Types of coping with stress and the quality of life of families with children with intellectual disabilities
 
More details
Hide details
1
Faculty of Humanities and Social Sciences University of Bielsko-Biała [Instytut Pedagogiki, Akademia Techniczno-Humanistyczna], Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała, Poland
 
 
Submission date: 2022-05-30
 
 
Final revision date: 2022-07-12
 
 
Acceptance date: 2022-07-12
 
 
Publication date: 2022-07-25
 
 
Corresponding author
Agnieszka Roszkowska   

Instytut Pedagogiki, Akademia Techniczno-Humanistyczna, Willowa 2, 43-309 Bielsko- -Biała, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2022;27(2):259-272
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction. The appearance of a mentally disabled child in the world shatters the ideals of parents who, before the child’s appearance, already have a certain image of the child and dream of the child developing well, completing school, and finding a good job. When a child with intellectual disabilities arrives, the caregivers are most often unable to imagine how the child will cope in life, and how they themselves will cope with the burden of the child’s illness. Parents must cope with many psychological, but also material, and therapeutic problems related to their child’s disorder, because in addition to the daily activities of caring for the child, for a child with disabilities there are other necessary treatments such as therapy and rehabilitation. An additional burden is the cost of treatment and rehabilitation resulting from the illness of a loved one, which may worsen the financial situation of the family. A single stressor may lead to the emergence of subsequent others, and affect the quality of life of these families. Aim. The aim of the study was to determine the specific functioning of families in which children were diagnosed with an intellectual disability (mild, moderate), especially to determine whether having a child (aged 5–8) with an intellectual disability has a significant impact on the parents of these children, mainly on coping strategies and the assessment of the quality of life of the family. Materials and methods. Stress Coping Inventory (mini COPE in the Polish adaptation of Juczyński and Oginska-Bulik), STAI Inventory in Polish adaptation (Wrześniewski, Sosnowski, Jaworowska, Ferenc), and a self-administered questionnaire which included questions about gender, age, education, place of residence, occupation, number of children, family structure, and a subjective assessment of the family and its material situation. Results. The results of the study suggest that daily stress associated with caring for a sick family member makes parents resistant to various adversities, but also deprives them of strength to act, and in some people also causes depression, anxiety, and affects relationships with others and assessment of quality of life.
 
REFERENCES (19)
1.
Gałecki, P. (red.) (2022). Badanie stanu psychicznego: Rozpoznania według ICD-11. Wrocław: Edra Urban & Partner.
 
2.
Gałecki, P., Pilecki, M., Rymaszewska, J., Szulc, A., Sidorowicz, S., Wciórka, J. (red.) (2018). Kryteria diagnostyczne zaburzeń psychicznych DSM-5®. Wrocław: Edra Urban & Partner.
 
3.
Gałecki, P., Szulc, A. (2018). Psychiatria. Wrocław: Edra Urban & Partner.
 
4.
Heszen, I. (2013). Psychologia stresu: Korzystne i niekorzystne skutki stresu życiowego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
5.
Juczyński, Z., Ogińska-Bulik, N. (2009). Narzędzia pomiaru stresu i radzenia sobie ze stresem. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 
6.
Kowalik, S. (2007). Psychologia rehabilitacji. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 
7.
Liberska, H., Rzepa, M. (2011). Rozwój indywidualny rodziców w systemie rodziny z dzieckiem z zespołem Downa. W: H. Liberska (red.), Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym: Możliwości i ograniczenia w rozwoju (ss. 197-216). Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 
8.
Marat, E. (2014). Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym. W: I. Janicka, H. Liberska (red.), Psychologia rodziny (ss. 437-458). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
9.
Ogińska-Bulik, N., Juczyński, Z. (2010). Osobowość, stres a zdrowie. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 
10.
Pisula, E. (2007). Rodzice i rodzeństwo dzieci z zaburzeniami rozwoju. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 
11.
Schalock, R.L., Borthwick-Duffy, S., Bradley, V., Buntinx, W., Coulter, D., Craig, E., Gomez, S., Lachapelle, Y., Luckasson, R., Reeve, A., Shogren, K., Snell, M., Spreat, S., Tasse, M., Thompson, J., Verdugo-Alonzo, M., Wehmeyer, M., Yeager, M. (red.) (2010). Intellectual disability: Definition, classification, and systems of support [Niepełnosprawność intelektualna: Definicja, klasyfikacja i system wsparcia]. Washington: American Association on Intellectual and Developmental Disabilities.
 
12.
Sekułowicz, M. (2000). Matki dzieci niepełnosprawnych wobec problemów życiowych. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
13.
Sęk, H., Cieślak, R. (red.) (2006). Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
14.
Stelter, Ż. (2013). Pełnienie ról rodzicielskich wobec dziecka niepełnosprawnego intelektualnie. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 
15.
Stelter, Ż. (2009). Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie jako wartość. W: B. Harwas-Napierała (red.), Rodzina jako wartość w rozwoju człowieka (ss. 109-140). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 
16.
Stelter, Ż., Strelau, J., Sobolewski, A. (2002). Rozbieżność pomiędzy temperamentem rzeczywistym a oczekiwanym dziecka upośledzonego umysłowo i jej związek z sytuacją stresową matki. Czasopismo Psychologiczne, 8(2), 155-162.
 
17.
Tomczyszyn, D. (2011). Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie w wymiarze społecznym i ekonomicznym. Biała Podlaska: Wydawnictwo PSW im. Papieża Jana Pawła II.
 
18.
Wrześniewski, K., Sosnowski, T., Jaworowska, A., Ferenc, D. (2011). Inwentarz stanu i cechy lęku STAI: Polska adaptacja STAI: Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 
19.
Zasępa, E. (2020). Niepełnosprawność intelektualna. W: I. Grzegorzewska, L. Cierpiałkowska, A.R. Borkowska (red.), Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (ss. 283-293). Warszawa: PWN.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top