Cultural experience of the young generation in Polish families in the Vilnius cultural borderland
 
 
More details
Hide details
1
Zakład Edukacji Międzykulturowej i Badań nad Wsparciem Społecznym, Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski, ul. J.W. Dawida 1, 50-527 Wrocław, Polska
 
 
Submission date: 2018-10-07
 
 
Final revision date: 2018-12-06
 
 
Acceptance date: 2018-12-06
 
 
Publication date: 2018-12-22
 
 
Corresponding author
Alicja Szerląg   

Zakład Edukacji Międzykulturowej i Badań nad Wsparciem Społecznym, Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski, ul. J.W. Dawida 1, 50-527 Wrocław, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2018;17(1):157-169
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Aim: The family home, as a place of significance for the younger generation, plays a key part in the process of creating their identity. Family is the first environment of the experience for a child and also the cultural one. It is thanks to its culture-generating role that the child becomes a part of the culture of its own family (nurtured and developed from generation to generation), the national culture, the general social or the community cultures that the family members are part of. Thus, a unique cultural space is created where the child gathers experiences, getting to know the specificity of a given culture and then makes choices, so that finally the cultural self-identification can take place during the process of shaping its own identity. Such cultural identifications are multidimensional in the cultural borderland, as these reflections have proved. The aim of this study was to define the specificity of the cultural experiences of the younger generation of Poles in the Vilnius cultural borderland, in particular regarding their cultural identifications in the family environment. Methods: The research exploration concerning the above outlined issues was carried out with the application of the method of diagnostic survey. Results: The research embraced 106 teenagers coming from Polish families, and living in the Vilnius region. Relying on the conclusions from our own research, carried out amongst the young generation of Poles living in the Vilnius area, a conceptualisation of the cultural space of the family in a borderland took place, followed by the distinction of its primary dimensions, i.e. the inheritede, the pre-existent, and the accomplished. With reference to each of the latter the author described generating factors that are of key importance in the process of the cultural identification of the younger generation functioning in the cultural borderland. On such grounds the conclusions tackled not only the cultural orientations of the researched, but equally their cultural capital with regards to the process of establishing a community in the multicultural environment. For the latter, the culture of the borderland has proved to function as a point of reference, entailing cross-cultural and cross-national features.
 
REFERENCES (12)
1.
Bajkowski T., U źródeł tożsamości rodzinnej. System rodzinny w percepcji młodzieży akademickiej, Wydawnictwo „Scholar”, Warszawa 2018.
 
2.
Barkauskaite M., Tijūnelienė O., MeilėLukšienė – inicjatorka pookupacyjnej reformy oświatowej na Litwie i twórca jej koncepcji, „Wychowanie w Rodzinie”, t. V (1/2012).
 
3.
Dyczewski L., Rodzina twórcą i przekazicielem kultury, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Prace Wydziału Nauk Społecznych, Lublin 2003.
 
4.
Mlekodaj A., O pewnym aspekcie pogranicza i jego konsekwencjach, [w:] B. Lewandowska (red.), Kulturowe wymiary pogranicza, Zakopiańskie Centrum Kultury, Zakopane 2016.
 
5.
Muszyńska J., Miejsce i wspólnota. Poczucie wspólnotowości mieszkańców północnowschodniego pogranicza Polski. Studium pedagogiczne, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2014.
 
6.
Nikitorowicz J., Etnopedagogika w kontekście wielokulturowości i ustawicznie kształtującej się tożsamości, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2017.
 
7.
Paleczny T., Interpersonalne stosunki międzykulturowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.
 
8.
Plopa M., Psychologia rodziny: teoria i badania, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005.
 
9.
Plopa M., Psychologia rodziny: teoria i badania, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2015.
 
10.
Szczurek-Boruta A., Dom i ojczyzna – rozumienie wartości i identyfikacja z nimi młodzieży w perspektywie biograficznej, [w:] D. Lalak (red.), Dom i ojczyzna. Dylematy wielokulturowości, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski, Międzynarodowe Centrum Adaptacji Zawodowej, IW EQUAL, Warszawa 2008.
 
11.
Szerląg A., Ku tożsamości pogranicza w polskich rodzinach mieszkających na Wileńszczyźnie, [w:] E. Karcz-Taranowicz (red.), Obszary i przestrzenie edukacji. Meandry – konteksty – dylematy, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016.
 
12.
Szerląg A., Narodowy dualizm w codzienności polskich rodzin na Wileńszczyźnie, [w:] J. Nikitorowicz (red.), Patriotyzm i nacjonalizm. Ku jakiej tożsamości kulturowej?, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top