Families in terms of the Saint Pius X Brotherhood in the journal “Always Faithful”
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Pedagogiki, Zakład Historii Edukacji, Uniwersytet Wrocławski, ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław
 
 
Submission date: 2014-11-13
 
 
Final revision date: 2015-10-15
 
 
Acceptance date: 2015-10-15
 
 
Publication date: 2015-12-30
 
 
Corresponding author
Dominik Figiel   

Instytut Pedagogiki, Zakład Historii Edukacji, Uniwersytet Wrocławski, ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2015;12(2):215-231
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Issues of the roles, functions, and responsibilities of families are repeatedly discussed by the Church. Marriage, family and fatherhood are the main values which the Church defends. But there is a context of divergent views: post-council (Second Vatican Council) Church versus the Saint Pius X Brotherhood which has been established by Marcel Lefebrve. Issues of Integrism have been still raised by the contemporary Church, which does not agree with the views of the Saint Pius X Brotherhood. This division came after the Second Vatican Council. This is particularly important because in a social context the integrists views are extremely radical. The fulfilling of the religious function which is based on the Saint Pius X Brotherhood thoughts can cause difficulties in accommodating oneself within a multicultural, multireligious social reality. From this point of view, family and its image presented in the Brotherhood journal “Always Faithful” are important. The radical views of integrists on ecumenism, religious freedom, liberalism and modernism display the attitude toward other religions. All views, attitudes and actions directed towards the objections to modernist changes are called integrism, and its representatives are integrists. Analysis of magazines, encyclicals and speeches propagated by members of the Saint Pius X Brotherhood allows a view of the family from the Catholic tradition. The modernistic approach of the contemporary Church and presenting family in that context is at variance with views which have been propagated by Integrists. In turn the Saint Pius X Brotherhood and the propagated traditional views do not respond to the needs of the contemporary reality – not only in religious terms but also social ones.
 
REFERENCES (47)
1.
Baryzel J., Integryzm, http://haggard.w.interia.pl/in... [dostęp: 05.15.2014].
 
2.
Beauvais X., Walka o czystość, „Zawsze Wierni” 2013, nr 2.
 
3.
Bractwo Św. Piusa X, Problemy z doktryną o Kościele wynikiem ekumenizmu, „Zawsze Wierni” 2014, nr 3.
 
4.
Cudak H., Funkcje rodziny w pierwszych okresach rozwojowych dziecka, Wydawnictwo WSP, Warszawa 2000.
 
5.
Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim, http://archidiecezja.lodz.pl/c... [dostęp: 05.15.2014].
 
6.
Dogmat o Trójcy Świętej, prawosławie, ekumenizm, „Zawsze Wierni” 1999, nr 26.
 
7.
Doran J., Rodzina – uporządkowane życie, duchowość i wiara, „Zawsze Wierni” 2014, nr 2.
 
8.
Doran J., Złe ojcostwo chorobą współczesnych rodzin, „Zawsze Wierni” 2013, nr 4.
 
9.
Fullerton J., Szkoła i samowychowanie – droga do szczęścia i uświęcenia, „Zawsze Wierni” 2014, nr 1.
 
10.
Gleize J.M., Kościół musi odrzucić błędy soboru, „Zawsze Wierni” 2013, nr 3.
 
11.
Hanahoe Ks. E., Ecumenism and Ecclesiology, „American Ecclesiastical Review” 1962, cz. 2.
 
12.
Hertz S., Manifest matki, cz. 2, „Zawsze Wierni” 2012, nr 4. http://www.piusx.org.pl/zawsze... [dostęp: 05.05.2014].
 
13.
Jenkins J., O władzy męskości i ojcostwie, „Zawsze Wierni” 2013, nr 4.
 
14.
Jenkins J., Ojcostwo musi budzić bojaźń, „Zawsze Wierni” 2013, nr 4.
 
15.
Jenkins J., Sobór Watykański II – śmierć zachodniej kultury, „Zawsze Wierni” 2013, nr 3.
 
16.
Jenkins J., Wiara modernistów – syntetaza wszystkich błędów, „Zawsze Wierni” 2014, nr 2.
 
17.
Karas M., Integryzm Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X. Historia i doktryna rzymskokatolickiego ruchu tradycjonalistycznego, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2008.
 
18.
Lambert L.A., O wzniosłej godności ojca, „Zawsze Wierni” 2013, nr 4.
 
19.
Lefebvre M., Autorytet ojca i matki w rodzinie, „Zawsze Wierni” 2013, nr 4.
 
20.
Lefebvre M., Oskarżam Sobór, Wydawnictwo Te Deum, Warszawa 2003.
 
21.
Luber D., Wychowanie moralne i religijne w rodzinie śląskiej w procesie przemian społeczno-gospodarczych, [w:] M.E. Ruszel (red.), Rodzina, Wartości, Przemiany, Wydawnictwo Fundacja Uniwersytecka w Stalowej Woli, Stalowa Wola – Rzeszów 2010.
 
22.
Modernizm w encyklice Pascendi, http://www.piusx.org.pl/zawsze... [dostęp: 05.05.2014].
 
23.
Niecikowski T., Herezja herezji, czyli rzecz o współczesnym ekumenizmie widzianym oczami wschodnich schizmatyków, „Zawsze Wierni” 1999, nr 27.
 
24.
Nowodworski M., Liberalizm, http://www.ultramontes.pl/libe... [dostęp: 05.15.2014].
 
25.
Nowodworski M., Życie chrześcijańskie, „Zawsze Wierni” 2011, nr 9.
 
26.
O istocie i zadaniach ojca i matki, „Zawsze Wierni” 2013, nr 4.
 
27.
Od ekumenizmu do apostazji, „Zawsze Wierni” 2004, nr 59.
 
28.
Od ekumenizmu do apostazji, http://www.piusx.org.pl/zawsze... [dostęp: 05.05.14; 07.08.2012].
 
29.
Osewska E., Katecheza w rodzinie – prawda i złudzenia, „Episeme”, S. Dziekoński (red.), t. 6: Komunikacja wiary w trzecim tysiącleciu, Olecko 2000.
 
30.
Oświadczenie abpa Marcela Lefebrve’a, [w:] S. Maessen, Voc Est Enim Corpus Meum. Analiza porównawcza Novus Ordo Missae i Tradycyjnej Mszy Świętej, Wydawnictwo Te Deum, Warszawa 1997.
 
31.
Pachucki M., Papież Pius XI – pogromca ekumenizmu, „Zawsze Wierni” 2000, nr 33.
 
32.
Pilch T. (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. R-St, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2006.
 
33.
Podoleński S., Wybór stanu i przygotowanie do małżeństwa, „Zawsze Wierni” 2014, nr 2.
 
34.
Prężyna W., Kształtowanie życia religijnego w świetle psychologii rozwojowej, „Znak” 1971, nr 23.
 
35.
Problemy wywołane ekumenizmem, „Zawsze Wierni” 2004, nr 59.
 
36.
Pylak B., Kościół – Mistyczne Ciało Chrystusa. Projekt konstytucji dogmatycznej na Soborze Watykańskim, Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1959.
 
37.
Rayes M.J., 10 sposobów pogłębienia wymiaru duchowego małżeństwa, „Zawsze Wierni” 2013, nr 6.
 
38.
Rayes M.J., Bierzmowanie w życiu dziecka, „Zawsze Wierni” 2013, nr 6.
 
39.
Rayes M.J., Czy wasze metody wychowawcze zdają egzamin?, „Zawsze Wierni” 2013, nr 2.
 
40.
Rayes M.J., Obowiązki ojców według Katechizmu Soboru Trydenckiego, „Zawsze Wierni” 2013, nr 4.
 
41.
Rayes M.J., Rola matki w wychowaniu, cz. I, „Zawsze Wierni” 2012, nr 12.
 
42.
Rayes M.J., Rola matki w wychowaniu, cz. II, „Zawsze Wierni” 2013, nr 2.
 
43.
Roux Y., Niedojrzali ojcowie okradają dzieci i społeczeństwo, „Zawsze Wierni” 2013, nr 4.
 
44.
Semín M., Rodziny i katoliccy mężczyźni – łączcie się!, „Zawsze Wierni” 2013, nr 4.
 
45.
Wierzycki D., Szkoła Bractwa – szkoła podstawowa, „Zawsze Wierni” 2013, nr 1.
 
46.
Willock E., Współczesny zamach na mężczyzn, ojcostwo i rodzinę, „Zawsze Wierni” 2013, nr 4.
 
47.
Winters C.J., Naturalne planowanie rodziny – katolicka antykoncepcja, „Zawsze Wierni” 2012, nr 4.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top