Contemporary woman in the context of motherhood and the role of a mother
 
 
 
More details
Hide details
1
Department of Labour Pedagogy and Andragogy, Faculty of Pedagogy, Kazimierz Wielki University [Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki, Wydział Pedagogiki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego], Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, Poland
 
 
Submission date: 2020-01-01
 
 
Final revision date: 2020-06-30
 
 
Acceptance date: 2020-06-30
 
 
Publication date: 2020-06-30
 
 
Corresponding author
Ewa Krause   

Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki, Wydział Pedagogiki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2020;22(1):31-56
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction. The responsibilities of a contemporary woman are increasing, and the repertoire of new roles is constantly expanding. However, the role of the mother is particularly marked, and burdened with a „social response”. Motherhood is the subject of analysis by many researchers. Most often it remains in the area of interest of demographers, psychologists, sociologists, and pedagogists. This topic is considered to be constantly relevant, popular both in the scientific discourse and in social discussion. Therefore, it is important to constantly explore this issue; they also reveal new contexts – in this case, the situation of mothers during the Covid-19 pandemic was referred to. Aim. The aim of the article is to present the social perception of contemporary women in the context of the mother role, the category of women in relation to their life choices and to present positions, or discourses regarding motherhood, as well as to draw attention to the situations of mothers (in Poland) caused by the Covid pandemic-19. Materials and methods. This publication is a literature review. The desk research method was also used. Results and conclusions. The presented analyses reveal various categories of contemporary women, including mothers and the diversity of their perception in the context of this role. In order to be able to prepare solutions (in the field of social policy) supporting them all (regardless of their preferences), it is important to know particular groups of women. It is not about persuading everyone to motherhood, but about helping to combine and reconcile the roles of those who really want children. As a result of the Covid-19 pandemic, this is all the more necessary, as its outbreak has reinforced traditional division of responsibilities and the phenomenon of retrationalization, which is not favorable to women.
 
REFERENCES (55)
1.
Aksamit, D. (2019). Kobiety-matki o macierzyństwie: Socjopedagogiczne studium narracji matek dorosłych osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Warszawa: Wydawnictwo APS.
 
2.
Badinter, É. (1998). Historia miłości macierzyńskiej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen.
 
3.
Badinter, É. (2013). Konflikt: Kobieta i matka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
4.
Bakiera, L. (2013). Zaangażowane rodzicielstwo a autokreacyjny aspekt rozwoju dorosłych. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 
5.
Bartosiewicz, A. (2021). Czy kobiety naprawdę mają trudniej w pracy?: Eksperci to sprawdzili. Pobrane 27.02.2024 z: https://stronakobiet.pl/czy-ko....
 
6.
Brown, B. (2012). Dary niedoskonałości: Jak przestać się przejmować tym, kim powinniśmy być, i zaakceptować to, kim jesteśmy. Poznań: Media Rodzina.
 
7.
Budrowska, B. (2001). Regulamin i improwizacje, czyli o kulturowym skrypcie bycia matką. Kultura i Społeczeństwo, 45(2), 105-120.
 
8.
Budrowska, B. (2000). Macierzyństwo jako punkt zwrotny w życiu kobiety. Wrocław: Wydawnictwo Funna.
 
9.
Byrska, M., Ciacek, P. (2020). Współczesne macierzyństwo – matka multizadaniowa vs. dzika matka. Pobrane 27.02.2024 z: https://women.ringieraxelsprin....
 
10.
Christoph, M., Krause, E. (2019). Kariera zawodowa kobiet we współczesnych organizacjach. Studia Edukacyjne, 53, 187-207. DOI: 10.14746/se.2019.53.11.
 
11.
Cieślińska, B. (2014). Bezdzietność jako styl życia. Pogranicze: Studia Społeczne, 24, 277-292. DOI: 10.15290/pss.2014.24.15.
 
12.
Drozdowski, R., Frąckowiak, M., Krajewski, M., Kubacka, M., Luczys, P., Modrzyk, A., Rogowski, Ł., Rura, P., Stamm, A. (2020). Życie codzienne w czasach pandemii: Raport z drugiego etapu badań. Poznań: Wydawnictwo UAM.
 
13.
Frąckowiak-Sochańska, M. (2009). Preferencje ładów normatywnych w postawach kobiet wobec wartości w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 
14.
Fundacja Sukces Pisany Szminką (2020). Raport Mama-Warszawianka: Mama na rynku pracy: Wygrajmy z COVID-em. Pobrane 27.02.2024 z: https://sukcespisanyszminka.pl....
 
15.
Fundacja Sukces Pisany Szminką (2020). Sytuacja kobiet w czasie pandemii. Pobrane 27.02.2024 z: https://sukcespisanyszminka.pl....
 
16.
Gajtkowska, M. (2014). Recenzja książki Rachel Cusk „Praca na całe życie. O początkach macierzyństwa”. Kultura – Społeczeństwo – Edukacja, 2(6), 251-256. DOI: 10.14746/kse.2014.2.15.
 
17.
Gajtkowska, M. (2016). Współczesne (auto)kreacje macierzyństwa i ich wybrane konteksty. W: I. Przybył, A. Żurek (red.), Role rodzinne: Między przystosowaniem a kreacją (ss. 203-211). Poznań: Wydawnictwo WNS UAM.
 
18.
Gawlina, Z. (2003). Macierzyństwo jako wartość w kontekście przemian społecznych. Roczniki Socjologii Rodziny, 15, 33-45.
 
19.
Górnikowska-Zwolak, E. (2004). Macierzyństwo. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku: T. 3 (ss. 9-18). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 
20.
Gracka-Tomaszewska, M. (2014). Drogi do macierzyństwa: Reprezentacja siebie i reprezentacja dziecka w umyśle kobiety jako podstawa macierzyństwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
21.
Graff, A. (2014). Matka feministka. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 
22.
Gromkowska-Melosik, A. (2011). Edukacja i (nie)równość społeczna kobiet: Studium dynamiki dostępu. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
23.
Gromkowska-Melosik, A. (2017). Rekonstrukcje tożsamości współczesnych kobiet: Paradoksy emancypacji. Pedagogika Społeczna, 2 (64), 95-116.
 
24.
Hakim, C. (2003). A New Approach to Explaining Fertility Patterns: Preference Theory, Population and Development Review, 29 (3), 349-374. DOI: 10.1111/j.1728-4457.2003.00349.x.
 
25.
Hays Poland (2021). Kobiety na rynku pracy 2021. Pobrane 27.02.2024 z: https://www.hays.pl/kobiety.
 
26.
Hryciuk, R.E., Korolczuk, E. (2012). Wstęp: Pożegnanie z Matką Polką? W: R.E. Hryciuk, E. Korolczuk (red.), Pożegnanie z Matką Polką?: Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce (ss. 7-24). Warszawa: Wydawnictwo UW.
 
27.
Kasten, A. (2013). Dyskurs naukowy w Polsce na temat macierzyństwa. W: K. Slany (red.), Zagadnienia małżeństwa i rodzin w perspektywie feministyczno-genderowej (ss. 65-76). Kraków: Wydawnictwo UJ.
 
28.
Kotlarska-Michalska, A. (2012). Główne kierunki przemian w kobiecych rolach małżeńskich i macierzyńskich. W: A. Kwak, M. Bieńko (red.), Wielość spojrzeń na małżeństwo i rodzinę (ss. 87-115). Warszawa: Wydawnictwo UW.
 
29.
Kubiak-Szymborska, E. (2014). Macierzyństwo – praca zawodowa: Kontekst i różne oblicza dylematu. W: R. Tomaszewska-Lipiec (red.), Relacje praca – życie pozazawodowe drogą do zrównoważonego rozwoju jednostki (ss. 38-400). Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW.
 
30.
Kusio, U. (2004). Współczesna kobieta wobec macierzyństwa. Kultura i Edukacja, 4, 40-47.
 
31.
Maciarz, A. (2004). Macierzyństwo w kontekście zmian społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 
32.
Maciąg-Budkowska, M., Rzepa, T. (2017). Jaka jest „idealna matka”? Rozumienie roli matki przez współczesne kobiety. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J – Paedagogia- Psychologia, XXX, 3, 93-107. DOI: 10.17951/j.2017.30.3.93.
 
33.
Michna, N.A. (2014). O kobietach i matkach: Elisabeth Badinter o kryzysie kobiecej tożsamości. Kwartalnik Filozoficzny, 42(3), 133-154.
 
34.
Olcoń-Kubicka, M. (2009a). Indywidualizacja a nowe formy wspólnotowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
35.
Olcoń-Kubicka, M. (2009b). Rola Internetu w powstawaniu nowego modelu macierzyństwa. W: M. Sikorska (red.), Być rodzicem we współczesnej Polsce: nowe wzory w konfrontacji z rzeczywistością (ss. 34-61). Warszawa: Wydawnictwo UW. DOI: 10.31338/uw.9788323514763. pp.34-61.
 
36.
Olko, P., Filip, G. (2016). Role społeczne odgrywane przez kobietę na przykładzie wybranych czasopism kobiecych. Studia Językoznawcze, 7, 7-24. DOI: 10.15584/slowo.2016.7.1.
 
37.
Plopa, M. (2005). Psychologia rodziny: Teoria i badania. Elbląg: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej.
 
38.
Pryszmont-Ciesielska, M. (2011). Macierzyństwo w perspektywie kobiet podejmujących aktywność naukowo-dydaktyczną – trzy autonarracje. Edukacja Dorosłych, 2, 163-178.
 
39.
Pufal-Struzik, I. (2017). Aktywność zawodowa współczesnych kobiet – trudności w realizacji nowych ról i tradycyjnych obowiązków. Polskie Forum Psychologiczne, 22(2), 242-257. DOI: 10.14656/PFP20170204.
 
40.
Raczek, M. (2019). Jakie są współczesne matki?. Pobrane 27.02.2024 z: https://m.trojmiasto.pl/dzieck....
 
41.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (2015). Społeczna rola matki – wyzwania współczesnego macierzyństwa: Raport z badania. Katowice: ROPS Województwa Śląskiego.
 
42.
Sikorska, M. (2009a). Matka „chora” zamiast „złej” – o nowych wzorach macierzyństwa. W: M. Sikorska (red.), Być rodzicem we współczesnej Polsce: nowe wzory w konfrontacji z rzeczywistości (ss. 13-33). Warszawa: Wydawnictwo UW. DOI: 10.31338/uw.9788323514763.pp.13-33.
 
43.
Sikorska, M. (2009b). Nowa matka, nowy ojciec, nowe dziecko: O nowym układzie sił w polskich rodzinach. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 
44.
Sikorska, M. (red.) (2012). Raport: Ciemna strona macierzyństwa: O niepokojach współczesnych matek. Warszawa: Wydawnictwo AXA.
 
45.
Slany, K. (2013). Ponowoczesne rodziny – konstruowanie więzi i pokrewieństwa. W: K. Slany (red.), Zagadnienia małżeństwa i rodzin w perspektywie feministyczno-genderowej (ss. 45-64). Kraków: Wydawnictwo UJ.
 
46.
Stawikowska, E (2020). Epidemia uderza w kobiety: Partnerstwo?: Brzmi fajnie, ale teraz to prawie niemożliwe. Pobrane 27.02.2024 z: https://www.newsweek.pl/polska....
 
47.
Szukalski, P. (2004). Bezdzietność w Polsce. W: W. Warzywoda-Kruszyńska, P. Szukalski (red.), Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie polskim (ss. 83-109). Łódź: Wydawnictwo UŁ.
 
48.
Titkow, A. (2007). Tożsamość polskich kobiet. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
 
49.
Titkow, A. (2012). Figura Matki Polki: Próba demitologizacji. W: R.E. Hryciuk, E. Korolczuk (red.), Pożegnanie z Matką Polką?: Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce (ss. 27-48). Warszawa: Wydawnictwo UW .
 
50.
Willan-Horla, L. (2013). Strategie funkcjonowania współczesnych Polek w życiu rodzinnym. W: K. Slany (red.), Zagadnienia małżeństwa i rodzin w perspektywie feministyczno-genderowej (ss. 173-190). Kraków: Wydawnictwo UJ.
 
51.
Włodarczyk, E. (2017). Misja ‘mama’: Wyzwania i trudności. W: E. Włodarczyk (red.), W trosce o macierzyństwo (ss. 53-68). Poznań: Wydawnictwo UAM.
 
52.
Wodzik, J. (2011). Krótka historia macierzyństwa w ujęciu feministycznym. Analiza i Egzystencja, 16, 91-104.
 
53.
Wojciechowska, J. (2002a). Role rodzicielskie wobec zmian uniwersalnych. W: K. Appelt, J. Wojciechowska (red.), Zadania i role społeczne w okresie dorosłości (ss. 147-168). Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
 
54.
Wojciechowska, J. (2002b). Role rodzicielskie a zmiany wspólne. W: K. Appelt, J. Wojciechowska (red.), Zadania i role społeczne w okresie dorosłości (ss. 169-186). Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
 
55.
Wojciechowska, Z. (2012). Macierzyństwo – czynnik wykluczenia na współczesnym rynku pracy czy szansa dla nowych rozwiązań w kobiecej karierze?. Edukacja Dorosłych, 1(66), 75-88.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top