The father and the fatherhood in Polish People’s Republicin the view of diaries from the period
 
More details
Hide details
1
Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Wrocławski, ul. J.W. Dawida 1, 50-527 Wrocław
 
 
Submission date: 2015-07-08
 
 
Final revision date: 2015-10-20
 
 
Acceptance date: 2015-10-20
 
 
Publication date: 2015-12-30
 
 
Corresponding author
Andrzej Ładyżyński   

Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Wrocławski, ul. J.W. Dawida 1, 50-527 Wrocław
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2015;12(2):397-416
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article elaborates on diaries, written mainly by men in years 1946–1973. This interesting research source allows discovery of the qualities of fatherhood in the times of the Polish People’s Republic. Examined diaries shows author’s models of masculinity taken from family homes as well as personal parental attitudes. In the quoted literature fathers differ on many levels: age, social stratum, education, life situation. The described fathers are married and divorced. Fatherhood in the times of communism – and its economic and political reality – seems to be very different than modern fatherhood. Diaries show realities of family life with its modest living conditions: staples difficult to obtain as well as endless queues in the shops. Family roles are changing due to the fact that women are full-time workers. It implicates new men’s attitudes. This period creates new models of a husband and a father, which is actively involved in housework and child care, as an equal partner in the upbringing process.
 
REFERENCES (17)
1.
Adamczyk S. (wyb., wstęp i oprac.), Życie bez fikcji, Dzienniki, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa 1976.
 
2.
Adamczyk S., Dyksiński S., Jakubczak F. (wyb. i oprac.), Pół wieku pamiętnikarstwa, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1971.
 
3.
Adamczyk S., Wątpliwości i satysfakcje, [w:] S. Adamczyk, S. Dyksiński, F. Jakubczak (wyb. i oprac.), Pół wieku pamiętnikarstwa, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1971.
 
4.
Bielski W., Maziejuk H., Wiechno S., Mój dzień powszedni. Jaki kształt ma szczęście, „Książka i Wiedza”, Warszawa 1974.
 
5.
Chałasiński J., Młode pokolenie chłopów, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1984, t. I–IV.
 
6.
Grzelak Z., Wkraczanie w świat nieznany, [w:] S. Adamczyk, S. Dyksiński, F. Jakubczak (wyb. i oprac.), Pół wieku pamiętnikarstwa, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1971.
 
7.
Kądzielski J., Zalety i wady, [w:] S. Adamczyk, S. Dyksiński, F. Jakubczak (wyb. i oprac.), Pół wieku pamiętnikarstwa, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1971.
 
8.
Kłoskowska A., Autobiografie, [w:] S. Adamczyk, S. Dyksiński, F. Jakubczak (wyb. i oprac.), Pół wieku pamiętnikarstwa, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1971.
 
9.
Kosowska-Syczewska Z., Jakubczak F., Rodzina o rodzinie, Państwowe Wydawnictwo „Iskry”, Warszawa 1967.
 
10.
Kurcbart A., Psychologiczny obraz ojca w biegu życia, Difin S.A., Warszawa 2011.
 
11.
Lutyński J., Szanse dla biografii, [w:] S. Adamczyk, S. Dyksiński, F. Jakubczak (wyb. i oprac.), Pół wieku pamiętnikarstwa, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1971.
 
12.
Musiałowa A., Parzyńska M., Celmer Z., Współczesny mężczyzna jako mąż i ojciec, „Książka i Wiedza”, Warszawa 1976.
 
13.
Parzyńska M., Horodecka J., Młodzi po ślubie, Państwowe Wydawnictwo „Iskry”, Warszawa 1966.
 
14.
[S.Ż.], W naszej rodzinie. Zwierzenia rodzinne, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1979.
 
15.
Szczepański J., Metoda biograficzna, [w:] J. Szczepański, Odmiany czasu teraźniejszego, „Książka i Wiedza”, Warszawa 1971.
 
16.
Szczepański J., Pamiętniki a wiedza o polskim społeczeństwie, [w:] S. Adamczyk, S. Dyksiński, F. Jakubczak (wyb. i oprac.), Pół wieku pamiętnikarstwa, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1971.
 
17.
Thomas W.I., Znaniecki F., Chłop polski w Europie i Ameryce, Uniwersytet w Chicago, Chicago 1918–20, t. I–V.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top