The condition of proper media education in the family
 
 
More details
Hide details
1
Zakład Mediów i Technologii Informacyjnych, Uniwersytet Zielonogórski, al. Wojska Polskiego 69, 65-763 Zielona Góra, Polska.
 
 
Submission date: 2016-09-30
 
 
Final revision date: 2017-05-16
 
 
Acceptance date: 2017-05-16
 
 
Publication date: 2017-09-29
 
 
Corresponding author
Ewa Nowicka   

Zakład Mediów i Technologii Informacyjnych, Uniwersytet Zielonogórski, al. Wojska Polskiego 69, 65-763 Zielona Góra, Polska.
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2017;16(2):35-44
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Family has an extremely big impact on child’s development. This is the place where children learn the rules and get to know how to behave correctly. They also gain new experiences and knowledge about the whole world. There, at an early age, the child has the first contact with the world of media. The changes which are introduced into a child’s life and his family by media and multimedia, have positive but also negative aspects. Increasing popularity of media makes a necessity of preparing the youngest users to use them wisely. There is a great role or even a responsibility for their parents. They should show how use the media properly. The way that children will be using new technologies depends on the media education practiced in the family.
 
REFERENCES (13)
1.
Aftab P., Internet a dzieci. Uzależnienia i inne niebezpieczeństwa, Prószyński i S-ka, Warszawa 2003.
 
2.
Drzewiecki P., Media Aktywni. Dlaczego i jak uczyć edukacji medialnej?, Wydawca: Piotr Drzewiecki, Otwock – Warszawa 2010.
 
3.
Huk T., Media w wychowaniu, dydaktyce oraz zarządzaniu informacją edukacyjną szkoły, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011.
 
4.
Izdebska J., Rodzina. Dziecko. Telewizja. Szanse wychowawcze i zagrożenia telewizji, Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, Białystok 2001.
 
5.
Izdebska J., Multimedia zagrażające współczesnemu dziecku, [w:] J. Izdebska, T. Sosnowski, (red.), Dziecko i media elektroniczne – nowy wymiar dzieciństwa, Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, Białystok 2005.
 
6.
Kołodziejczyk A., Wczesna edukacja medialna w rodzinie. Uwarunkowania rodzicielskich form mediacji korzystania z mediów, „Edukacja” 2013, nr 3(123).
 
7.
Nowicka E., Rola rodziców i nauczycieli w edukacji medialnej, „Dyskurs Młodych Andragogów”, Zielona Góra 2015, nr 16.
 
8.
Osmańska-Furmanek W., Furmanek M., Pedagogika mediów, [w:] B. Śliwerski (red.), Pedagogika, t. 3: Subdyscypliny wiedzy pedagogicznej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.
 
9.
Perzyńska E., Czy nasze dzieci są telemaniakami?, „Edukacja i Dialog” 2002, nr 3.
 
10.
Sitarczyk M., Dzieciństwo przed telewizorem. Konfrontacja poglądów rodziców i nauczycielek przedszkoli, [w:] Taż (red.), Rodzina w mediach. Media w rodzinie, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013.
 
11.
Słysz A., Arcimowicz B., Przyjaciele w Internecie, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2009.
 
12.
Tanaś T., Medyczne skutki uboczne kształcenia wspomaganego komputerowo, „Toruńskie Studia Dydaktyczne” 1993, nr 3.
 
13.
Young K., Klausing P., Uwolnić się z sieci. Uzależnienie od Internetu, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2009.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top