Family stories with a moral: Polish scripted television documentaries
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Wrocławski Instytut Pedagogiki ul. Dawida 1 50-527 Wrocław
 
 
Submission date: 2013-07-01
 
 
Final revision date: 2013-12-31
 
 
Acceptance date: 2013-12-31
 
 
Publication date: 2013-12-31
 
 
Corresponding author
Jacek Gulanowski   

Uniwersytet Wrocławski Instytut Pedagogiki ul. Dawida 1 50-527 Wrocław
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2013;8(2):137-153
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Scripted documentaries are a specific kind of television productions: they are low budget television series resembling documentaries, usually starring amateur actors, who are playing allegedly real characters, and the portrayed events are real life stories. They are gaining wide appreciation, especially among television producers, due to their low costs of production. The most popular theme of these stories are problems connected with family life. The content of these stories is filled with internal contradictions and it is actually a homage to the human vitality and its justification.
 
REFERENCES (15)
1.
Baker Ch., Studia kulturowe, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.
 
2.
Barthes R., Mitologie, KR, Warszawa 2000.
 
3.
Dlaczego ja. Pamiętniki z wakacji, odc. 23, http://www.ipla.tv/Pamietniki-... [dostęp: 04.03.2013].
 
4.
Fiske J., Zrozumieć kulturę popularną, przekł. K. Sawicka, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.
 
5.
Frye N., Spiritus Mundi: Essays on Literature, Myth and Society, Fitzhenry and Whiteside, Markham 2006.
 
6.
Godzic W., Oglądanie i inne przyjemności kultury popularnej, Universitas, Kraków 1996.
 
7.
Jakubowski W., Edukacja w świecie kultury popularnej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2006.
 
8.
Lemańska M., Sezon na fabularyzowane dokumenty w telewizji, „Rzeczpospolita”, 16–17.03.2013, s. A9.
 
9.
Maffesoli M., Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowoczesnych, przekł. M. Bucholc, Wyd. PWN, Warszawa 2008.
 
10.
Pamiętniki z wakacji, odc. 24, http://www.ipla.tv/Pamietniki-... [dostęp: 04.03.2013].
 
11.
Pamiętniki z wakacji, odc. 25, http://www.ipla.tv/Pamietniki-... [dostęp: 04.03.2013].
 
12.
Silverman D., Interpretacja danych jakościowych. Metody analizy rozmowy, tekstu i interakcji, przekł. M. Głowacka-Grajper i J. Ostrowska, Wyd. PWN, Warszawa 2007.
 
13.
Trudne sprawy, odc. 155, http://www.ipla.tv/Trudne-spra... [dostęp: 04.03.2013].
 
14.
Ukryta prawda, odc. 13, http://player.pl/seriale-onlin... [dostęp: 04.03.2013].
 
15.
Ukryta prawda, odc. 100, http://player.pl/seriale-onlin... [dostęp: 04.03.2013].
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top