The role of family in educational and professional choices of young people
 
More details
Hide details
1
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ul. Lwówecka 18 58-503 Jelenia Góra
 
 
Submission date: 2013-07-01
 
 
Final revision date: 2013-12-31
 
 
Acceptance date: 2013-12-31
 
 
Publication date: 2013-12-31
 
 
Corresponding author
Urszula Gałęska   

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ul. Lwówecka 18 58-503 Jelenia Góra
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2013;8(2):267-282
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The world and the surrounding reality are subject to constant and rapid changes. To follow them, it is indispensable for young adults to make proper educational and professional choices. The choices should never be a single, one – try action and due to this young people take advantages of potential support in the selection of studies and, in a longer term, profession. That families influence young adults' educational and professional decisions is indisputable. Therefore, the questions arise: In what way does family affect the choices? What is the role of the family in shaping a young person’s future prefessional career? Theoretical considerations of the topic are a part of this paper and they stand for the basis of practical research on a representative group of Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa in Jelenia Góra students. The analysis of literature and the results of the research will enable up-to-date conclusions on the role of family in educational and professional choices of young adults within the field of education at present, and in a longer term – their professional career.
 
REFERENCES (17)
1.
Bańka A., Psychologiczne doradztwo karier, Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, Poznań 2007.
 
2.
Cieśla J., Studiuj i rób co chcesz, „Polityka” 2012, nr 25 (2863).
 
3.
Kargulowa A., O teorii i praktyce poradnictwa, Wyd. PWN, Warszawa 2004.
 
4.
Hejnicka-Bezwińska T., Orientacje życiowe młodzieży, WSP, Bydgoszcz 1991.
 
5.
Kwieciński Z., Drogi szkolne młodzieży a środowisko, WSiP, Warszawa 1980.
 
6.
Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.), Pedagogika 2. Podręcznik akademicki, Wyd. PWN, Warszawa 2003.
 
7.
Leszczyński A., Złe wychowanie, „Gazeta Wyborcza”, 21–22. 04. 2012.
 
8.
Melosik Z., Uniwersytet a społeczeństwo. Dyskursy wolności wiedzy i władzy, Oficyna Wydawnicza Impuls, Poznań 2002.
 
9.
Melosik Z., Edukacja a stratyfikacja społeczna, [w:] Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika 2. Podręcznik akademicki, Wyd. PWN, Warszawa 2003, cz. III., rozdz. I.
 
10.
Mosior R., Znaczenie procesów informacyjnych w kontekście planów edukacyjnych i zawodowych uczniów. Z doświadczeń powiatu tarnowskiego, [w:] B. Muchacka, K. Kraszewski (red.), Dziecko w świecie współczesnym, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2008.
 
11.
Osiński J., Uwarunkowania społeczno-przestrzenne selekcji młodzieży do studiów wyższych, Wyd. PWN, Warszawa 1977.
 
12.
Osiński J. (red.), Dobór młodzieży na stacjonarne studia wyższe, Wyd. PWN, Warszawa 1985.
 
13.
Paszkowska-Rogacz A. (red.), Moje dziecko wybiera Karierę Zawodową, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, Łódź 2008.
 
14.
Pisula D., Poradnictwo kariery przez całe życie, Wyd. KOWEZiU, Warszawa 2009.
 
15.
Szymański M.J., Kryzys i zmiana. Studia nad przemianami edukacyjnymi w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2001.
 
16.
Szymański M. S., Selekcyjne funkcje szkolnictwa a struktura społeczna, Wyd. Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 1996.
 
17.
Szymański M., Procesy selekcyjne w szkolnictwie ogólnokształcącym, Wyd. PWN, Warszawa 1988.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top