Fathers’ involvement in child’s upbringing vs. young people’s idea of the father’s role in the family
 
More details
Hide details
1
Zakład Teoriii Wychowania, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ul. Narutowicza 12, 20-004 Lublin, Polska
 
 
Submission date: 2016-01-01
 
 
Final revision date: 2016-06-30
 
 
Acceptance date: 2016-06-30
 
 
Publication date: 2016-06-30
 
 
Corresponding author
Anna Marzec-Tarasińska   

Zakład Teoriii Wychowania, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ul. Narutowicza 12, 20-004 Lublin, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2016;13(1):257-276
 
KEYWORDS
ABSTRACT
As a result of ongoing social, economic, and cultural changes the role of the father in his child’s upbringing is becoming more and more significant. Therefore a growing interest in the characteristics of the father’s role in the family and his educational competences can be observed. J. Witczak believes that father’s involvement in the upbringing process is not only crucial but practically irreplaceable. The father provides his child with the stimuli and models necessary for social and moral development and it is either impossible for the mother to provide these stimuli and models or she is able to do it only in a limited scope. Having analyzed the fathers’ involvement in the child’s development process, the difference between maternal and paternal love should be emphasised. K. Pospiszyl6 states that although mothers and fathers love their children in a different way, both types of love are essential. According to T. Sosnowski mood lability is typical of mothers. Fathers tend to be better-balanced in their feelings and more consistent in their behaviour, which is of high significance when it comes to the effectiveness of influencing the child’s behaviour. Consistency is absolutely fundamental for providing the child with emotional stability. Paternal love constitutes a strong encouragement to further development and provides directions concerning the child’s behaviour. E. Fromm claims that it is the mother's role to provide children with the feeling of life security, and the father’s role is to teach children and to direct them in a way that enables them to adjust to the community they live in. It is the father who poses requirements and shapes the child’s personality traits so that it is able to overcome life’s difficulties. Paternal love provides inspiration and encouragement for the child to further work on self-improvement.
 
REFERENCES (33)
1.
Augustyn J., Ojcostwo: aspekty pedagogiczne i duchowe, Wydawnictwo WAM, Kraków 2009.
 
2.
Brooks-Gunn J., The process of parenting, McGraw-Hill, California, London, Toronto 1996.
 
3.
Budrowska B., Tacierzyństwo, czyli nowy wzór ojcostwa, „Kultura i Społeczeństwo” 2008, nr 3.
 
4.
Ceranek-Dadas A., Neumann-Schmidtke E., Ojcostwo – kierunki przemiany roli, „Pedagogika Społeczna” 2004, nr 2–4.
 
5.
Dąbrowska Z., Różne oblicza ojcostwa, „Małżeństwo i Rodzina” 2004, nr 1.
 
6.
Dąbrowska Z., Z badań nad współczesnym ojcostwem w Polsce, [w:] H. Cudak, H. Marzec (red.), Współczesna rodzina polska – jej stan i perspektywy, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda, Mysłowice 2005.
 
7.
Dudak A., Samotne ojcostwo, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006.
 
8.
Fromm E., O sztuce miłości, Dom Wydawniczy „REBIS”, Poznań 2004.
 
9.
Gała A.E., Uwarunkowania wychowawcze dojrzałej moralności, Oficyna Wydawnicza „Lew” Wojciech Rojek, Wrocław 1992.
 
10.
Janukowicz M., Czy współczesne ojcostwo, to ojcostwo nieobecne?, „Małżeństwo i Rodzina” 2002, nr 1.
 
11.
Kozak S., Sieroctwo społeczne, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1986.
 
12.
Lach J., Szczupał B., Rola ojca w rodzinie, „Edukacja i Dialog” 1998, nr 10.
 
13.
Milerski B., Śliwerski B., (red.), Leksykon Pedagogiki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 
14.
Nesterowicz-Wyborska J., Jak badać ojcostwo, czyli o potrzebie (re)konceptualizacji pojęcia ojcowskiego zaangażowania, [w:] H. Liberska, A. Malina A. (red.), Wybrane problemy współczesnych małżeństw i rodzin, Wydawnictwo Difin SA., Warszawa 2011.
 
15.
Plopa M., Rola ojca w kształtowaniu osobowości córek i synów, [w:] J. Trempała (red.), Rozwijający się człowiek w zmieniającym się świecie, Wydawnictwo WSP, Bydgoszcz 1995.
 
16.
Pospiszyl K., O miłości ojcowskiej, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1986.
 
17.
Pospiszyl K., Ojciec a rozwój dziecka, Wiedza Powszechna, Warszawa 1980.
 
18.
Pospiszyl K., Ojciec a wychowanie dziecka, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2007.
 
19.
Pospiszyl K., Z badań nad postawami rodzicielskimi, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1988.
 
20.
Ryś M., Systemy rodzinne: metody badań struktury rodziny pochodzenia i rodziny własnej, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa 2001.
 
21.
Sępowicz-Buczko K., Wychowawcza rola ojca w rodzinie, „Małżeństwo i Rodzina” 2004, nr 2.
 
22.
Sikora D., Nagrody i kary w wychowaniu rodzinnym a sytuacja szkolna uczniów gimnazjum, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010.
 
23.
Smith M., Między ojcem a synem, „Niebieska Linia” 2005, nr 1.
 
24.
Sokołowska-Dzioba T., Adaptacja licealistów klas pierwszych do wymagań szkoły a ich środowisko szkolne, „Kwartalnik Polskiej Psychologii Rozwojowej” 1995, nr 1.
 
25.
Sosnowski T., Ojciec i jego rola w życiu dziecka, [w:] W. Danilewicz (red.), Oblicza współczesności w perspektywie pedagogiki społecznej, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2009.
 
26.
Sosnowski T., Ojciec we współczesnej rodzinie. Programy telewizyjne jako źródło kształtujące określone modele ojcostwa, [w:] J. Izdebska (red.), Dziecko w rodzinie i w środowisku rówieśniczym, Trans Humana, Białystok 2003.
 
27.
Stańczak I., Rola ojca w procesie wychowawczym, „Nauczanie Początkowe” 2007, nr 2.
 
28.
Styczyńska M., Wpływ nieobecności ojca na rozwój i zachowanie dziecka w wieku przedszkolnym, [w:] M. Duda (red.), Rodzina wobec zagrożeń, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2008.
 
29.
Szabała B., Rodzina dziecka z cukrzycą, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009.
 
30.
Szlendak T., Socjologia rodziny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 
31.
Titkow A., Duch-Krzysztoszek D., Budrowska B., Nieodpłatna praca kobiet. Mity, realia, perspektywy, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2004.
 
32.
Witczak J., Ojcostwo bez tajemnic, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1992.
 
33.
Zawisza-Smejlis J., Rola ojca w procesie wychowania dziecka niepełnosprawnego, [w:] M. Duda (red.), Rodzina wobec zagrożeń, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2008.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top