Training teachers in delivering FLE (Family Life Education) subject
 
More details
Hide details
1
Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ul. Narutowicza 12, 20-093 Lublin, Polska
 
 
Submission date: 2018-03-04
 
 
Final revision date: 2018-03-05
 
 
Acceptance date: 2018-03-05
 
 
Publication date: 2019-06-30
 
 
Corresponding author
Agnieszka Lewicka-Zelent   

Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ul. Narutowicza 12, 20-093 Lublin, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2019;20(1):207-223
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Aim: To establish the extent to which FLE teachers are properly trained to deliver the subject. Methods: The study was conducted by way of a diagnostic survey in the group of 40 teachers implementing the contents of the subject at the level of primary school. The following three research tools were applied: the author’s own survey questionnaire, Family Communication Questionnaire and Attachment Style Questionnaire by M. Plopa. Results: Based on the obtained author’s own research results the thesis can be formulated that FLE teachers take into account, first and foremost, individual needs of young people when selecting lesson discussion topics. They adjust lesson subjects to the youngsters current problems. Moreover, they raise the issues included into the curriculum. Most of them emphasise that they can maintain good relations with young people, demonstrate openness towards students, and remain flexible in choosing new subjects. One third of them perceives their own methodological and subject-specific deficits, in particular in the field of psychology and medicine. They also perceive the problem in covering a large number of interesting topics because there are not enough lesson hours designated for FLE subject. Three fifths of the examined persons communicate with their spouse appropriately, and may represent the authority in this role for young people. A typical unique attachment style is characteristic of less than one fifth of them. Conclusions: FLE teachers, among whom women dominate, are motivated externally to undertake the training in this regard. They notice both their own resources as well as deficits in preparation for teaching FLE. When working with students, they notice the need to use unconventional methods to develop skills useful in family and social life. Personal problems in communication with their life partner has a specific influence on the credibility of the FLE teacher.
 
REFERENCES (14)
1.
Bartkowiak, G. (1999). Psychologia zarządzania. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 
2.
Brzuszkiewicz, K. A. (2014). Współczesne zagrożenia dla relacji rodzinnych w opinii młodzieży gimnazjalnej. W: J. Zimny (red.), Rodzina: Powołanie – zadania – zagrożenia. Stalowa Wola: Wydawnictwo KUL.
 
3.
Kuśpit, M. (2007). Empatia. Remedium, 6.
 
4.
Matejczuk, J. (2005). Czynniki stymulujące rozwój empatii. Edukacja, 4.
 
5.
Plopa, M. (2005). Więzi w małżeństwie i rodzinie: Metody badań. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
6.
Podstawa programowa – wychowanie do życia w rodzinie: Szkoła podstawowa – klasy IV–VIII. Pobrane 22.02.2018 z: https://men.gov.pl/wp-content/....
 
7.
Putyńska, A., Putyński, L. (2015). Wychowanie do życia w rodzinie: Poradnik dla nauczycieli. Warszawa: ORE.
 
8.
Rembowski, J. (1989). Empatia: Studium psychologiczne. Warszawa: PWN.
 
9.
Reykowski, J. (1992). Procesy emocjonalne, motywacja, osobowość. Warszawa: PWN.
 
10.
Reykowski, J. (1976). Z zagadnień psychologii motywacji. Warszawa: WSiP.
 
11.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 roku w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (1999). Dz. U. 67.756.
 
12.
Stolarczyk, K. Koncepcja kompleksowego systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwie społecznie odpowiedzialnym. Pobrane 23.02.2018 z: www.paunik.pl/referat_stolarczyk.pdf.
 
13.
Śliwerski, B. (2001). Autorytety w pedagogice. W: Wielka Encyklopedia PWN, t. 2. Warszawa: PWN.
 
14.
Wasylewicz, M. (2016). Autorytety medialne – starcie czy wsparcie (?) autorytetów realnych współczesnej młodzieży. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 35(1), 99. DOI: 10.17951/lrp.2016.35.1.99.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top