Between tradition and the present. The picture of family in Polish textbooks for middle school students
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Collegium Maius, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań, Polska
 
 
Submission date: 2017-01-01
 
 
Final revision date: 2017-06-30
 
 
Acceptance date: 2017-06-30
 
 
Publication date: 2017-06-30
 
 
Corresponding author
Jerzy Kaniewski   

Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Collegium Maius, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2017;15(1):381-398
 
KEYWORDS
ABSTRACT
I will speak about the picture of family emerging from Polish textbooks for middle school students. The third stage of education was picked purposefully, as it ties in with an important developmental phase for students. Early adolescence is when young people shape their identity in an extraordinarily intense way. They do so by carefully observing the world and, making use of their more clearly defined moral autonomy, by critically assessing the behaviours and attitudes of adults around them. Taking into account the strongly declared, in the 1999 reform, formational approach to teaching Polish in middle school, it should be assumed that the literary and cultural materials chosen by textbook authors will first and foremost serve to create a particular picture of the family. It is therefore worth checking to what extent the resulting picture of the family is a ‘model’ construction, significant for the authors’ perspective on to proper upbringing, and to what extent it is a true reflection of contemporary experiences that form a part of middle school students’ everyday life. This issue is an important one because the textbook narrative is only one of the numerous aspects of formational discourse that reach young people in middle schools; very often, it is not the most important aspect. The ultimate purpose of my analysis is not to reconstruct the picture of family existing at present in the educational discourse, but rather to answer the question of how the messages in textbooks fit with contemporary societal challenges (changes in culture and customs, the shrinking private sphere).
 
REFERENCES (14)
1.
Baniak J., Małżeństwo i rodzina w świadomości młodzieży gimnazjalnej na tle kryzysu jej tożsamości osobowej, Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków 2010.
 
2.
Bobiński W., Świat w słowach i obrazach. Język polski 1. Podręcznik do gimnazjum, WSiP, Warszawa 2015.
 
3.
Boni M., Funkcje życia domowo-rodzinnego w doktrynie komunistów polskich (1945–1950), [w:] Łukasiewicz P., Siciński A. (red.), Dom we współczesnej Polsce, Wiedza o Kulturze, Wrocław 1992.
 
4.
Chrząstowska B., Autor – dzieło – poetyka. Problemy interpretacji w szkole, [w:] J. Sławiński, J. Święch (red.), Zagadnienia literaturoznawczej interpretacji, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1979.
 
5.
Czapliński P., Poetyka afektywna i powieść o rodzinie, [w:] R. Nycz, A. Łebkowska, A. Dauksza (red.), Kultura afektu – afekty w kulturze. Humanistyka po zwrocie afektywnym, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2015.
 
6.
Czogalik K., Obraz rodziny w lekturach gimnazjalnych, „Family Forum. Roczniki Instytutu Nauk o Rodzinie” WT UO 2014, nr 4.
 
7.
Horwath E., Kiełb G., Bliżej słowa. Język polski. Podręcznik kl. 1 gimnazjum, WSiP, Warszawa 2009.
 
8.
Łuczak A., Pyrlińska E., Maszka R., Między nami. Język polski. Podręcznik dla klasy 1 gimnazjum, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 2009.
 
9.
Malczewska J., Olech J., Adrabińska-Pacuła L., Po polsku. Literatura, język, komunikacja. Podręcznik do języka polskiego dla gimnazjum. Klasa I, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2009.
 
10.
Markowska D., Dom – twierdza tożsamości, [w:] P. Łukasiewicz, A. Siciński (red.), Dom we współczesnej Polsce: szkice, Wiedza o Kulturze, Wrocław 1992.
 
11.
Myrdzik B., Zrozumieć siebie i świat. Szkice i studia o edukacji polonistycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Lublin 2006.
 
12.
Nocoń J., Podręcznik szkolny w dyskursie dydaktycznym – tradycja i zmiana, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009. Podstawa programowa z komentarzami, t. 2: Język polski w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum http://www.bc.ore.edu.pl/dlibr... cation [dostęp: 27.04.2016].
 
13.
Skotnicka G., Jaka jesteś polska rodzino? (o współczesnej beletrystyce dla dzieci i młodzieży), [w:] J. Papuzińska, G. Leszczyński (red.), Kultura literacka dzieci i młodzieży u progu XXI stulecia, Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej, Warszawa 2002.
 
14.
Szulich-Kałuża J., Projekty tożsamościowe rodziny upowszechniane w polskich tygodnikach opiniotwórczych, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2013.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top