Opinions of adult children from multi-child families on their family of origin
 
More details
Hide details
1
Department of Environmental Education, Faculty of Pedagogy and Fine Arts in Kalisz, Adam Mickiewicz University in Poznań [Zakład Edukacji Środowiskowej, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu Uniwersytet Adama Mickiewicza], Wieniawskiego 1, 61-712 Poznan, Poland
 
2
Department of Educational Studies, Faculty of Pedagogy and Fine Arts in Kalisz, Adam Mickiewicz University in Poznan [Zakład Nauk o Edukacji, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu], Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, Poland
 
 
Submission date: 2020-07-01
 
 
Final revision date: 2020-12-31
 
 
Acceptance date: 2020-12-31
 
 
Publication date: 2020-12-31
 
 
Corresponding author
Anna Sobczyk- Gąsiorek   

Zakład Edukacji Środowiskowej, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, Polska
 
 
Przemysław Gąsiorek   

Zakład Edukacji Środowiskowej, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2020;23(2):81-97
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction. Research into large families is conducted primarily due to the interest in the situation of children who develop in these specific conditions. The results show families with many children in a very polarized way. from very negative aspects, exposing educational failure, material difficulties, and various kinds of neglect, to very positive ones, emphasizing the beneficial influence of numerous siblings on the development of children. The results of the research presented in the article show many children from a perspective that has not, so far, been undertaken, namely by analysing the opinions of adults who grew up in a large family. Aim. The aim of the article is to present the results of research on the opinions of adult children from large families about their family of origin. Materials and methods. The following research tools were used in the work: questionnaire. Results. The conducted research shows that the majority of adult children from large families positively assess the model of a family with numerous offspring and their maturation in such a family. Most consider their parents to have had a happy marriage and see the many advantages and benefits of having many siblings.
 
REFERENCES (14)
1.
Badora, B. (2020). Wartości w czasach zarazy. Warszawa: Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej.
 
2.
Balcerzak-Paradowska, B. (1997). Rodziny wielodzietne w Polsce: Teraźniejszość i przyszłość. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Społecznych.
 
3.
Bauman, Z. (1999). Po co komu teoria zmiany?. W: J. Kurczewska (red.), Zmiana społeczna: Teorie i doświadczenia polskie (ss. 19-38). Warszawa: Wydawnictwo Instytut Filozofii i Socjologii PAN.
 
4.
Boguszewski, R. (2019). Rodzina – jej znaczenie i rozumienie: Komunikat z badań nr 22/2019. Warszawa: Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej. Pobrane 23.02.2024 z: https://cbos.pl/SPISKOM.POL/20....
 
5.
Bukojemska, J. (2012). Matki wielodzietne w ponowoczesnym świecie – Poczucie spełnienia czy braku perspektyw?. W: A. Kwak, M. Bieńko (red.), Wielość spojrzeń na małżeństwo i rodzinę (ss. 225-260). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 
6.
Doleszczak, B. (1994). Rodziny wielodzietne w dwóch osiedlach warszawskich: Kwestie społeczne i krytyczne sytuacje życiowe u progu lat 90. Warszawa: Ośrodek Badań Społecznych.
 
7.
Eliszewska, J. (1999). Rodzina wielodzietna jako system psychospołeczny [niepublikowana praca magisterska]. Poznań: Uniwersytet im. A. Mickiewicza.
 
8.
Kotlarska-Michalska, A. (2002). Więź w rodzinach wielodzietnych. Roczniki Socjologii Rodziny, 14, 57-70.
 
9.
Nowacka, I. (2002). Funkcja socjalizacyjno-wychowawcza rodzin wielodzietnych w środowisku wielkomiejskim [niepublikowana praca magisterska]. Poznań: Uniwersytet im. A. Mickiewicza.
 
10.
Skrzypniak, R. (1997). Socjalizacja i wychowanie w rodzinach zróżnicowanych liczbą dzieci, zamieszkałych na terenie Pomorza Środkowego w dobie transformacji ustrojowej. Roczniki Socjologii Rodziny, 9, 163-185.
 
11.
Szyszka, M. (2015). Wielodzietność w Polsce – społeczne postrzeganie i pomoc państwa. W: I. Taranowicz, S. Grotowska (red.), Rodzina wobec wyzwań współczesności: Wybrane problemy (ss. 177-192). Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum.
 
12.
Świątek, A. (2000). Więź w rodzinach wielodzietnych w opiniach rodziców i dzieci korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej [niepublikowana praca magisterska]. Poznań: Uniwersytet im. A. Mickiewicza.
 
13.
Świątek, K. (2012). Społeczny odbiór wielodzietności w opiniach matek posiadających liczne potomstwo. W: A. Kwak, M. Bieńko (red.), Wielość spojrzeń na małżeństwo i rodzinę (ss. 199-224). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 
14.
Trawińska, M. (1996). Rodziny niepełne i wielodzietne. Warszawa: Centrum Rozwoju Służb Społecznych.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top