Socioeconomic status of the family as a risk factor for mood disorder in adolescents
 
More details
Hide details
 
Submission date: 2016-09-30
 
 
Final revision date: 2017-05-25
 
 
Acceptance date: 2017-05-25
 
 
Publication date: 2017-09-29
 
 
Corresponding author
Elżbieta Turska   

Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Rodziny, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, Uniwersytet Zielonogórski, ul. Wojska Polskiego 69, 66-001 Zielona Góra, Polska.
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2017;16(2):115-128
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Aim: The relationship between the characteristics of the family environment and mood disorders in adolescence is one of the areas most often studied in searching for risk factors for adolescent depression. Socioeconomic status is one of the most important factors influencing family functioning in many aspects. The aim of the study is to explore the relationship between the socioeconomic status of the family of adolescents and their mood. Materials and methods of research: The study was carried out as part of the project “The life of the citizens of Lubusz voivodeship. The present and future outlook.” among 2508 lower secondary school students from the Lubusz voivodeship. To describe the socioeconomic status a questionnaire was used. To establish the mood of the students and its disorders the Burns Depression Checklist was used. Results: The study shows that there is a highly significant relationship between socioeconomic status and mood disorders in adolescents. The lower secondary school students studied, whose families struggle with low income, debt and the need to pay back loans, unemployment of one or both parents, bad living conditions and the inability to meet the basic needs of the family, more often experience difficult emotional states than their peers who are free of the above worries. Conclusion: The study confirms the assumption that a low socioeconomic status of the family is one of the risk factors of mood disorders in adolescents.
 
REFERENCES (15)
1.
Ahuvia A.C., Indywidualizm – kolektywizm a kultury szczęścia: teoretyczne rozważania nad związkiem między konsumpcją, kulturą i subiektywnym dobrostanem w przekroju międzynarodowym, [w:] J. Czapiński (red.), Psychologia pozytywna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 
2.
Brzezińska A., Społeczna psychologia rozwoju, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2000.
 
3.
Burns D., Radość życia. Terapia zaburzeń nastroju, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2005.
 
4.
Costello D.M., Swendsen J., Rose J.S., Dierker L.C., Risk and protective factors associated with trajectories of depressed mood from adolescence to early adulthood, „Journal of Consulting and Clinical Psychology” 2008, nr 76.
 
5.
Gallo L.C., Mathews K.A., Understanding the association between socioeconomic status and physical health: do negative emotions play a role?, „Psychological Bulletin” 2003, nr 129.
 
6.
Glasscock D.J., Andersen J.H., Labriola M., Rasmussen K., Hansen C.D., Can negative live events and coping style help explain socioeconomic differences in perceived stress among adolescents? A cross-sectional study based on the West Jutland cohort study, „BMC Public Health” 2013, nr 13.
 
7.
Jackson B., Goodman E., Low social status markers: do they predict depressive symptoms in adolescence?, „Race and Social Problems” 2011, nr 3.
 
8.
Karmolińska E., Młodzież ze środowisk zagrożonych marginalizacją wobec własnej przyszłości, Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie, Poznań – Leszno 2009.
 
9.
Petersen A.C., Compas B.E., Brooks-Gunn J., Stemmler M., Ey S., Grant K.E., Depression in adolescence, „American Psychologist” 1993, nr 48.
 
10.
Radziwiłłowicz W., Depresja u dzieci i młodzieży. Analiza systemu rodzinnego – ujęcie kliniczne, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010.
 
11.
Rutter M., Quinton M., Parental psychiatric disorder: effects on children, „Psychological Medicine” 1984, nr 14.
 
12.
Santiago C.D.C., Wadsworth M.E., Stump J., Socioeconomic status, neighborhood disadvantage, and poverty-related stress: prospective effects on psychological syndromes among diverse low-income families, „Journal of Economic Psychology” 2011, nr 32.
 
13.
Sęk H., Pomoc psychologiczna w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych – zagadnienia podstawowe, [w:] Tenże (red.), Wprowadzenie do psychologii klinicznej, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2001.
 
14.
Siefert K., Bowman P.J., Heflin C.M., Danziger S., Williams D.R., Social and environmental predictors of maternal depression in current and recent welfare recipients, „American Journal of Orthopsychiatry” 2000, nr 70.
 
15.
Trzęsowska-Greszta E., Depresja wieku dorastania: zachowania rodziców jako czynnik ochronny lub czynnik ryzyka depresji u dorastających dzieci, Wydawnictwo „Academica”, Warszawa 2006.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top