Education, labour market – spaces of common needs and goals
 
 
More details
Hide details
1
Faculty of Educational Studies, Department of Continuing Education and Vocational Guidance, Adam Mickiewicz University in Poznan [Zakład Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego, Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu], Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznan, Poland
 
 
Submission date: 2020-07-01
 
 
Final revision date: 2020-12-31
 
 
Acceptance date: 2020-12-31
 
 
Publication date: 2020-12-31
 
 
Corresponding author
Anna Wawrzonek   

Zakład Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego, Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2020;23(2):259-274
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction. We live in a world of social construction and reconstruction, in a world of VUCA (acronym for volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity) of the surrounding reality, thus generating the demand for integral human development which begins in the family and continues in the diverse spaces in which individuals function. Following the changes we are experiencing, it is worth highlighting two complex spaces: education and the labour market, which, after the family, should play two of the most important roles in human development. Aim. The purpose of this paper is to share reflections on the interdependence of spaces, which are education and the labour market. Taking into account the social transformations, of which we are a part, I would like to pay special attention to the points of contact between these spaces and propose to perceive the title spaces through the prism of common needs and goals, to treat them as a system of connected vessels. Results. The analysis of the subject literature leads to the conclusion that the reconstruction of the approach to the relationship between education and the labour market will allow looking at the individual in a more holistic way, integrating different roles in which we function during life. It will change the way of thinking about education, as the main purpose of which is to prepare individuals to function in the labour market, but it will also open a broader perspective, in which development and education will be identified with the individual in general, and not only with the roles in which it functions.
 
REFERENCES (22)
1.
Alvarez, C. (2017), Prawa naturalne dziecka: Rewolucja w edukacji dla rodziców i pedagogów. Warszawa: Wydawnictwo Cojanato.
 
2.
American Psychological Association (2020). Building your resilience. Pobrane 26.02.2024 z: http://www.apa.org/topics/resi....
 
3.
Bacalso, C., Ferencic, N., Ailarova, A., Fetsi, A., Ganko, I., Mereuta, C., Bosio, G., Boitard, R. (2021). Building Resilient Genaration in Central Asia and Europe. Youth views on lifelong learning, inclusion, and the green transition. Pobrane 26.02.2024 z: https://www.etf.europa.eu/site....
 
4.
Delloitte [portal] (2019). Trendy HR 2019: Zmiana w zarządzaniu – człowiek w centrum uwagi. Pobrane 26.02.2024 z: https://www2.deloitte.com/pl/p....
 
5.
Dutka, B. (b.d.). Pracownik w świecie VUCA – czyli jak przetrwać na zmiennym rynku pracy? Pobrane 12.09.2021 z: https://hrnews.pl/pracownik-w-....
 
6.
Favero, I. Ferencic, N., Fetsi, A., Mereuta, C., Prina, M., Ganko, I., Damyanovic, U., Hemschemeier, Ch., Jansova, E. (2020). Preventing a „Lockdown Generation” in Europe and Central Asia. Building resilient societies with young people in the era of COVID-19. UNICEF and ETF. Pobrane 26.02.2024 z: https://www.unicef.org/eca/med....
 
7.
Hanson, R., Hanson, F. (2020). Rezyliencja: Jak ukształtować fundament spokoju, siły i szczęścia. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
8.
Hurley, K. (2020). What Is Resilience?: Your Guide to Facing Life’s Challenges, Adversities, and Crises. Pobrane 26.02.2024 z: https://www.everydayhealth.com....
 
9.
Jankowiak, B., Jaskulska, S. (2021). Dobrostan nauczycielek i nauczycieli wychowania przedszkolnego a ich postawy wobec kształcenia na odległość w czasie pandemii COVID-19. Horyzonty Wychowania, 53, 25-37. DOI: 10.35765/hw.1966.
 
10.
Kwiatkowski, S.M., Piorunek, M. (red.) (2020). Jednostka, edukacja, organizacja wobec przemian rynku pracy. Warszawa: Wydawnictwo APS.
 
11.
Glaeser, W. (b.d.). Leadership skills&strategies: VUCA word. Pobrane 05.09.2021 z: https://www.vuca-world.org/.
 
12.
Lego Foundation (2021). Position Paper: Closing the Skills Gap. Pobrane 26.02.2024 z: https://www.legofoundation.com....
 
13.
Musiał, A. (2018). Kształtowanie tożsamości jednostki wobec rzeczywistości VUCA i ryzyka zjawisk teorii Czarnego Łabędzia. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej: Organizacja i Zarządzanie, 131, 371-382.
 
14.
OLX Praca, Prognozy przyszłości: Know how 2021 (2021). Pobrane 26.02.2024 z: https://zawodowo.olx.pl/raport....
 
15.
Pyżalski, J. (2021). Zdrowie psychiczne i dobrostan młodych ludzi w czasie pandemii COVID-19 – przegląd najistotniejszych problemów. Dziecko Krzywdzone, 20(2), 92-115.
 
16.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (2020). Rynek pracy, edukacja, kompetencje: Aktualne trendy i wyniki badań. Grudzień 2020. Pobrane 26.02.2024 z: https://www.parp.gov.pl/compon....
 
17.
Solarczyk-Ambrozik, E. (2020a). Przeobrażenia pracy i zmiany wzorów karier a globalna kultura edukacyjna – kompetencyjny wymiar planowania karier edukacyjno-zawodowych W: E. Solarczyk-Ambrozik, M. Christoph, R. Konieczna-Woźniak (red.), Edukacja dorosłych a planowanie karier edukacyjno-zawodowych (ss.17-29). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 
18.
Solarczyk-Ambrozik, E. (2020b). Rynek pracy w gospodarce cyfrowej – nowe wyzwania edukacyjne W: S.M. Kwiatkowski, M. Piorunek (red.), Jednostka, edukacja, organizacja wobec przemian rynku pracy (ss. 174-187). Warszawa: Wydawnictwo APS.
 
19.
Solarczyk-Ambrozik, E., Christoph, M., Konieczna-Woźniak, R. (red.) (2020). Edukacja dorosłych a planowanie karier edukacyjno-zawodowych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 
20.
Southwick, S.M, Bonanno, G.A, Masten A.S., Panter-Brick, C., Yehuda, R. (2014). Resilience definitions, theory, and challenges: Interdisciplinary perspectives. European Journal of Psychotraumatology, 5, 1-14. DOI: 10.3402/ejpt.v5.25338.
 
21.
Wawrzonek, A. (2020). Wyłaniający się rynek pracy – realia i wyzwania rzeczywistości postpandemicznej. Studia Edukacyjne, 58, 123-146. DOI: 10.14746/se.2020.59.7.
 
22.
World Economic Forum (2020). Closing the Skills Gap: Key Insights and Success Metrics. White Paper November 2020. Pobrane 26.02.2024 z: https://www3.weforum.org/docs/....
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top