Re-conversation or new conversation? Conversation as a necessary condition for creating a „new” school after the pandemic
 
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Pedagogy, University of Zielona Gora [Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Zielonogórski], Aleja Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Gora, Poland
 
 
Submission date: 2021-11-03
 
 
Final revision date: 2021-12-12
 
 
Acceptance date: 2021-12-12
 
 
Publication date: 2021-12-22
 
 
Corresponding author
Ewa Bochno   

Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Zielonogórski, Aleja Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2021;24(1):61-70
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction. In the text, the author uses the recommendations developed by the Centre for Civic Education in the report entitled Szkoła ponownie czy szkoła od nowa? Jak wygląda powrót do stacjonarnej edukacji? The question of what the return to “normal” education looks like, puts an additional condition necessary in modern education, namely the necessity to return to what seems to be the simplest form of communication - conversation. The structure of the text includes (apart from prompting questions and refl ection at the end) two main parts. In the fi rst, in relation to the author’s own research, she outlines the picture of school conversations between teachers and students. In the second, she indicates that after the pandemic, the conversation between all subjects of education is one of the key conditions for the school’s culture. Aim. The aim of the article is to try to answer the following questions: Is the school a place of understanding between teachers and students? Can these two groups talk to each other? Is a conversation between all subjects of education a necessary condition for creating a “new” school after the pandemic, and if so, to what extent, and in what way? Materials and methods. The article uses some of the results of own research and a short analysis of the recommendations developed by the Centre for Civic Education in the report entitled Szkoła ponownie czy szkoła od nowa? Jak wygląda powrót do stacjonarnej edukacji? Results. The author’s own research shows that there are no conversations between teachers and students at school. There is a clear inequality in the position of interlocutors and a clear adult control in this regard.
 
REFERENCES (19)
1.
Bałachowicz, J. (2009). Style działań edukacyjnych nauczycieli klas początkowych. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP.
 
2.
Bochno, E. (2004). Rozmowa jako metoda oddziaływania wychowawczego. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
3.
Bochno, E. (2006). Rozmowa. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku: T. 5. (ss. 445-453). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 
4.
Bochno, E. (2010). Lekcyjne interakcje komunikacyjne nauczycieli i uczniów klas początkowych z perspektywy pedagogii Basila Bernsteina. Studia Pedagogiczne, 63, 109-124.
 
5.
Bruner, J. (2006). Kultura edukacji. Kraków: Wydawnictwo Universitas.
 
6.
Gadamer, H.G. (1980). Niezdolność do rozmowy. Znak, 3, 369–376.
 
7.
Giroux H. A., Teoria krytyczna i racjonalność w edukacji obywatelskiej. W: H. A. Giroux, L. Witkowski (red.), Edukacja i sfera publiczna: Doświadczenia pedagogiki radykalnej (ss. 149-184). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
8.
Jaskulska, S., Jankowiak, B. (2020). Kształcenie na odległość w Polsce w czasie pandemii COVID-19: Raport. Pobrane 21.02.2024 z: https://sites.google.com/view/....
 
9.
Klus-Stańska, D., Nowicka, M. (2019). Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.
 
10.
Kwiatowska, H. (1997). Wstęp. W: H. Kwiatowska, M. Szybisz M (red.), Komunikacyjne kompetencje zawodowe nauczycieli, Studia Pedagogiczne, 62, 5-9.
 
11.
Mizińska, J. (1993). Sztuka prowadzenia sporów: Aksjologiczne przesłanki dialogu. Lublin: Wydawnictwo Naukowe UMCS.
 
12.
Nowak-Łojewska, A. (2011). Od szkolnego przekazu do konstruowania znaczeń: Wiedza społeczna młodszych uczniów z perspektywy nauczyciela. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 
13.
Rostańska, E. (2014). Dziecko i dorosły w rozmowie. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 
14.
Sztompka, P. (2007). Zaufanie: Fundament społeczeństwa. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 
15.
Śliwerski, B., Paluch, M. (2021). Uwolnić szkołę od systemu klasowo-lekcyjnego. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
16.
Witkowski, J. (red.) (2021). Szkoła ponownie czy szkoła od nowa?: Jak wygląda powrót do stacjonarnej edukacji?: Raport Centrum Edukacji Obywatelskiej. Warszawa: Wydawnictwo Centrum Edukacji Obywatelskiej.
 
17.
Wygotski, L. (2002). Wybrane prace psychologiczne II: Dzieciństwo i dorastanie. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 
18.
Zahorska, M. (2020). Sukces czy porażka zdalnego nauczania? Pobrane 29.12.2020 z: https://www.batory.org.pl/wp-c ontent/uploads/2020/09/Sukces-czy-porazka-zdalnego-nauczania.pdf.
 
19.
Zedlin, T. (2001). Jak rozmowa zmienia twoje życie. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top