Family as a space of development of child’s social skills
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Wrocławski Instytut Pedagogiki ul. Dawida 1 50-527 Wrocław
 
 
Submission date: 2016-01-01
 
 
Final revision date: 2016-06-30
 
 
Acceptance date: 2016-06-30
 
 
Publication date: 2016-06-30
 
 
Corresponding author
Ewelina Piecuch   

Uniwersytet Wrocławski Instytut Pedagogiki ul. Dawida 1 50-527 Wrocław
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2016;13(1):345-358
 
KEYWORDS
ABSTRACT
According to developmental psychology childhood is the time when the child develops, both the personality as well as the whole body. All the factors influencing the child from the very beginning have a fundamental meaning for the shaping of the young human. All the deficiencies that a child experiences during early childhood have great repercussions in the later stages of development of their life. Emotional deficiencies cause disorders in this field. Excessive care can also bring serious consequences. The most important role in this process is played by the child’s parents (caregivers), closely and distantly related family environment, peers, educational institutions supporting parents in upbringing along with teachers. The way in which education is achieved decides the whole existence of the young human. The participation of children in the process of education is extremely important. Parents should strive to create such learning situations in which pupils may be active in gaining information about the surrounding natural and social world. Their cognitive awareness should be addressed by situations attractive to them. Children in the family should feel unselfish joy of meeting new people, things and phenomena. In this way the first social contacts connected with learning trigger positive attitudes to the social world. It will encourage the child to research new information. It will naturally shape their subjective attitude to themselves, other people and the culture in which they she lives
 
REFERENCES (33)
1.
Adamski F., Znaczenie wychowania w rodzinie dla rozwoju osobowego dziecka, [w:] Tenże (red.), Wychowanie w rodzinie, PETRUS, Kraków 2010.
 
2.
Aronson E., Człowiek istota społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 
3.
Bruner J., Kultura edukacji, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2010.
 
4.
Czajkowska A., Umiejętności społeczne malucha, por. źródło: http://www.dziecirosna.pl/prze... [dostęp: 24.02.2015].
 
5.
Dykcik W., Odpowiedzialność człowieka w kontekście indywidualnym i społecznym Wydawnictwo NPTP, Poznań 2010.
 
6.
Dykcik W., System wspomagania społecznego rodzin niewydolnych wychowawczo, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 1988.
 
7.
Ferenc E., Polskie tradycje rodzinne, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań 2009.
 
8.
Ferenz K., Komunikacja niewerbalna jako wyraz więzi w rodzinie, „Wychowanie w Rodzinie”, E. Jurczyk-Romanowska, L. Albański (red.), t. III: Współczesna rodzina w sytuacji zmiany, Jelenia Góra 2011.
 
9.
Ferenz K., Konteksty edukacji kulturalnej. Społeczne interesy i indywidualne wybory, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2003.
 
10.
Ferenz K., Wprowadzanie dzieci w kulturę, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1995.
 
11.
Johnson D.W., Podaj dłoń, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa 1992.
 
12.
Kawula S., Brągiel J., Janke A.W., Pedagogika rodziny, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2000. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz. U. 25.02.1964 nr 9, poz. 59, tekst jednolity.
 
13.
Komorowski A., Miłość ci wszystko wypaczy, Prószyński i S-ka, Warszawa 2013. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997, Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483.
 
14.
Kukołowicz T., Rodzina wychowuje: wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej, Stalowa Wola 1996.
 
15.
Liberska H., Rozwój rodziny i rozwój w rodzinie, [w:] I. Janicka, H. Liberska, Psychologia rodziny, Wydawnictwo Naukowe PWN, wyd. I, Warszawa 2014.
 
16.
Mały słownik języka polskiego, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1968.
 
17.
Matczak A., Kwestionariusz Kompetencji Społecznych (KKS). Podręcznik, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2001.
 
18.
Miller R., Socjalizacja, wychowanie i psychoterapia, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1981.
 
19.
Miśkowiec E., Kształtowanie umiejętności kontaktów społecznych dziecka w rodzinie i przedszkolu, Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, kwartalnik dla nauczycieli 3(2012), por. źródło: http://eetp.ignatianum.edu.pl/..., [dostęp: 27.02.2015].
 
20.
Mitręga A., Od rodziny posttradycyjnej do postmodernistycznej – współczesne modele relacji rodzinnych, „Wychowanie w Rodzinie”, E. Jurczyk-Romanowska, L. Albański (red.), t. III: Współczesna rodzina w sytuacji zmiany, Jelenia Góra 2011.
 
21.
Palka J.K., Rodzina wiejska jako środowisko kształtowania aspiracji dzieci i młodzieży, „Wychowanie w Rodzinie”, S. Walasek, L. Albański (red.), t. I: Przekaz tradycji i kultury na przestrzeni wieków, Jelenia Góra 2011.
 
22.
Piecuch E., Rodzina jako przestrzeń rozwijania umiejętności emocjonalno-motywacyjnych u dziecka w procesie uczenia się, [w:] E. Jezierska-Wiejak, J. Malinowska (red.), Dziecko w sytuacjach uczenia się. Konteksty i przestrzenie edukacyjne,.
 
23.
Piecuch E., Wychowanie szczęśliwego człowieka podstawowym celem rodziców, „Wychowanie w Rodzinie”, K. Ferenz, E. Kowalska (red.), t. VI: Odmienne sytuacje i nowe zadania, Jelenia Góra 2012.
 
24.
Pielkowa J., Dom i rodzina. Moje dziecko jest niegrzeczne, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa 1980.
 
25.
Prokosz M., Rola rodziny w samorozwoju młodzieży, „Wychowanie w Rodzinie”, E. Jurczyk-Romanowska, L. Albański (red.), t. III: Współczesna rodzina w sytuacji zmiany, Jelenia Góra 2011.
 
26.
Schiller P., Bryant T., Wychowuj mądrze. Naucz dziecko podstawowych 16 wartości, Wydawnictwo Lieber, Warszawa 2004.
 
27.
Sękowska Z., Współzależność wychowania i rozwoju dziecka, [w:] F. Adamski (red.), Wychowanie w rodzinie, PETRUS, Kraków 2010. Słownik Języka Polskiego, Kompetencja, por. źródło: http://sjp.pwn.pl/szukaj/kom petencja.html [dostęp: 25.02.2015].
 
28.
Słownik Języka Polskiego, Umiejętność, por. źródło: http://sjp.pwn.pl/szukaj/umiej... [dostęp: 24.02.2015].
 
29.
Starostka E., Kompetencje społeczne, a możliwości interpersonalne, por. źródło: http:// www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=254 [dostęp: 24.02.2015].
 
30.
Surma B., Główne cechy rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym, [w:] J. Karbowniczek, M. Kwaśniewska, B. Surma (red.), Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011.
 
31.
Walęcka-Matyja K., Role i funkcje rodziny, [w:] I. Janicka, H. Liberska (red.), Psychologia rodziny, Wydawnictwo Naukowe PWN, wyd. I, Warszawa 2014.
 
32.
Weil G., Marden D., Wychowaj szczęśliwe dziecko. Praktyczne rady dla rodziców, Wydawnictwo Edgard, Warszawa 2010.
 
33.
Ziemska M., Rodzina i dziecko, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1979.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top