The safety of remote working in education during the first COVID-19 wave vs. the conflict of teachers’ professional and family roles
 
More details
Hide details
1
Institute of Sociology, Faculty of Social Sciences, University of Silesia in Katowice [Instytut Socjologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach], Bankowa 11, 40-007 Katowice, Poland
 
 
Submission date: 2021-10-12
 
 
Final revision date: 2021-12-02
 
 
Acceptance date: 2021-12-02
 
 
Publication date: 2021-12-22
 
 
Corresponding author
Sławomira Kamińska- Berezowska   

Instytut Socjologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Bankowa 11, 40-007 Katowice, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2021;24(1):91-106
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction. The research focuses on widely understood remote working safety during the fi rst COVID-19 wave in the context of the assumed confl ict of the professional and family roles of teachers. Issues related to this confl ict of roles are of interest to the sociology of work and the sociology of family; hence in the conducted research they are analysed from these two perspectives. Aim. The purpose of the article is to describe fundamental ways of perceiving the remote working safety of teachers in terms of their age and diffi culties encountered by them in fulfi lling their professional and family roles, on the basis of the sociological research conducted in Łódź province. Materials and methods. Research materials included material from qualitative sociological research concerning changes in organisation of work in various areas of the Polish economy during the fi rst COVID-19 wave i.e., for six months starting in March 2020, in Łódź province. Results. The research has confi rmed the confl ict of professional and family roles in the analysed group of teachers, but that it had a bigger impact on those younger research participants having children. Teachers aged 51+ described their remote working more positively in comparison to younger teachers participating in the research. Recommendations resulting from the research indicate predominantly indicate challenges related to increasing broadly understood work safety along with economic safety, workspace, and hygiene safety in remote working, as well as time management, and managerial support.
 
REFERENCES (24)
1.
Babbie, E. (2003). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
2.
Banaszak, S. (2011). Edukacja menedżerska w społeczeństwie współczesnym: Studium teoretyczno-empiryczne. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 
3.
Barlińska, J., Małecka, A., Świątkowska, J. (2018). Cyberbezpieczeństwo: Charakterystyka, mechanizmy i strategie zaradcze w makro i mikro skali. Warszawa: Texter.
 
4.
Gądecki, J., Jewdokimow, M., Żadkowska, M. (2017). Tu się pracuje!: Socjologiczne studium pracy zawodowej prowadzonej w domu na zasadach telepracy. Kraków: Wydawnictwo Libron-Filip Lohner.
 
5.
Giddens, A. (2004). Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
6.
Giddens, A., Sutton, Ph. (2014). Socjologia: kluczowe pojęcia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
7.
Głąb, A. (2011). Analiza warunków pracy i nauki w placówce oświatowej na przykładzie analizy stanu BHP w szkole średniej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, 1(7), 82-100.
 
8.
Goffman, E. (2008). Człowiek w teatrze życia codziennego. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
 
9.
Goffman, E. (2005). Piętno: Rozważania o zranionej tożsamości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
10.
Grotowska-Leder, J., Roszak, K., (2016). Sandwich generation?: Wzory wsparcia w rodzinach trzypokoleniowych: Na przykładzie mieszkańców dwóch gmin województwa świętokrzyskiego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
11.
Kamińska-Berezowska, S. (2020). Wiek dojrzały i starość a problemy organizacji pracy w dobie postfordyzmu. W: Ł. Trembaczowski (red.), Jakość pracy a stan więzi społecznych: Monografia poświęcona pamięci prof. Władysława Jachera w dziesiątą rocznicę śmierci (ss. 165-180). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 
12.
Kolasińska, E., Róg-Ilnicka, J., Mrozowicki, A. (red.) (2017). Praca w XXI wieku: Wymiary formalne i nieformalne. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra.
 
13.
Kostera, M. (2007). Wprowadzenie. W: M. Kostera (red.), Kultura organizacji: Badania etnograficzne polskich firm (ss. 9-20). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
14.
Mossakowska, M., Więcek, A., Błędowski, P. (red.) (2012). Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce. Poznań: Termedia Wydawnictwa Medyczne.
 
15.
Mroczkowska, D., Kubacka, M. (2020). Teorie pracy granicznej jako wyzwanie dla koncepcji Work-Life Balance: Perspektywy dla badania relacji praca-życie. Studia Socjologiczne, 4 (239), 37-59. DOI: 10.24425/sts.2020.135146.
 
16.
Osiecka-Chojnacka, J. (2009). E-szkoła. Studia BAS Społeczeństwo Informacyjne, 3(19), 195-222.
 
17.
Owczarek, D. (red.) (2018). Nowe formy pracy w Polsce. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 
18.
Paruch, S., Stępień, R., Sych, P., Nicińska, A. (2021). Kodeks pracy 2021. Działdowo: Drukarnia TINTA Zbigniew Szymański.
 
19.
Piotrowski, B. (2007). Elastyczne zatrudnienie, czyli jak pogodzić aktywność zawodową z obowiązkami macierzyńskimi. Warszawa: Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
 
20.
Swadźba, U. (2001). Śląski etos pracy: Studium socjologiczne. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 
21.
Swadźba, U. (2012). Wartości – pracy, rodziny i religii – ciągłość i zmiana: Socjologiczne studium społeczności śląskich. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 
22.
Swadźba, U., Żak, M. (2016). Od żony górnika do naukowca: Zmiana systemu wartości i ról społecznych kobiet na terenach poprzemysłowych Górnego Śląska. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 
23.
Sztompka, P. (2002). Socjologia: Analiza społeczeństwa. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 
24.
Tomaszewska-Lipiec, R. (2018). Praca zawodowa – życie osobiste: Dysonans czy synergia. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top