The importance of personal proto-histories in constructing projects for future life
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Pedagogiki, Dawida 1, 50-527 Wrocław, Polska
 
 
Submission date: 2023-11-13
 
 
Final revision date: 2023-12-07
 
 
Acceptance date: 2023-12-07
 
 
Online publication date: 2023-12-30
 
 
Corresponding author
Violetta Drabik-Podgórna   

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Pedagogiki, Dawida 1, 50-527 Wrocław, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2023;30(3):291-312
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Aim. This paper aims to capture the relevance of personal proto-histories to the design of future personal and working life. Materials and methods. Methodologically, the study chiefly relies on a subject literature analysis and the examination of selected passages from the narratives of students who attended biographical workshops as part of coursework on narrative methods in career counselling. Results. The study presents a selection of illustrative examples of personal proto-histories/proto-stories that emerged in biographical workshops held as part of coursework in two MA programmes: one in Career Counselling and Career Coaching and the other in Counselling and Psychoeducational Assistance. Students’ narratives illuminate the relevance of personal and family narratives to their future life designs. Conclusion. Designing one’s future life is part of a larger process of individual identity formation. Identity results from mediations between individuals’ past, present and anticipated future. Because human life is a story/narrative, it contains references to these three temporal perspectives. Notably, individual stories also have their proto-stories/proto-histories which are developed in parental visions and plans from before the children’s birth and in the expectations that parents develop for and of their children. Such proto-stories contribute to the family narrative/story and may thus affect future designs.
 
REFERENCES (33)
1.
Bańka, A. (2007). Psychologiczne doradztwo karier. Poznań: „Print-B”.
 
2.
Bourdieu, P., Passeron, J.C. (2011). Reprodukcja: Elementy teorii systemu nauczania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
3.
Dubas, E., Gutowska, A. (red.). (2017). Czas i miejsca w biografii: Aspekty edukacyjne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
4.
Dubas, E., Gutowska, A. (red.) (2019). Stałość i zmienność w biografii: Przełomy biograficzne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
5.
Dubas, E., Słowik, A. (red.). (2020). W stulecie metody biograficznej: Refleksje i przykłady badań z perspektywy polsko-frankofońskiej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
6.
Dubas, E., Stelmaszczyk, J. (red.) (2014). Biografie edukacyjne: Wybrane konteksty. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
7.
Dubas, E., Stelmaszczyk, J. (red.) (2015). Biografie i uczenie się. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
8.
Dubas, E., Świtalski, W. (red.) (2011a). Uczenie się z (własnej) biografii. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
9.
Dubas, E., Świtalski, W. (red.) (2011b). Uczenie się z biografii innych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
10.
Dubas, E., Wąsiński, A., Słowik, A. (red.) (2021). Biografie rodzinne i uczenie się. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
11.
Drabik-Podgórna, V. (2015). Doradca, coach czy „architekt życia”?: O nowych zadaniach i kompetencjach w obszarze profesjonalnej pomocy. W: M. Piorunek (red.), Dymensje poradnictwa i wsparcia społecznego w perspektywie interdyscyplinarnej (ss. 95–110). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 
12.
Drabik-Podgórna, V. (2017). Using the dialogical concept of the „architecture of life space” in facilitating career adaptability, resilience and coping with transitions [Wykorzystanie dialogicznej koncepcji „architektury przestrzeni życia” w ułatwianiu adaptacyjności kariery, rezyliencji i radzenia sobie z tranzycjami]. W: K. Maree (red.), Psychology of career adaptability, employability and resilience (ss. 225–239). Cham: Springer International Publishing AG.
 
13.
Filipiak, P. (2023). Niezwykłe życie Simony Kossak. Pobrane 05.03.2024 z: https://ciekawostkihistoryczne....
 
14.
Francequin, G., Descamp, O., Ferrand, N., Cuvillier, B. (2004). Pour une approche biographique en orientation: L’integration de histoire personnelle au choix de professsion [W kierunku podejścia biograficznego w poradnictwie: Integracja historii osobistej z wyborem zawodu]. Quebec: Editeur Septembre.
 
15.
Giddens, A. (2001). Nowoczesność i tożsamość: „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
16.
Guichard, J. (2018). Dialog konstruowania życia / Life Design: Nowa forma wspierających interwencji poradniczych. Studia Poradoznawcze, 7, 57–97. DOI: 10.34862/sp.2018.2.
 
17.
Guichard, J., Bangali, M., Cohen-Scali, V., Pouyaud, J., Robinet, M.L. (2017). Concevoir et orienter sa vie: Les dialogues de conseil en life design [Projektowanie i kierowanie swoim życiem: Dialogi poradnictwa konstruowania życia]. Paris: Editions Qui Plus Est.
 
18.
Kamińska, A. (2015). Simona: Opowieść o niezwyczajnym życiu Simony Kossak. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 
19.
Kępiński, A. (2014). Melancholia. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 
20.
Kossak, S. (2001). Saga Puszczy Białowieskiej. Warszawa: „Muza”.
 
21.
Kozłowski, J.K. (1998). Prehistoria, protohistoria, archeologia. W: P. Kaczanowski, J. K. Kozłowski (red.), Najdawniejsze dzieje ziem polskich (do VII w.) (ss. 9–34). Kraków: Fogra Oficyna Wydawnicza.
 
22.
Kto jest kim na Podlasiu: Wywiad z prof. Simoną Kossak [film] (2004). Pobrane 05.03.2024 z: https://www.youtube.com/watch?....
 
23.
Lasocińska, K. (2014). Autobiografia jako autokreacja: Twórcze aspekty myślenia autobiograficznego w edukacji dorosłych. W: E. Dubas, J. Stelmaszczyk (red.), Biografie edukacyjne: Wybrane konteksty (ss. 33–46). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
24.
Ładyżyński, A. (2016). Family in terms of career and career through family [Rodzina jako kariera i kariera dzięki rodzinie]. W: J. Guichard, V. Drabik-Podgórna, M. Podgórny (red.), Counselling and dialogue for sustainable human development (ss. 92–99). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
25.
Ładyżyński, A., Piotrowska, M., Kasprzak, M. (2017). Dom rodzinny w doświadczeniu (auto)biograficznym. Wrocław: Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
26.
Ouellet, R. (1972). Jean-Paul Sartre, L’Idiot de la famille (Gustave Flaubert de 1821 à 1857) Paris, Gallimard, T. I et II, 1971, 2136 p.; T. III, 1972, 667 p. [Jean-Paul Sartre, Idiota w rodzinie (Gustaw Flaubert w latach 1821–1857)]. Études Littéraires, 5(3), 519–527. DOI: 10.7202/500261ar.
 
27.
Pineau, G. (2021). Paradygmatyczne przejścia w tworzeniu koncepcji „doświadczeniowe uczenie się” z poradnictwem w tle. Studia Poradoznawcze, 10, 83–100. DOI: 10.34862/sp.2021.5.
 
28.
Prahistoria. Encyklopedia PWN. Pobrane 12.11.2022 z: https://encyklopedia.pwn.pl/ha....
 
29.
Prehistoria. Zintegrowana Platforma Edukacyjna MEiN. Pobrane 12.11.2022 z: https://zpe.gov.pl/a/prehistor....
 
30.
Sartre, J.P. (1988). L’Idiot de la famille: Gustave Flaubert de 1821 à 1857 [Idiota w rodzinie]. Paris: Edition Galimard.
 
31.
Szymczak, M. (red.) (1979). Słownik języka polskiego: L–P. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
32.
Turska, E. (2017). Dom rodzinny jako przestrzeń kształtowania tożsamości. W: A. Ładyżyński, M. Piotrowska, M. Kasprzak (red.), Dom rodzinny w doświadczeniu (auto)biograficznym (ss. 19–30). Wrocław: Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
33.
Zuchora, A. (2020). Zraniona i odrzucona Simona Kossak wybrała surowe życie w puszczy: Słynną biolożkę wspomina Joanna Kossak. Twój Styl. Pobrane 05.03.2024 z: https://twojstyl.pl/artykul/si....
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top