The child health insurance
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze, ul. Nowowiejska 3, 58-500 Jelenia Góra, Polska.
 
 
Submission date: 2016-10-03
 
 
Final revision date: 2017-07-02
 
 
Acceptance date: 2017-07-02
 
 
Publication date: 2017-09-29
 
 
Corresponding author
Dorota Gniewosz   

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze, ul. Nowowiejska 3, 58-500 Jelenia Góra, Polska
 
 
Janina Doroszkiewicz   

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze, ul. Nowowiejska 3, 58-500 Jelenia Góra, Polska.
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2017;16(2):345-359
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article is devoted to the health insurance of a child as a family member. It presents the legal situation in Poland. The examples of those with the ‘uninsured’ status had been analysed. It discusses the risks resulting from the lack of rights to the use of health care services financed from public funds.
 
REFERENCES (20)
1.
Gniewosz D., Wolontariat w placówkach opiekuńczych służby zdrowia, [w:] H. Gradkowski (red.), Wolontariat jako metoda resocjalizacji, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze, Jelenia Góra 2015.
 
2.
Holecki T., Woźniak-Holecka J., Bocionek A., Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej osobom nieubezpieczonym na podstawie decyzji organu wykonawczego samorządu terytorialnego, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, J. Sokołowski, G. Węgrzyn (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013, nr 307.
 
3.
Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2013 r. – Informacja i opracowanie statystyczne, Głównego Urzędu Statystycznego, Warszawa 2014.
 
4.
Zdrowie i ochrona zdrowia w 2014 r. – Informacja i opracowanie statystyczne, Głównego Urzędu Statystycznego, Warszawa 2015.
 
5.
Zdrowie i zachowanie zdrowotne mieszkańców Polski w świetle Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia (EHIS) 2014 r. Notatka informacyjna, Głównego Urzędu Statystycznego, Warszawa 2015.
 
6.
Dzieci w Polsce w 2014 roku, Charakterystyka demograficzna, Głównego Urzędu Statystycznego Departamentu Badań Demograficznych i Rynku Pracy, Warszawa 2015.
 
7.
Podstawowe dane demograficzne o dzieciach w Polsce, Notatka informacyjna, Materiał na konferencję prasową w dniu 30 maja 2014 r., Głównego Urzędu Statystycznego Departamentu Badań Demograficznych i Rynku Pracy.
 
8.
Stan zdrowia ludności Polski w 2014 r. – Informacja i opracowanie statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2016.
 
9.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, Dz. U. 1991.408 z późniejszymi zmianami.
 
10.
Ustawa z dnia 25 lipca 2001 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Dz. U. 2001.1207 i 1801 oraz Dz. U. 2002.2073.
 
11.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz. U. 2015.581 tekst jednolity z późniejszymi zmianami.
 
12.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. 2009.1240 z późniejszymi zmianami.
 
13.
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Dz. U. 2013.217.
 
14.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 2014.1182.
 
15.
http://www.nfz-wroclaw.pl [dostęp: 01.03.2016].
 
16.
 
17.
http://www.mz.gov.pl [dostęp: 16.09.2016].
 
18.
 
19.
 
20.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top