Family and school and aggressive behaviours of youth
 
More details
Hide details
1
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ul. Lwówiecka 18 58-503 Jelenia Góra
 
 
Submission date: 2013-07-01
 
 
Final revision date: 2013-12-31
 
 
Acceptance date: 2013-12-31
 
 
Publication date: 2013-12-31
 
 
Corresponding author
Krzysztof Zajdel   

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ul. Lwówiecka 18 58-503 Jelenia Góra
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2013;8(2):339-351
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Aggressive behaviours begin to be a commonplaceness of the life of the school, with which neither family nor the school itself can cope. In relation to environmental causes, one should look for sources of such behaviours in parents and teachers. The educational process has various styles which leads to children’s various later behaviours. Peers’ influence, friends, social attitudes – they can either tone down some behaviours, or provoke a development of aggression (e.g. mitation of behaviours). I tried to analyse behaviours in my article, especially the family and the school, which are supported by the research of future teachers, and the conclusions can be surprising, but they induce reflections.
 
REFERENCES (13)
1.
Goldstein A.P., Glick B., Gibbs J.C., ART – Program Zastępowania Agresji , wyd. popraw., Instytut Amity, Warszawa 2004.
 
2.
Leary M., Wywieranie wrażenia na innych, GWP, Gdańsk 2002.
 
3.
Lefrancois G.R., Of children – an Introduction to Child and Adolescent Development, Wyd. Wadsworth, Thomson Learning, Belmont 2001.
 
4.
Potempska E., Kołodziejczyk A., Trening Zastępowania Agresji cz. I, „Remedium” 2001, nr 12.
 
5.
Pospiszyl I., Patologie społeczne, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2008.
 
6.
Shaffer D.R., Developmental Psychology: Childhood and Adolescence, Wyd. Wadsworth, Thomson Learning, Belmont 2002.
 
7.
Urban B., Zachowania dewiacyjne młodzieży w interakcjach rówieśniczych, wyd. I, Wyd. Uniwer. Jagiellońskiego, Kraków 2005.
 
8.
Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 56, poz. 458).
 
9.
Wu M.L., A Comparison of PISA and TIMSS 2003 achievement results in Mathematics, AERA Annual Meeting, New York 2008.
 
10.
Zajdel K., Społeczne konteksty wyborów edukacyjnych gimnazjalistów szkół wiejskich, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2009.
 
11.
http://www.www.amity.pl/?str=e... [dostęp: kwiecień 2012].
 
12.
 
13.
Strona Policji z przestępstwami nieletnich: http://statystyka.policja.pl/s....
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top