Loneliness as a Consequence of Disorders of emotional Ties in the Family
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Zielonogórski, Licealna 9, 65-417 Zielona Góra, Polska
 
 
Submission date: 2011-10-01
 
 
Final revision date: 2011-12-31
 
 
Acceptance date: 2011-12-31
 
 
Publication date: 2011-12-31
 
 
Corresponding author
Marzena Sendyk   

Uniwersytet Zielonogórski, Licealna 9, 65-417 Zielona Góra, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2011;4(4):139-150
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Loneliness, this is a state experienced by many people: children and adults. The phenomenon of loneliness can be seen in a context of an influence of various surroundings; however its home sources are strongly underlined. Researches presented in article among the university students confirmed that there is a relation between the feeling of loneliness in the early adulthood and the emotional bonding, which joined the examined students with their parents in the earlier period – adolescence. The family ties generate the loneliness within family, but also outside it, e.g. in relations with mates, teachers.
 
REFERENCES (12)
1.
Dołęga Z., Samotność młodzieży–analiza teoretyczna i studia empiryczne, Katowice2003.
 
2.
Dołęga Z., System rodzinny a samotność dzieci i młodzieży, [w:] J. Cichla, J. Herberger, B. Skwarek, Kultura pedagogiczna współczesnej rodziny, Głogów 2010,.
 
3.
Januszewski A., Doświadczenie osamotnienia u młodzieży a postawy rodzicielskie, [w:] D. Kornas-Biela(red.),Rodzina–źródło życia i szkoła miłości, Lublin2001.
 
4.
Kmiecik-Baran K., Poczucie osamotnienia – charakterystyka zjawiska, [w:] Przegląd Psychologiczny 1988,4, t.XXXI.
 
5.
Lis S., Proces socjalizacji dziecka w środowisku pozarodzinnym, Warszawa1992.
 
6.
Łopatkowa M., Samotność dziecka, Warszawa 1989.
 
7.
Maciarz A., Sieroctwo duchowe dzieci, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1991, nr 6.
 
8.
Pawłowska R., Jundziłł E., Pedagogika człowieka samotnego, Gdańsk 2000.
 
9.
Plopa M., Psychologia rodziny, Elbląg 2004.
 
10.
Szczepański J., O indywidualności, Warszawa 1988.
 
11.
Szyszkowska M., Przezwyciężenie osamotnienia, [w:] K. Dąbrowski (red.), Zdrowie psychiczne, Warszawa 1979.
 
12.
Dołęga, Z., System rodzinny a samotność dzieci i młodzieży, [w:] J. Cichla, J. Herberger, B. Skwarek, Kultura pedagogiczna współczesnej rodziny, Głogów 2010.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top