Ewa Korzeniowska as a mother and a good spirit of the home – the upbringing of children in a Polish Borderland noble family during the partitions
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Slawistyki, Uniwersytet Opolski, pl. Kopernika 11, 45-040 Opole
 
 
Submission date: 2014-09-20
 
 
Final revision date: 2015-10-25
 
 
Acceptance date: 2015-10-25
 
 
Publication date: 2015-12-30
 
 
Corresponding author
Joanna Skolik   

Instytut Slawistyki, Uniwersytet Opolski, pl. Kopernika 11, 45-040 Opole
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2015;12(2):235-241
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents a portrait of Ewa Korzeniowska; Joseph Conrad’s mother and Tadeusz Bobrowski’s sister. Her life was seriously influenced by Russian autocracy persecuting those Poles who even dared to dream about an independent Poland. Her letters and the recollections of other family members present her as a true Polish mother and wife.
 
REFERENCES (8)
1.
Bobrowski T., Pamiętnik mojego życia, (oprac.) St. Kieniewicz, t. 1–2, PIW, Warszawa 1979.
 
2.
Conrad J., Ze wspomnień, [w:] J. Conrad, Dzieła wybrane, t. 4, PIW, Warszawa 1987.
 
3.
Kieniewicz S., Przedmowa wydawcy, [w:] T. Bobrowski, Pamiętnik mojego życia, S. Kieniewicz (oprac.), t. 1, PIW, Warszawa 1979.
 
4.
Kolbuszewski J., Kresy, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2005.
 
5.
Najder Z., Skolik J. (red.), Polskie zaplecze Josepha Conrada-Korzeniowskiego, t. 1, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2006.
 
6.
Najder Z., Sztuka i wierność: Szkice o twórczości Josepha Conrada, tłum. H. Carroll-Najder, Uniwersytet Opolski, Opole 2000.
 
7.
Stawiak M., Rola kobiet w wychowaniu patriotycznym młodego pokolenia w królestwie Polskim w okresie międzypowstaniowym, [w:] A. Bilewicz, R. Gładkiewicz, S. Walasek (red.), Edukacja, państwo, naród w Europie Środkowej i Wschodniej XIX i XX w., Biblioteka Narodowa, Wrocław 2002.
 
8.
Ustrzycki M., Ziemianie polscy na Kresach 1864–1914, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2006.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top