The role of families in the language development of elementary children
 
More details
Hide details
1
Instytut Filologii Obcych, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Armii Krajowej 13/15, 42-200 Częstochowa, Polska.
 
 
Submission date: 2016-01-01
 
 
Final revision date: 2016-06-30
 
 
Acceptance date: 2016-06-30
 
 
Publication date: 2016-06-30
 
 
Corresponding author
Ewa Kiełb-Starczewska   

Instytut Filologii Obcych, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Armii Krajowej 13/15, 42-200 Częstochowa, Polska.
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2016;13(1):359-369
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The research paper describes the role of families in the language development of their children. The main points of the paper concern: the parent's education, the relationships within the families and the language education of the children (and how the families support the language development of their children). The components of the home environment which are taken to account include the financial status of the family as well as the cultural and social components. But the most important part of the home environment is the parents themselves, because the parents have the most important impact on the development of the vocabulary of their children. There are other components such as: the abilities of perception of the children, their physical and psychological development (which are described in the paper). The abilities of the children to learn (in different age groups) are described too. There are differences in the way the children speak according to the region of the country in which they live, as well as their age, social status and examples taken from the home environment. There are other possible difficulties in learning too. The abilities for the language development of the children include such elements as: their comprehension, their ability to memorize things, their ability to use new words etc. These components decide their future learning success. In conclusion the most important ideas and findings are shown, which should be helpful in order to work on the language development of the children and for future research
 
REFERENCES (14)
1.
Dubiel L., Poznawanie środowiska społecznego, „Chowanna” 1998, nr 9–10.
 
2.
Kail R., The development of memory in children (3rd edition), „Freeman”, New York 1990.
 
3.
Kłosowska A., Byt społeczny a kształtowanie się osobowości, „Wiedza i Życie” 1960, nr 6–7.
 
4.
Kurcz I., Psychologia języka i komunikacji, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2000.
 
5.
Leaper C., Influence and involvement in children’s discourse, „Child Development” 1991, nr 62(4).
 
6.
Lelonek M., Wróbel T. (red.), Praca nauczyciela i ucznia w klasach I–III, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1990.
 
7.
Pieter J., Poziom inteligencji a środowisko, Instytut Pedagogiczny, Katowice 1938.
 
8.
Pieter J., Poznawanie środowiska wychowawczego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław – Kraków 1960.
 
9.
Pieter J., Społeczne i dziedziczne podłoże różnic intelektualnych, „Myśl Współczesna” 1948, nr 5.
 
10.
Radlińska H., Stosunek wychowawcy do środowiska społecznego: szkice z pedagogiki społecznej, Wydawnictwo „Nasza Księgarnia”, Warszawa 1935.
 
11.
Reykowski J., Jak kształtować młodzież szczególnie uzdolnioną, „Nasza Szkoła” 1993, nr 1.
 
12.
Rychliński S., Badania środowiska społecznego – podstawowe zagadnienia metodologiczne, nakł. St. Jabłoński, Warszawa 1932.
 
13.
Spionek H., Psychologiczna analiza trudności i niepowodzeń szkolnych, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1997.
 
14.
Żebrowska M., Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top