Speech, and speech assistance, during the COVID-19 pandemic– research reports
 
More details
Hide details
1
Faculty of Humanities, Academy of Jakub from Paradyż in Gorzów Wielkopolski [Wydział Humanistyczny, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim], Teatralna 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski, Poland.
 
 
Submission date: 2021-11-17
 
 
Final revision date: 2021-11-28
 
 
Acceptance date: 2021-11-28
 
 
Publication date: 2022-03-31
 
 
Corresponding author
Jolanta Gebreselassie   

Wydział Humanistyczny, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Teatralna 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski, Polska.
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2022;26(1):245-257
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Aim. The aim of the research was to answer two research questions. The first concerned learning about the changes in legal regulations in the field of speech therapy during the spread of COVID-19. The second was related to examining the behaviour of speech therapists implementation of speech therapy classes during the suspension of classroom classes. Material and method. The research used contextual analysis of data from Facebook social networks and the Internet space. Conclusion. The analysis of the obtained data showed that the regulations and guidelines did not create a coherent set of rules for the organization of speech therapy aids. Despite these limitations, online speech therapy was conducted: initially, asynchronously, with time, in a mixed form.
 
REFERENCES (17)
1.
Gang Przedsiębiorczych Logopedek [grupa prywatna]. Pobrano 4.04.2020 z: www.facebook.com/groups/172011453747752/permalink/527493951532832/.
 
2.
Grabarczyk-Tokaj, M. (2015). Kontekst w badaniach internetu: Znaczenie praktyczne dla komunikacji Marketingowej. Studia Ekonomiczne, 216, 50-58.
 
3.
Jatkowska, J. (2019). B-learning w diagnozie i terapii logopedycznej dzieci. Gdańsk: Harmonia Universalis.
 
4.
Latocha, E., Małachowska, E. (2020). Standard pomocy logopedycznej online. Pobrane z: https://logopeda.org.pl/new.ph....
 
5.
LOGOPEDIA – terapia zaburzeń mowy [grupa publiczna]. Pobrano 4.04.2020 z: https://www.facebook.com/group....
 
6.
Logopedki bez Hejtu! [grupa prywatna]. Pobrane 14.05.2020 z: www.facebook.com/groups/189717264957450/permalink/609562792972893.
 
7.
Małachowska, E. (2020). Organizacja czasu pracy w okresie czasowego zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach. Pobrane z: https://logopeda.org.pl/new.ph....
 
8.
Nowina Konopka, M. (2018). Przyczynek do metodologii badań Internetu ze szczególnym uwzględnieniem geografii Internetu. W: A. Szymańska, M. Lisowska-Magdziarz, A. Hess (red.), Metody badań medioznawczych i ich zastosowanie (ss. 341-360). Kraków: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
9.
Raport Ministra Edukacji Narodowej (2020). Zapewnienie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie epidemii COVID-19. Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej. Pobrane z: https://dokumenty.men.gov.pl/R....
 
10.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (2020). Dz.U. z dnia 20 marca 2020, poz. 493. Pobrane z: https://isap.sejm.gov.pl/isap.....
 
11.
Słodownik-Rycaj, E. (2007). System opieki logopedycznej w Polsce i Anglii. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 
12.
Stas iak, M. (2020). Praca logopedy w placówkach oświatowych od 6 maja 2020 r. – rekomendacje PZL. Pobrane z: https://logopeda.org.pl/new.ph....
 
13.
Statut Polskiego Związku Logopedów (2016). Pobrane z: https://logopeda.org.pl/resour....
 
14.
Tarkowski, Z., Protas, H. (2017). Zaburzenia mowy towarzyszące upośledzeniu umysłowemu. W: Z. Tarkowski (red.), Patologia mowy (ss. 255-278). Gdańsk: Harmonia Universalis.
 
15.
Teczka Logopedy. Pobrano 4.04.2020 z: https://www.facebook.com/Teczk....
 
16.
Wszystko o Logopedii [grupa prywatna]. Pobrane 20.05.2020 z: www.facebook.com/groups/700836826735941/permalink/1666591490160465/.
 
17.
Zahorska, M. (2000). Sukces czy porażka zdalnego nauczania? Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego. Pobrane z: https://www.batory.org.pl/wp-c....
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top