Taboo issues in the modern family as a parenting challenge: The perspective of parents of teenagers
 
More details
Hide details
1
Institute of Pedagogy, Faculty of Historical and Pedagogical Sciences, University of Wroclaw [Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski], Dawida 1, 50-527 Wroclaw, Poland
 
 
Submission date: 2022-09-20
 
 
Final revision date: 2022-12-10
 
 
Acceptance date: 2022-12-10
 
 
Publication date: 2022-12-31
 
 
Corresponding author
Ewa Musiał   

Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski, Dawida 1, 50-527 Wrocław, Polska
 
 
Ewa Jurczyk-Romanowska   

Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski, Dawida 1, 50-527 Wrocław, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2022;29(4):79-108
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Aim. There are no societies in which taboos are not present. So the family, functioning in social reality, is unable to protect itself from their presence. Early adolescence is a special time when the child is interested in the outside world. Taboo, as a “forbidden fruit”, fascinates, intrigues, frustrates. Adolescents feel the need to talk about diffi cult topics, but are not particularly good at initiating dialogue, perhaps they don’t have the courage for it either. They need knowledge to stop being afraid of unknown elements of reality and to go beyond myths and stereotypes. The purpose of the article is to illustrate the taboo issues in Polish families with teenage offspring. Materials and methods. The survey included 60 parents of seventh-grade students who agreed to participate in the study during class meetings. A diagnostic survey was conducted in May 2022 in the Wroclaw area. Data on the issues in question were obtained by means of the author’s questionnaire. Results and conclusions. Based on the analysis, the following factors were identifi ed: communication competence, willingness to talk about taboo topics, and the ability to talk about these topics. It was shown that a high assessment of a parent’s own communication skills signifi cantly correlates with the declared ability to conduct conversations on taboo topics and with the willingness to conduct such conversations, but no correlation was detected between the above factors and the parent’s initiation of conversations. On the other hand, there is a statistically signifi cant correlation between the parent’s communication competence and the child’s initiation of conversations on taboo topics.
 
REFERENCES (44)
1.
Adamski, F. (2002). Rodzina: Wymiar społeczno-kulturowy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
2.
Adamus, B. (2005). Internet jako źródło wiedzy i zagrożenia. Warsztaty Bibliotekarskie, 2 (14). Pobrane z: http://www.pedagogiczna.edu.pl....
 
3.
Arseniuk, R. (2013). Dorastanie: Kryzys i powtórna szansa na rozwój. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji. Pobrane z: https://www.ore.edu.pl/wp-cont....
 
4.
Bojko, M. (2019). Jak rozmawiać z dziećmi na trudne tematy? Doradca w Pomocy Społecznej, 47. Pobrane z: https://doradcawpomocyspoleczn....
 
5.
Burszta, W.J. (2010). Gonitwa za tabu. Tygodnik Powszechny, 7, 6–9.
 
6.
Cieślik, M. (2007). Tabułamacze. Newsweek, 1, 104–107.
 
7.
Cudak, H. (2011a). Kształtowanie kultury pedagogicznej młodzieży w programach szkolnych. Pedagogika Rodziny, 1 (1), 9–17.
 
8.
Cudak, H. (2011b). Wstęp. Pedagogika Rodziny, 1 (1), 5–6.
 
9.
Dąbrowska, A. (2021). Tabu czyli zakaz. Filozofuj, 2 (38), 6–8.
 
10.
Dąbrowska, A. (2008). Zmiany obszarów podlegających tabu we współczesnej kulturze. Język a Kultura, 20, 173–196.
 
11.
Filipowicz, M. (2019). Dialog w rodzinie w ujęciu chrześcijańskiej koncepcji wychowania. Nauczyciel i Szkoła, (1) 69, 50–62.
 
12.
Harwas-Napierała, B. (2006). Komunikacja interpersonalna w rodzinie. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 
13.
Janke, A.W. (2009). Pedagogika rodziny i wychowanie rodzinne. W: S. Kawula, J. Brągiel, A.W. Janke (red.), Pedagogika rodziny: Obszary i panorama problematyki (ss. 80–97). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
14.
Kawula, S., Brągiel, J., Janke, A.W. (1997). Pedagogika rodziny: Obszary i panorama problematyki. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
15.
Kądziołka, W. (2012). Komunikacja międzyosobowa we współczesnej rodzinie. Studia Socialia Cracoviensia, 4 (1), 113–125. DOI: 10.15633/ssc.394.
 
16.
Kiełb-Grabarczyk, D. (2013). Wychowanie pod presją czyli dzieciństwo XXI wieku. Wychowanie w Rodzinie, 8, 317–329. DOI: 10.23734/wwr20132.317.329.
 
17.
Kita, M., Jędrzejko, E. (2009). Wyznanie miłosne jako akt mowy: Tabu – konwencja – detabuizacja (?). Język a Kultura, 21, 127–144. Pobrane z: https://wuwr.pl/jk/article/vie....
 
18.
Kocik, L. (2006). Rodzina w obliczu wartości i wzorów życia ponowoczesnego świata. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.
 
19.
Korczak, J. (1993). Jak kochać dziecko: Dziecko w rodzinie (Dzieła, t. 7). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Latona.
 
20.
Kornas-Biela, D. (2020). Wychowanie przez codzienność życia w rodzinie w ujęciu profesor Teresy Kukołowicz. Family Forum, 9, 211–231. DOI: 10.25167/FF/1512.
 
21.
Król, T. (2017). Wędrując ku dorosłości: Wychowanie do życia w rodzinie: Podręcznik dla klasy 7 szkoły podstawowej. Kraków: Rubikon.
 
22.
Kukołowicz, T. (1996). O wychowaniu przez codzienność w rodzinie. W: T. Kukołowicz, Rodzina wychowuje: Wybrane zagadnienia (ss. 145–149). Stalowa Wola: Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej Woli.
 
23.
Kwak, A. (1994). Rodzina i jej przemiany. Warszawa: ISNS UW.
 
24.
Kurcz, I. (2005). Psychologia języka i komunikacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
25.
Leszczyński, Z. (1988). Szkice o tabu językowym. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
 
26.
Maj, B. (2011). Rola małżeństwa i rodziny w życiu człowieka (na podstawie badań zrealizowanych wśród mieszkańców powiatu wadowickiego). Państwo i Społeczeństwo, 11, 3, 10-33.
 
27.
Matczak, A. (2007). Kwestionariusz Kompetencji Społecznych KKS: Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
 
28.
Obuchowska, I. (2000). Adolescencja. W: B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka (t. 2, ss. 163–201). Warszawa: PWN.
 
29.
Rogodzińska, K., Obrębska, M. (2018). Współczesne tabu językowe, czyli o czym nie mówią Polacy. Człowiek i Społeczeństwo, 45, 127–148. DOI: 10.14746/cis.2018.45.7.
 
30.
Ruszkiewicz, D. (2013). Związki uczuciowe współczesnych nastolatków: Empiryczny zarys problemu. Pedagogika Rodziny, 3 (1), 153–171.
 
31.
Sawicka, G. (2009). Konwencja a tabu językowe. Język a Kultura, 21, 31–46.
 
32.
Sekuła, E.A. (2012). Tabu w przestrzeni publicznej. Kultura Popularna, 4 (34), 6–15.
 
33.
Skreczko, A. (2013). Rodzinne wychowanie nastolatka. Studia nad Rodziną, 17 (1), 40–54.
 
34.
Staszczak, Z. (red.) (1987). Słownik etnologiczny: Terminy ogólne. Warszawa: PWN.
 
35.
Stępień-Rejszel, K.O. (2020). Rytuały a oswajanie tabu. Charaktery, 7, 5–8.
 
36.
Sujak, E. (1968). Dziecko istota nieznana. Znak, 7–8, 927–937.
 
37.
Sulima, R. (2007). Jak pisać o polskiej kulturze popularnej. W: M. Czubaj (red.), Biodra Elvisa Presleya: Od paleoherosów do neofanów (ss. 7–14). Warszawa: PWN.
 
38.
Szczepański, J. (1967). Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa: PWN.
 
39.
Sarzyński, P., Baczyński, J., Pęczak, M., Szostkiewicz, A., Pietkiewicz, B., Podgórska, J., Janicki, M., Władyka, W., Wilk, E., Nowakowska, E. (2003). Białe plamy, czarne dziury. Polityka, 25, 76–77.
 
40.
Tarka, K. (2014). Sytuacja dziecka w rodzinie migracyjnej. Studia i Prace Pedagogiczne: Rozprawy i Materiały, 1, 169–180.
 
41.
Tchorzewski, A.M. (1995). Rodzina jako przedmiot badań w naukach o wychowaniu. W: K. Jakubiak (red.), Rodzina jako środowisko wychowawcze w czasach nowożytnych (ss. 12–29). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP.
 
42.
Toffler, A. (2007). Szok przyszłości. Przeźmierowo: Kurpisz.
 
43.
Węgrzecka-Giluń, J. (2021). Budowanie dobrej relacji z nastolatkiem poprzez rozmowę. Pobrane z: https://madraochrona.pl/strefa... [Pobrano 04.11.2023]
 
44.
Żebrowska, M. (1986). Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży. Warszawa: PWN.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top