. Wojna narysowana, Warszawa 2003.
 
9.
Rosiński G., Van Hamme J., Wilczyca, Kroszczyńskiego S. (przekł.), Warszawa 1990.
 
10.
Sobczyk M., Zaangażowane obrazki i dymki. Wywiad z Jerzym Szyłakiem, „Obywatel” 2008, nr 1(39).
 
11.
Stańczyk T., Błoto, co bryzga, robactwo, co pełza, „Rzecz o książkach”, dodatek do „Rzeczpospolitej”, 1-2. 03. 2008.
 
12.
Szyłak J., Komiks i okolice pornografii. O seksualnych stereotypach w kulturze masowej, Gdańsk 1996.
 
13.
Szyłak J., Komiks, Kraków 2000.
 
14.
Szyłak J., Poetyka komiksu. Warstwa ikoniczna i językowa, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2000.
 
15.
Toeplitz K. T., Sztuka komiksu. Próba definicji nowego gatunku artystycznego, Warszawa 1985.
 
16.
Wielomski A., Konserwatyzm. Główne idee, nurty i postacie, Warszawa 2007. Wrzesień. Antologia komiksu polskiego. Wojna na rysowana, Warszawa 2003.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top