Motivation for achievement and family perception in emerging adults
 
More details
Hide details
1
Wydział Nauk o Człowieku, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin, Polsk
 
2
Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka i Psychologii Przemysłowej, Instytut Psychologii, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, pl. Litewski 5, 20-080 Lublin, Polska
 
3
Klinika Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki, ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin, Polska
 
 
Submission date: 2018-09-30
 
 
Final revision date: 2018-11-28
 
 
Acceptance date: 2018-11-28
 
 
Publication date: 2018-12-31
 
 
Corresponding author
Jacek Łukasiewicz   

Wydział Nauk o Człowieku, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin, Polsk
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2018;18(2):307-324
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Aim: The goal of the presented research is to describe the dependency between the motivation for achievement and the perception of family in emerging adults. Methods: The Family Relations Questionnaire – 1; Family Perception (by M. Plopa and P. Połomski) and The Achievement Motivation Inventory – LMI (by H. Schuler, G.C. Thornton, A. Frintrup and M. Prochaski) were used in the research. The sample included 100 high school students aged from 19 to 19, 54 from cities and 46 from the country. Results: The results proved that the achievement motivation level is connected to the perception of family. Moreover, the use of the Achievement Motivation Inventory allowed the tested emerging adults to expand their knowledge of values and personal choices. It is presumed that their personal values may grow more independent from both the environment and the effects of upbringing in the future. Conclusions: Achievement motivation pertains both to attitudes and values shaped in the home and at school. It constitutes defining one’s goals that derive from one’s personal interests, in an autonomous manner. It manifests itself in acting in a socially defined way and is a standard of our thoughts, attitudes and behaviors, which describe who we are and how we treat other people. It is a criterion of our evaluations, decisions and choices. The dependencies obtained in the study indicate young people’s need for independence. In addition, statistically significant, directly proportional correlations of weak strength between the degree of satisfaction with family communication and the general motivation for achievement and its following dimensions: self-control, perseverance, internalization, performance satisfaction, compensatory effort, goal orientation, enthusiasm for learning, tendencies to domination, faith in success, preference for difficult tasks, courage in predicting the effects of actions and flexibility, allow the supposition that the researched emerging adults strive to achieve a satisfying sense of identity and purpose – to take on the tasks posed by the school and early adulthood.
 
REFERENCES (14)
1.
Arnett J.J., Emerging Adulthood. A Theory of Development From the Late Teens Through the Twenties, “American Psychologist” 2000, no. 55(5).
 
2.
Bańka A., Motywacja osiągnięć. Podstawy teoretyczne i konstrukcja skali do pomiaru motywacji osiągnięć w wymiarze międzynarodowym, PRINT-B, Instytut Rozwoju Kariery, Poznań 2005.
 
3.
Baumeister R., Leary M.R., The Need to Belong: Desire for Interpersonal Attachments as a Fundamental Human Motivation, [in:] R. Zukauskiene (ed.), Interpersonal Development, Routledge, London 2017.
 
4.
Biernat T., Czy istnieje rodzina ponowoczesna, „Pedagogia Christiana” 2014, no. 2/34.
 
5.
Boski P., Potrzeba osiągnięć jako psychologiczny czynnik rozwoju społeczno-ekonomicznego, [in:] J. Rejkowski (red.), Osobowość a społeczne zachowanie się ludzi, „Książka i Wiedza”, Warszawa 1980.
 
6.
Klinkosz W., Motywacja osiągnięć osób aktywnych zawodowo, KUL, Lublin 2016.
 
7.
Klinkosz W., Sękowski A.E., Inwentarz Motywacji Osiągnięć H. Schulera, G.C. Thorntona, A. Frintrupa i M. Prochaski, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2013.
 
8.
Pervin L.A., Osobowość teoria i badania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002.
 
9.
Plopa M., Połomski M., Kwestionariusz Relacji Rodzinnych – wersja dla młodzieży,.
 
10.
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa 2010.
 
11.
Rosen B.C., Family Structure and Achievement Motivation, “American Sociological Review” 1961, no. 26(4), doi: 10.2307/2090256.
 
12.
Ryan R.M., Deci E.L., Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being, “American Psychologist” 2000, no. 55(1), doi: 10.1037/0003-066x.55.1.68.
 
13.
Sakowska J., Rola rodziny w profilaktyce uzależnień, „Studia nad Rodziną” 1998, no. 2/2(3).
 
14.
Ziemska M. (red.), Rodzina i dziecko, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1979.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top