Social relationships between teachers and parentsat a time of COVID-19 pandemic
 
More details
Hide details
1
Department of Social Policy, Institute of Sociological Sciences, University of Rzeszow [Zakład Polityki Społecznej, Instytut Nauk Socjologicznych, Uniwersytet Rzeszowski], Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów, Poland.
 
 
Submission date: 2021-11-17
 
 
Final revision date: 2021-12-07
 
 
Acceptance date: 2021-12-07
 
 
Publication date: 2022-03-31
 
 
Corresponding author
Jolanta Szempruch   

Zakład Polityki Społecznej, Instytut Nauk Socjologicznych, Uniwersytet Rzeszowski, Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów, Polska.
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2022;26(1):49-61
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Aim. The article shows an analysis of teacher-parent social relations at a time of social isolation caused by the COVID-19 pandemic and consequently the resultant distance learning. The relations are shown from teachers’ and parents’ perspectives based on the result of the studies included in the published reports and press publications of educational institutions. The author shows the value of the relations between parents and teachers and proposes actions that should be taken to create a new type of relationship. Materials and methods. Review and analysis of the literature on the subject, secondary data analysis. Results. The article presents the issues of social relations between teachers and parents during the COVID-19 pandemic, which have acquired a new meaning in relation to the distance learning situation. The specifi city of these relationships was presented from the teaching and parental perspectives. In the analyzed research results and statements, the confrontational attitude of parents and teachers attracts attention. The unfavorable elements of disturbed relations and lack of understanding, as well as areas and ways of their improvement, were discussed.
 
REFERENCES (29)
1.
Beck, U. (2002). Społeczeństwo ryzyka: W drodze do innej nowoczesności. Warszawa: Scholar.
 
2.
Bell, D. (1999). The Coming of post-industrial society: A venture in social forecasting [Nadejście społeczeństwa postindustrialnego: Przedsięwzięcie prognozowania społecznego]. New York: Basic Books.
 
3.
Buchner, A., Majchrzak, M., Wierzbicka, M. (2020). Edukacja zdalna w czasie pandemii: Raport z badań. Warszawa: Centrum Cyfrowe. Pobrane 24.01.2024 z: https://centrumcyfrowe.pl/eduk....
 
4.
Castells, M. (2007). Społeczeństwo sieci. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
5.
Długosz, P. (2020). Raport z badań: Krakowska młodzież w warunkach kwarantanny COVID-19. Kraków: Instytut Socjologii i Filozofii Uniwersytetu Pedagogicznego. Pobrane 24.01.2024 z: https://mlodziez.krakow.pl/wp-....
 
6.
Do Rzeczy [portal] (2020). Przebadano rodziców i nauczycieli: Zdalne nauczanie jest fatalnie oceniane. Pobrane 24.01.2024 z: https://dorzeczy.pl/kraj/16619....
 
7.
Donati, P. (2013). Sociologia della relazione [Socjologia relacji]. Bologna: Società editrice il Mulino.
 
8.
Drozdowski, R., Frąckowiak, M., Krajewski, M., Kubacka, M., Modrzyk, A., Rogowski, Ł., Rura, P., Stamm, A. (2020). Życie codzienne w czasach pandemii: Raport z pierwszego etapu badań. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Socjologii. Pobrane 24.01.2024 z: http://socjologia.amu.edu.pl/i....
 
9.
Giddens, A. (2001). Nowoczesność i tożsamość: „ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
10.
Grabowski, M. (2021). Raport: Badania postaw wobec nauczania zdalnego. Warszawa: Social Changes. Pobrane 24.01.2024 z: https://brpd.gov.pl/wp-content....
 
11.
Gryc, M. (2020a). Mija miesiąc nauki zdalnej: Nauczyciele są wyczerpani: Czy wysiłek nie poszedł na marne? Pobrane 24.01.2024 z: https://www.edziecko.pl/zdrowi....
 
12.
Gryc, M. (2020b). Nauczyciele o problemach w zdalnym nauczaniu: Rodzice chcą nas zniszczyć. Pobrane 24.01.2024 z: https://www.edziecko.pl/rodzic....
 
13.
Gryc, M. (2020c). Nauczyciele o szkole w pandemii: "Zdalne nauczanie to gehenna. Pracujemy od świtu do nocy". Pobrane 24.01.2024 z: https://www.edziecko.pl/starsz....
 
14.
Harari, Y.N. (2020). The world after coronavirus [Świat po koronawirusie]. Pobrane 24.01.2024 z: https://www.ft.com/content/19d....
 
15.
Hausner, J. (red.) (2020). Poza horyzont: Kurs na edukację: Przyszłość systemu rozwoju kompetencji w Polsce. Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 
16.
Jaskulska, S., Jankowiak, B. (2020). Kształcenie na odległość w Polsce w czasie pandemii COVID-19: Raport. Pobrane 24.01.2024 z: https://sites.google.com/view/....
 
17.
Kasperska, A. (2020). Rodzice mają dosyć zdalnego nauczania: Kuratorium widzi nieprawidłowości i interweniuje. Pobrane 24.01.2024 z: https://www.dziennikwschodni.p....
 
18.
Marody, M. (2015). Jednostka po nowoczesności: Perspektywa socjologiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
19.
Mead, M. (2000). Kultura i tożsamość: Studium dystansu międzypokoleniowego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
20.
Prüfer, P. (2020). Metamorfoza społeczeństwa: Zarys teorii maturacjonizmu linearno-cyklicznego. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA, Oficyna Wydawnicza von Velke.
 
21.
Ptaszek, G., Stunża, G.D., Pyżalski, J., Dębski, M., Bigaj, M. (2020). Edukacja zdalna: co stało się z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami?. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
22.
Pyżalski, J. (red.) (2020). Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19: Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele. Warszawa: EduAkcja.
 
23.
Radziewicz-Winnicki, A. (2004). Społeczeństwo w trakcie zmiany: [Rozważania z zakresu pedagogiki społecznej i socjologii transformacji]. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
24.
Szempruch, J. (2012). Nauczyciel w warunkach zmiany społecznej i edukacyjnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 
25.
Szempruch, J. (2013). Pedeutologia: Studium teoretyczno-pragmatyczne. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 
26.
Sztompka, P. (2020). Słownik socjologiczny: 1000 pojęć. Kraków: Znak Horyzont.
 
27.
Sztompka, P. (2012). Socjologia: Analiza społeczeństwa. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 
28.
Szymański, M.J. (2013). Socjologia edukacji: Zarys problematyki. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 
29.
Wojciechowska-Narloch, J. (2020). Koszmar zdalnego nauczania: Co o tym sądzą rodzice, uczniowie i nauczyciele w Toruniu? Pobrane 24.02.2024 z: https://nowosci.com.pl/koszmar....
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top