Social and educational impact of euro-orphanhood (based on the research conducted among primary school students)
 
 
More details
Hide details
1
Zakład Pedagogiki Społecznej, Instytut Pedagogiki i Psychologii, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Krakowska, 25-029 Kielce, Polska
 
 
Submission date: 2017-01-01
 
 
Final revision date: 2017-06-30
 
 
Acceptance date: 2017-06-30
 
 
Publication date: 2017-06-30
 
 
Corresponding author
Bożena Matyjas   

Zakład Pedagogiki Społecznej, Instytut Pedagogiki i Psychologii, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Krakowska, 25-029 Kielce, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2017;15(1):39-52
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Euro-orphanhood has become an important social issue which affects thousands of Polish families. The problem of euro-orphanhood has been intensifying since 2004, when Poland joined the European Union. That is when economic migration of parents who left their homes in order to work abroad began. A lot of Polish fathers or mothers, and often both parents, decided to develop their careers abroad. As a result, significant social and educational implications for children left with one parent, grandparents or other family members occurred. In its theoretical part the article examines the concept of euro-orphanhood and describes its nature and range in Poland. It also considers the causes of euro-orphanhood and its effects on children. The empirical part discusses the research findings concerning the social and educational impact of parental economic migration on children. The research, based on diagnostic survey, tracked primary school students, 4th–6th class, from the Świętokrzyskie region. The research thoroughly examined the respondents’ living conditions, family situation (e.g. relationships with parents working abroad, parental support, children’s views of parental absence) as well as their school performance (e.g. school achievements, behavioural issues etc.). Finally, the study considers practical and theoretical conclusions and recommendations.
 
REFERENCES (10)
1.
Cudak H., Sieroctwo emocjonalne, [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. V, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2006.
 
2.
Danilewicz W., Oblicza dzieciństwa w rodzinach niepełnych z powodu migracji zagranicznych rodziców, [w:] B. Matyjas (red.), Problemy teorii i praktyki opiekuńczej, Wydawnictwo AŚ, Kielce 2005.
 
3.
Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej migracji z Polski w latach 2004–2013 GUS, Departament badań demograficznych i rynku pracy, Warszawa 2014, por. źródło: http://stat.gov.pl/obszary-tem... [dostęp: 19.10.2016].
 
4.
Kozak S., Patologie eurosieroctwa w Polsce. Skutki migracji zarobkowej dla dzieci i ich rodzin, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010.
 
5.
Kurcz A., Sieroctwo rodzinne, [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. V, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2006.
 
6.
Matyjas B., Dzieciństwo w kryzysie. Etiologia zjawiska, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2008.
 
7.
Matyjas B., Euro-Orphanhood – a New Dimension of Childhood in Migrating Families, „The New Educational Reviev” 2011, t. 25, nr 3.
 
8.
Matyjas B., Sieroctwo, [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. V, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2006.
 
9.
Szkurłat J., Eurosieroty. Rodziny na rozdrożach Europy, „Nowe Horyzonty Edukacji” 2012, nr 1.
 
10.
Trusz S., Kwiecień M., Społeczne piętno eurosieroctwa, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top