Old age in the family. Care of a senior as a challenge for the adult child or for the state?
 
More details
Hide details
1
Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. L. Staffa 1, 85-867 Bydgoszcz, Polska
 
 
Submission date: 2014-11-18
 
 
Acceptance date: 2015-10-23
 
 
Publication date: 2016-06-30
 
 
Corresponding author
Aleksandra Błachnio   

Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. L. Staffa 1, 85-867 Bydgoszcz, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2016;13(1):441-453
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Approaches to ageing changes because of the significant increase in the number of the elderly. On the national scale, ageing is connected with alarming forecasts about financial inefficiency in the health and social welfare sectors; on the family scale it proves the increasing deficits in long-term care provision caused by the crisis of ties, and the financial migration of the young. Thus the author presents the necessary revision of the understanding of old age, as well as argues for a more active involvement of the elderly in society and the family.
 
REFERENCES (28)
1.
Amichai-Hamburger Y., Potential and promise of online volunteering, „Computers in Human Behavior” 2008, nr 24.
 
2.
Błachnio A., Człowiek autorski w erze globalizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2011.
 
3.
Błachnio A., Readaptacja osób starych do przestrzeni publicznej czy przestrzeni publicznej do osób starych?, [w:] A. Błachnio, J. Kryza, W. Maliszewski (red.), Wielowymiarowość kompetencji zawodowych i psychospołecznych w pracy z ludźmi, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Piła 2014.
 
4.
Błachnio A., Starość non profit. Wolontariat na Uniwersytetach Trzeciego Wieku w Polsce i na świecie, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2012.
 
5.
Błachnio, A., Starość ambiwalentna – czyli w poszukiwaniu podmiotowego seniora, [w:] A. Fabiś, A. Błachnio (red.), Exlibris: biblioteka gerontologii społecznej, t. 1, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, 2015
 
6.
Herudzińska M.H., Rodzina w świadomości społecznej. Co (kto) tak naprawdę stanowi rodzinę? Społeczne (re)konstruowanie definicji rodziny, „Wychowanie w Rodzinie”, K. Ferenz, E. Kowalska (red.), t. VI: Odmienne sytuacje i nowe zadania, Jelenia Góra 2012, nr 2.
 
7.
Johansson Å., Guillemette Y., Murtin F., Turner D., Nicoletti G., de la Maisonneuve Ch., Bagnoli P., Bousquet G., Spinelli F., Long-term growth scenarios, „OECD Economic Department Working Papers” 2013, nr 1000, OECD Publishing, por. źródło: http://www.oecd-ilibrary.org/e... dxpr2fmr-en [dostęp: 14.11.2014].
 
8.
Kenner A.M., Securing the elderly body: dementia, surveillance, and the politics of „aging in place”, „Surveillance & Society” 2008, nr 5(3).
 
9.
Klimkiewicz A., Społeczne konsekwencje podwyższenia wieku emerytalnego kobiet. „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” 2013, nr 16.
 
10.
Kraus B., Współczesna rodzina jako czynnik zachowania dewiacyjnego, „Wychowanie w Rodzinie”, E. Jurczyk-Romanowska, L. Albański (red.), t. VIII: Rodzina w mediach i praktyce pedagogicznej, Wrocław – Jelenia Góra 2013, nr 2.
 
11.
Laslett P., Interpreting the demographic changes, „Philosophical Transactions of the Royal Society B” 1997, nr 352.
 
12.
Majewska-Opiełka I., Agent pozytywnej zmiany, Dom Wydawniczy „Rebis”, Poznań 2009.
 
13.
Milligan Ch., There is no place like home: place and care in an ageing society, Ashgate, Farnham 2009.
 
14.
Obuchowski K., Od przedmiotu do podmiotu, [w:] K. Gawlikowski, J. Jedlicki, J. Kochanowicz, T. Kowalik, K. Obuchowski, J. Reykowski, J. Szacki, W. Wesołowski, Indywidualizm a kolektywizm, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1999.
 
15.
Perrig-Chiello P., Perren S., Biographical transitions from a midlife perspective. „Journal of Adult Development” 2005, nr 12(4).
 
16.
Prognoza ludności na lata 2014–2050, GUS, Warszawa 2014, por. źródło: http://stat.gov.pl/obszary-tem.... html [dostęp: 09.11.2014].
 
17.
Reichert M., Phillips J., The changing generational contract within and outside the family: Britain and Germany compared, [w:] A. Walker, G. Naegele (red.), Social Policy in Ageing Societies, Palgrave, Basingstoke 2008.
 
18.
Ryser L.M., Halseth G.R., Communication mechanisms for delivering information to seniors in a changing small town context, „Journal of Rural and Community Development” 2011, nr 6(1).
 
19.
Stuart-Hamilton I., Psychologia starzenia się, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2006.
 
20.
Szatur-Jaworska B., Sytuacja rodzinna i więzi rodzinne ludzi starych i osób na przedpolu starości, [w:] M. Mossakowska, A. Więcek, P. Błędowski (red.), Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań 2012.
 
21.
Szerląg A., Narodowy dualizm w codzienności polskich rodzin na Wileńszczyźnie, [w:] J. Nikitorowicz J. (red.), Patriotyzm i nacjonalizm. Ku jakiej Tożsamości kulturowej?, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013.
 
22.
Szerląg A., National diversity versus citizenship as social capital exemplified by Polish families living in the Vilnius Region, „Czech-Polish Historical and Pedagogical Journal” 2014, nr 6(2).
 
23.
Timmer E., Bode Ch., Dittmann-Kohli F., Expectations of gains in the second half of life: a study of personal conceptions of enrichment in a lifespan perspective, „Age & Society” 2003, nr 23.
 
24.
Trwanie życia w 2013 roku, GUS, Warszawa 2014, por. źródło: http://stat.gov.pl/obszary-tem.... html [dostęp: 09.11.2014].
 
25.
Turkle S., Always-on/always-on-you: the tethered self, [w:] J.E. Katz (red.), Handbook of mobile communication studies, The MIT Press Cambridge, London 2008.
 
26.
Whitten P., Using telecommunication technologies to deliver home-based care to seniors, [w:] D.C. Park, L.L. Liu (red.), Medical adherence and aging. Social and cognitive perspectives, American Psychological Association, Washington 2007.
 
27.
Zhan H.J., Feng X., Luo B., Placing elderly parents in institutions in urban China. A reinterpretation of filial piety, „Research on Aging” 2008, nr 30(5).
 
28.
Zhang Y., Goza F.W., Who will care for the elderly in China? A review of the problems caused by China’s one-child policy and their potential solution, „Journal of Aging Studies” 2006, nr 20(2).
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top