The functioning of families with children with intellectual disabilities – selected aspects
 
More details
Hide details
1
Department of Education of Persons with Disabilities, Faculty of Historical and Pedagogical Sciences, University of Wroclaw [Zakład Edukacji Osób z Niepełnosprawnością, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski], Dawida 1, 50-527 Wroclaw, Poland
 
 
Submission date: 2020-01-01
 
 
Final revision date: 2020-06-30
 
 
Acceptance date: 2020-06-30
 
 
Publication date: 2020-06-30
 
 
Corresponding author
Jolanta Lipińska-Lokś   

Zakład Edukacji Osób z Niepełnosprawnością, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski, Dawida 1, 50-527 Wrocław, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2020;22(1):189-204
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction. A child’s disability always, to differing degrees, affects the fulfilment of the function of a family, shapes intra-family relationships, and determines the family lifestyle. Family life abounds in numerous and varied demanding situations, which can be both an insurmountable problem, and a challenge that one just has to face – alone or with such important social support. Aim. The aim of the research is to show the functioning of families with children with intellectual disabilities. Due to the complexity of the issues, only selected aspects of family functioning were diagnosed, showing at the same time changes in the realization of family functions as a result of the appearance of children with intellectual disabilities. Methods. The study had the qualitative character using the method of individual cases. The interview technique and the disposition to the interview were used. The research group consisted of 15 families of children with intellectual disabilities. Interviews were conducted with 12 mothers and 3 fathers of pupils receiving various forms of special education, attending elementary schools in Zielona Góra. Results and conclusions. The study shows the functioning of families with children with disabilities. Undoubtedly, we can speak about dynamic changes and modifications in the almost all functions performed by families. The functioning of families experiencing a child’s disability is affected by many factors: coping with the demanding situation by parents, their process of adaptation to the child’s disability, the level of child’s functioning, and the social support.
 
REFERENCES (15)
1.
Deręgowska, J., Majorczyk, M. (2015). Kultura pedagogiczna rodziców i styl życia w rodzinie jako czynniki ochrony zdrowia w rodzinie: Refleksja pedagogiczna. Pielęgniarstwo Polskie, 2(56), 199-211.
 
2.
Dunaj, B. (1996). Słownik współczesnego języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo WILGA.
 
3.
Gajdzica, Z. (2011). Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 
4.
Karwowska, M., Albrecht, M. (2008). Niepełnosprawność dziecka przyczyną rozpadu czy spójności rodziny? Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji, 3, 13-26.
 
5.
Kawula, S., Brągiel, J., Janke, A.W. (1998). Pedagogika rodziny. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
6.
Lara, E., de la Pinos, C.C. (2017). Families with a disabled member: Impact and family education. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 237, 418-425. DOI: 10.1016/j.sbspro.2017.02.084.
 
7.
Lipińska-Lokś, J., Skwarek, B. (2013). Rodzice w obliczu niepełnosprawności dziecka. W: J. Brągiel, P.E. Kaniak, A. Kurcz (red.), Rodzicielstwo w kontekście wychowania i edukacji (ss. 359-372). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 
8.
Lipińska-Lokś, J. (2021). Rodzice wobec wychowania i wspierania rozwoju dziecka z niepełnosprawnością. W: M. Adamowicz, L. Kataryńczuk-Mania, I. Kopaczyńska (red.), Poszukiwanie sojuszników i źródeł inspiracji w pedagogice dziecka (ss. 110-125). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek
 
9.
Namysłowska, I. (1997). Terapia rodzin. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
10.
Pecyna, M. B. (2000). Dziecko i jego choroba. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 
11.
Skórczyńska, M. (2007). Przewlekła choroba dziecka w aspekcie realizacji zadań życiowych jednostki i rodziny. W: B. Cytowska, B. Winczura (red.), Dziecko chore: Zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne (ss. 39-51). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 
12.
Stelter, Ż. (2006). Rodzina z dzieckiem upośledzonym umysłowo: Obrazy życia rodzinnego z perspektywy interdyscyplinarnej. Roczniki Socjologii Rodziny, 17, 255-275.
 
13.
Tomaszewski, T. (1967). Aktywność człowieka. W: M. Maruszewski, J. Reykowski, T. Tomaszewski (red.), Psychologia jako nauka o człowieku (ss. 197-252). Warszawa: Książka i Wiedza.
 
14.
Twardowski, A. (1991). Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych. W: I. Obuchowska (red.), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie (ss. 18-54). Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 
15.
Ziemska, M. (red.) (1986). Rodzina i dziecko. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top