The Sources of childhood Loneliness in the Family
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego, Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, Polska
 
 
Submission date: 2011-10-01
 
 
Final revision date: 2011-12-31
 
 
Acceptance date: 2011-12-31
 
 
Publication date: 2011-12-31
 
 
Corresponding author
Bożena Matyjas   

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego, Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2011;4(4):127-137
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the article is to distinguish and discuss different sources of childs loneliness in the family. The most important include: internal, subjective conditions such as psychological– existential determinants, as well as objective, environmental, and to some extent, human-related factors. Diagnosis of the reasons for loneliness is performed in order to support a lonely child. The article provides theoretical and empirical approach to the issue mentioned above.
 
REFERENCES (19)
1.
Andrzejewski M., Domy na piasku. Rzecz o sieroctwie i domach dziecka, Poznań 1997.
 
2.
Bajkowski T., Samotność dziecka w rodzinie, [w:] J. Wilk (red.), W służbie dziecku t. II, Lublin 2003.
 
3.
Cudak H., Rocznik Pedagogiki Rodziny. Studia i rozprawy t. II, Poligrafia Film WSP w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski 1999.
 
4.
Cudak H., Sieroctwo emocjonalne, [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku t. V, Warszawa 2003.
 
5.
Dubas E., Samotność i osamotnienie jako wyznacznik dla dzisiejszej edukacji, [w:] T. Borowska (red.), Pedagogika wobec zagrożeń, kryzysów i nadziei, Kraków 2002. Dyczewski L., Rodzina– społeczeństwo – państwo, Lublin 1994.
 
6.
Gajda J., Samotność, [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku t. V, Warszawa 2003.
 
7.
Gawęcka M., Poczucie osamotnienia dziecka w rodzinie własnej, Toruń 2004.
 
8.
Hołyst B., Na granicy życia i śmierci, Warszawa 1997.
 
9.
Izdebska J., Dziecko osamotnione w rodzinie, Białystok 2004.
 
10.
Janicka I., Rodzina a poczucie osamotnienia, [w:] H. Cudak, H. Marzec (red.), Współczesna rodzina polska – jej stan i perspektywy t. I, Mysłowice 2005.
 
11.
Kawula S., Samotność, [w:] D. Lalak, T. Pilch (red.), Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, Warszawa 1999.
 
12.
Łopatkowa M., Samotność dziecka, Warszawa 1983.
 
13.
Maciarz A., Mały leksykon pedagoga specjalnego, Kraków 2005.
 
14.
Niewiadomska I., Osamotnienie – sprzyja toksykomanii, ,,Problemy Alkoholizmu” 1994, nr 8-9.
 
15.
Olubiński A., Problem sieroctwa społecznego w dysfunkcjonalnym środowisku rodzinnym, [w:] T. Sołtysiak (red.), Sieroctwo społeczne: przyczyny, objawy, skutki i sposoby jego zapobiegania w aktualnej rzeczywistości społecznej, Włocławek 1998.
 
16.
Sendyk M., Osamotnienie dziecka w rodzinie, „Małżeństwo i Rodzina” 2003, nr 2.
 
17.
Szymborska A., Sieroctwo społeczne, Warszawa 1969.
 
18.
Wolf D., Pokonać samotność, Warszawa 1995.
 
19.
Zawadzki Z., Samotność w osamotnieniu (etiologia, wymiary i skutki), ,,Praca Socjalna” 1999, nr 4.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top