Karaim’s traditions and educational aspirations in the 19th/20th century (outline of the problem)
 
More details
Hide details
1
Katedra Historii Wychowania, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku, ul. Świerkowa 20 15-328 Białystok, Polska
 
 
Submission date: 2018-02-08
 
 
Final revision date: 2018-11-28
 
 
Acceptance date: 2018-11-28
 
 
Publication date: 2018-12-22
 
 
Corresponding author
Urszula Wróblewska   

Katedra Historii Wychowania, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku, ul. Świerkowa 20 15-328 Białystok, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2018;17(1):17-32
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Aim: The aim of the article is to show the specificity of Karaite upbringing, forms and methods of religious education and educational activities that were determined by the socio-political situation of Polish lands and professional structure of Karaites. Methods: In this article the use of source analysis, for example: documents deposited in Lithuanian archives, analysis of Karaite press and interviews with the oldest Karaites. Results: Karaite families cultivated the traditions of their ancestors and the love of learning was passed onto subsequent generations. Family, as an original and closest educational environment that inculcated religious values into the children and taught them their mother tongue, was the source of shaping Karaim attitudes. Despite the importance of the family environment, upbringing depended mostly on the financial situation and social status of the family. In Karaite municipalities in the 19th/20th century there were traditional religious schools called midrash functioning next to kenesas (houses of prayer). Teachers who taught religious rules and practices, and the Karaite language, played an important role in passing on religious knowledge. Conclusions: Because of the relevance of educational authorities, upbringing in a Karaite community in the 19th century was based on the model of post-figurative culture, in which cultural patterns were handed down by the older generation, who possessed experience and knowledge, to the younger generation.
 
REFERENCES (25)
1.
Abkowicz M.R., Wspomnienie, „Awazymyz” 1999, nr 1(2).
 
2.
Bazylow L., Polacy w Petersburgu, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1984.
 
3.
Charczenko I., „On jednak będąc miłosierny” (Ze wspomnień starca sędziwego Z.M.), „Myśl Karaimska” 1925, z. 2.
 
4.
Curriculum Vitae S. Szapaszała, LCAP, sygn. f. 51, ap. 4, b. 117.
 
5.
Dubińska A., Garść danych o Karaimach z Łucka, „Awazymyz” 1999, nr 2(3).
 
6.
Eliaszewicz B.S., Początek drogi. Z autobiografii nauczyciela i działacza społecznego, „Awazymyz” 2011, nr 1(30).
 
7.
Eliaszewicz B.S., W służbie narodu, W 130 rocznicę urodzin Borysa Eliaszewicza, „Awazymyz” 2011, nr 2(31).
 
8.
Gonczarow N.K., Oświata i wychowanie w Rosji na początku drugiej połowy XIX w., [w:] Ł. Kurdybacha (red.), Historia wychowania, t. 2, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1967.
 
9.
I.-Ski. [Izaak Zajączkowski], Karaimskie kołysanki (Z cyklu „O karaimskiej poezji ludowej”), „Myśl Karaimska” 1925, z. 2.
 
10.
Jaroszyńska I., na podst. wystąpienia J. Samulaviciute podczas jubileuszu 11.09.2004 r., Szełumiel Łopatto – w 100-lecie urodzin, „Awazymyz” 2004, nr 2(9).
 
11.
Kobecka H., Z okazji setnej rocznicy urodzin Szymona i Eugenii Kobeckich, „Awazymyz” 2011, nr 4(33).
 
12.
Kobecki A., Michał Zajączkowski – mój Dziadek, „Awazymyz” 2007, nr 1(15).
 
13.
Kot S., Materiały do ćwiczeń z historii wychowania, cz. 1, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1994.
 
14.
Mainguy-Szpakowski I., Rodzinne wspomnienia, „Awazymyz” 2009, nr 1(22).
 
15.
Pawelec M., Seraja Szapszał i jego wkład w polską orientalistykę, „Awazymyz” 2012, nr 1(34).
 
16.
Pilecki K., Cień z przeszłości, „Awazymyz” 2000, nr 1(4).
 
17.
Spustek I., Polacy w Pietrogrodzie 1914–1917, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1966.
 
18.
Sulimowicz A., „Awazymyz” 2006, nr 1(12), przekł. Karaucu, Ribbi Szałom Zapomniany nauczyciel, „Karaj Awazy” 1932, z. 1(3), cz. 1; 1932, z. 2(4), cz. 2.
 
19.
Sulimowicz A., Bryczką do Wodnik, „Awazymyz” 2012, nr 4(37).
 
20.
Sulimowicz A., na podst. Achad Haam Zecharja Jicchak Abrahamowicz, „Karaj Awazy” 1931, nr 2, Zachariasz Abrahamowicz (1878–1903), „Awazymyz” 1989, nr 1(1).
 
21.
Szpakowski R., Rodzinne wspomnienia, „Awazymyz” 2009, nr 1(22).
 
22.
Zajączkowska-Łopatto M.E., Droga Jerzego Łopatto, „Awazymyz” 2011, nr 4(33).
 
23.
Zajączkowski I., Karaimskie kołysanki (Z cyklu „O karaimskiej poezji ludowej”), „Myśl Karaimska” 1925, z. 2.
 
24.
Zajączkowski M., Po siedmioletniej tułaczce żołnierz wrócił do kraju. O poruczniku Romualdzie Kobeckim, „Awazymyz” 2005, nr 1(10).
 
25.
Zarachowicz Ż., Uruwu jaryk ełtiwciłernin, „Karaj Awazy” 1936, nr 9, przekł. z j. karaimskiego A. Sulimowicz, „Awazymyz” 1999, nr 2(3).
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top