The image of Polish family in the Internet – semiotic analysis of selected family forums
 
More details
Hide details
1
Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 1A, 80-952 Gdańsk, Polska
 
 
Submission date: 2016-01-01
 
 
Final revision date: 2016-06-30
 
 
Acceptance date: 2016-06-30
 
 
Publication date: 2016-06-30
 
 
Corresponding author
Małgorzata Anna Kaczmarzyk   

Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 1A, 80-952 Gdańsk, Polska
 
 
Alicja Zbierzchowska   

Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 1A, 80-952 Gdańsk, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2016;13(1):87-99
 
KEYWORDS
ABSTRACT
To many people media are a natural source of knowledge these days. One such communication medium can be a discussion forum, which will be put to analysis in this paper. Yet, each message contains a meaning confined within a specific ideology conveyed by discourse used by participants of a given forum. It is this discourse that may contribute to introduction of an educational model significant to a given family. Through acquisition as well as the construction of meanings, forum members build a bond and believe in the values and educational model professed by them. Whether, however, family forums prove to be related to discourse conveying a given ideology and their communication potential proves to constitute an information network will be shown in this paper in the course of an analysis of selected discussion forums.
 
REFERENCES (15)
1.
Bańka A., Bezrobocie. Podręcznik pomocy psychologicznej, Wydawnictwo Print-B, Poznań 1992. CBOS, Co jest ważne, co można, a czego nie wolno – normy i wartości w życiu Polaków. Komunikat z badań, Warszawa 2010, BS/99/2010.
 
2.
CBOS, Stosunek Polaków do rozwodów. Komunikat z badań, BS/43/2008, Warszawa.
 
3.
van Dijak T.A. (red.), Dyskurs jako struktura i proces, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 
4.
Dzięcięlska-Machnikowska S., Co myślą bezrobotni?, cz. I, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1993.
 
5.
Foucault M., Filozofia, historia, polityka. Wybór pism, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Wrocław 2000.
 
6.
 
7.
Karczmarzyk M., Co znaczą rysunki dziecięce. Znaczenia i potencjał komunikacyjny rysunku dziecka sześcioletniego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011.
 
8.
Konovaluk H., Media elektroniczne jako czynnik wczesnej edukacji wychowawczej. Uwagi pedagoga i rodzica, [w:] J. Izdebska (red.), Media elektroniczne w życiu dziecka, Trans Humana, Białystok 2008.
 
9.
Łapa A., Recenzja: Francis Fukuyama, Wielki Wstrząs. Natura ludzka a odbudowa porządku społecznego, przekł. H. Komorowska i K. Dorosz, Politeja, „Słupskie Studia Filozoficzne”, Warszawa 2000, nr 4.
 
10.
Slany K., Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie,.
 
11.
Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2003.
 
12.
Sytuacja Demograficzna Polski, Raport 2001, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2003.
 
13.
Szlendak T., Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 
14.
Zachorska M., Dylematy szkolnej demokracji, [w:] M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak (red.), Wychowanie. Pojęcia, procesy, konteksty, t. 4, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2008.
 
15.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top