Family and its commitment to support the development and rehabilitation of a child with a disability
 
More details
Hide details
1
Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiczny (Kolegium Nauk Społecznych), Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów, Polska
 
 
Submission date: 2018-11-29
 
 
Final revision date: 2019-01-13
 
 
Acceptance date: 2019-01-13
 
 
Publication date: 2019-02-01
 
 
Corresponding author
Krystyna Barłóg   

Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiczny (Kolegium Nauk Społecznych), Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2018;19(3):223-240
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim: Diagnose the situation of a contemporary family with a child with a disability, to learn the conditions affecting the level of their involvement in the process of care, development support and rehabilitation of a child with disability. It is also an attempt to formulate directives for pedagogical practice regarding the organization of a more effective space for the subjective involvement of parents and effective support for development and rehabilitation of a child with disability. Method: The research was carried out by means of a survey method using interviews with parents of a child with a disability. Results and conclusions: Studies show that modern parents of children with disabilities are increasingly involved in the process of supporting their child’s development. However these are still not sufficient actions, not only on the part of parents, but sometimes also on the part of specialists.
 
REFERENCES (14)
1.
Barłóg K., Oddziaływania terapeutyczno-wspomagające w pedagogice specjalnej, [w:] K. Barłóg (red.), Metody i formy pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych i społecznych – perspektywa life-span. Przewodnik metodyczny, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2017.
 
2.
Barłóg K., Poczucie sensu życia rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną, „Kultura – Przemiany – Edukacja” 2017, t. 5.
 
3.
Barłóg K., Teoretyczne uzasadnienia wczesnego wspomagania rozwoju, [w:] K. Barłóg (red.), Wsparcie wczesnorozwojowe dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2015.
 
4.
Barłóg K., Wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w różnych formach edukacji wczesnoszkolnej, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2008.
 
5.
Dykcik W., Tendencje rozwojowe pedagogiki specjalnej w zakresie opieki, edukacji i rehabilitacji, [w:] W. Dykcik (red.), Pedagogika specjalna, Wydawnictwo UAM, Poznań 2005.
 
6.
Karwowska-Struczyk M., Dziecko i konteksty jego rozwoju, Wydawnictwo IBE, Warszawa 2007.
 
7.
Mitchell D., Sprawdzone metody w edukacji specjalnej i włączającej. Strategie nauczania poparte badaniami, tłum. J. Okuniewski, Harmonia Uniwersalis, Gdańsk 2016.
 
8.
Obuchowska I., O procesie wyboru metod rehabilitacji, [w:] R. Ossowski (red.), Kształcenie specjalne i integracyjne. Materiały z konferencji Kościelisko, 11–13 marca 1999, MEN, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa 1999.
 
9.
Obuchowska I., Wokół „wspomagania rozwoju”. Poszukiwanie terminologicznej jasność, „Rewalidacja” 2003, nr 2.
 
10.
Obuchowska I., Wprowadzenie, [w:] I. Obuchowska (red.), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, WSiP, Warszawa 1991.
 
11.
Pisula E., Rodzice i rodzeństwo dzieci z zaburzeniami rozwoju, Wydawnictwo UW, Warszawa 2007.
 
12.
Shaffer  H. R., Psychologia dziecka, tłum. A. Wojciechowski, PWN, Warszawa 2006.
 
13.
Twardowski A, Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych, [w:] I. Obuchowska (red.), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, WSiP, Warszawa 1999.
 
14.
Twardowski A., Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami w środowisku rodzinnym, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top