Parental Attitude Towards Mental Retardation
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Piastowska 14, 49-300 Brzeg, Polska
 
 
Submission date: 2011-10-01
 
 
Final revision date: 2011-12-31
 
 
Acceptance date: 2011-12-31
 
 
Publication date: 2011-12-31
 
 
Corresponding author
Leokadia Wiatrowska   

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Piastowska 14, 49-300 Brzeg, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2011;4(4):109-124
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Child's developmental retardation is an undoubted condition for the absence of educational attainment and its unpleasant mental state. Due to the nature of multidimensional state of that, parental attitudes become relevant, as they affect the acceleration or retardation of development. Positive parental attitudes are the strong weapon for the child and his struggles on the way to an equal start and equal development opportunities. For this reason you should emphasize those factors that build the structures supporting developmental progression. An ecosystem approach to human development emphasizes each factor as relevant component for growth and expansion, without denying its own human activity and his self-determination right.
 
REFERENCES (25)
1.
Binder G., Michaelis R., Trudności w nauce. Skuteczne sposoby pracy z dzieckiem, Warszawa 2003.
 
2.
Birch A., Psychologia rozwojowa w zarysie, Warszawa 2005.
 
3.
Bogdanowicz M., Trudności w pisaniu dzieci, Gdańsk 1984.
 
4.
Bogdanowicz M., Integracja percepcyjno – motoryczna. Teoria – diagnoza – terapia, Warszawa 2000.
 
5.
Bogdanowicz M., Ryzyko dysleksji. Problem i diagnozowanie, Gdańsk 2003.
 
6.
Bogdanowicz M., Adryjanek A., Rożyńska M., Uczeń z dysleksją w domu, Gdynia 2007.
 
7.
Bryant P. E., Colman A. M., Psychologia rozwojowa, Poznań 1997.
 
8.
Cytowska B., Winczura B. (red.), Dziecko z zaburzeniami w rozwoju. Konteksty diagnostyczne i terapeutyczne, Kraków 2006.
 
9.
Harwas-Napierała B., Trempała J., Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, t. 2, Warszawa 2008.
 
10.
Harwas-Napierała B., Trempała J., Psychologia rozwoju człowieka. Rozwój funkcji psychicznych, t. 3, Warszawa 2008.
 
11.
Iig F.L., Bates Ames L., Baker S. M., Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat. Poradnik dla rodziców, psychologów i lekarzy, Gdańsk 1994.
 
12.
Kozielecki J., Transgresja i kultura, Warszawa 2002.
 
13.
Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa 1993.
 
14.
Pasich K., Postawy rodziców wobec podejrzenia ryzyka dysleksji rozwojowej u dzieci w młodszym wieku szkolnym, niepublikowana praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. K. Ferenz, Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, kierunek pedagogika, Wrocław 2009.
 
15.
Prekop J., Schweizer Ch., Dzieci są gośćmi, którzy pytają o drogę. Poradnik dla rodziców, Kielce 2001.
 
16.
Prokosz M., Diagnoza dziecka z zaburzeniami w rozwoju – konteksty definicyjne, [w:] B. Cytowska, B. Winczura (red.), Dziecko z zaburzeniami w rozwoju. Konteksty diagnostyczne i terapeutyczne, Kraków 2006.
 
17.
Przetacznikowa M., Makiełło-Jarża G., Psychologia wychowawcza, społeczna i kliniczna, Warszawa 1979.
 
18.
Sowa J.; Wojciechowski F., Rehabilitacja edukacyjna w zarysie. Ujęcie systemowe, Zamość 2003.
 
19.
Trentowska H., Dziecko. Poradnik dla rodziców i wychowawców, Warszawa 1986.
 
20.
Urbaniuk J., O dwóch takich, co...dostali diagnozę. Problematyka diagnozy dziecka z dysleksją, [w:] B. Cytowska, B. Winczura (red.), Dziecko z zaburzeniami w rozwoju.
 
21.
Konteksty diagnostyczne i terapeutyczne, Kraków 2006.
 
22.
Werning R., Lűtje-Klose B., Pedagogika trudności w uczeniu się, Gdańsk 2009.
 
23.
Wiatrowska L., Wiem i muszę pomóc, „Życie Szkoły” 2007, nr 3, s. 11-15.
 
24.
Wood D., Jak dzieci uczą się i myślą, Kraków 2006.
 
25.
Ziemska M., Postawy rodzicielskie, Warszawa 1977.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top