Family trajectories as a significant element in shaping coping strategies in crisis in the example of Silesia
 
More details
Hide details
1
Institute of Sociology, Faculty of Social Sciences, Silesian University in Katowice [Instytut Socjologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach], Bankowa 12, 40-007 Katowice, Poland
 
 
Submission date: 2021-07-22
 
 
Final revision date: 2022-10-27
 
 
Acceptance date: 2022-10-27
 
 
Publication date: 2022-12-13
 
 
Corresponding author
Dorota Nowalska-Kapuścik   

Instytut Socjologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Bankowa 12, 40-007 Katowice, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2022;28(3):155-170
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction. In principle, it must be assumed that fate of the family, as well as empirical knowledge of the early period of life have some impact on cultivated habits and methods of conduct manifesting in available and taught consumption patterns. Referring to the experiences of previous generations is particularly important in the event of financial problems. Aim. The goal of this article was an attempt to show the opportunity of using a theoretical concept of trajectory or an analysis of interactive and biographical mechanisms of coping with crisis situations. Particular attention was paid to how people affected by crisis describe and explain these events and whether their developed strategies of coping with crisis use the methods available in the biography of a given family. Materials and methods. The source of research data are interviews with twenty people experiencing a crisis. Results. The coping strategies undertaken by respondents largely focus on minimizing loads, reorganizing expenses, expanding presumption, and protecting available resources. Research shows that experiencing (in the family trajectory) is an important element shaping the ability to deal with problems in the future.
 
REFERENCES (24)
1.
Badura-Madej, W. (1999). Podstawowe pojęcia teorii kryzysu i interwencji kryzysowej. W: W. Badura-Madej (opr.), Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej: Poradnik dla pracowników socjalnych (ss. 15-30). Katowice: „Śląsk”.
 
2.
Blanton, R., Shannon, B., Dursun, P. (2018). The gendered consequences of financial crises: A cross-national analysis. Politics & Gender, 15 (4), 941-970. DOI: 10.1017/S1743923X18000545.
 
3.
Caplan, G. (1964). Principles of preventive psychiatry. New York: Basic Books.
 
4.
Domański, H. (2000). Hierarchie i bariery społeczne w latach dziewięćdziesiątych. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 
5.
Gerrig, R.J., Zimbardo, P.G. (2006). Psychologia i życie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
6.
Główny Urząd Statystyczny (2021). Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w 2020 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. Pobrane z: https://stat.gov.pl/download/g... [Pobrano 17.11.2023].
 
7.
Główny Urząd Statystyczny (2015). Ubóstwo w Polsce w latach 2013 i 2014. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. Pobrane z: https://stat.gov.pl/files/gfx/... [Pobrano 17.11.2023].
 
8.
Główny Urząd Statystyczny (2011). Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski. Katowice: Główny Urząd Statystyczny. Pobrane z: http://stat.gov.pl/cps/rde/xbc... [Pobrano 17.11.2023].
 
9.
Główny Urząd Statystyczny (2010). Budżety gospodarstw domowych w 2009 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. Pobrane z: https://stat.gov.pl/cps/rde/xb... [Pobrano 17.11.2023].
 
10.
Grotowska-Leder, J. (2002). Fenomen wielkomiejskiej biedy: Od epizodu do "underclass". Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
11.
Heszen-Niejodek, I., Ratajczak, Z. (red.) (1996). Człowiek w sytuacji stresu: Problemy teoretyczne i metodologiczne. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 
12.
Karwacki, A. (2006). Błędne koło: Reprodukcja kultury podklasy społecznej. Toruń: Wydawnictwo UMK.
 
13.
Kłopot, S.W., Trojanowski, P. (2014). Diagnoza społeczna Świętochłowic. Gdańsk: EU-CONSULT. Pobrane z: https://swietochlowice.pl/wp-c... {Pobrano 17.11.2023].
 
14.
Kubacka-Jasiecka, D. (2010). Interwencja kryzysowa: Pomoc w kryzysach psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 
15.
Leisering, L., Leibfried, S. (1999). Time and poverty in Western Welfare States: United Germany in Perspective. Cambridge: Cambridge University Press.
 
16.
Potoczna, M., Warzywoda-Kruszyńska, W. (2009). Kobiety z łódzkich enklaw biedy: Bieda w cyklu życia i międzypokoleniowym przekazie. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
17.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (2016). Skala, przyczyny i skutki ubóstwa w województwie śląskim - edycja 2016. Katowice: ROPS. Pobrane z: http://rops-katowice.pl/wp-con... Ubostwo_2016.pdf [Pobrano 07.01.2017].
 
18.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (2020). Skala, przyczyny i skutki ubóstwa w województwie śląskim – edycja 2020. Katowice: ROPS. Pobrane z: https://rops-katowice.pl/wp-co... [Pobrano 17.11.2023].
 
19.
Sapia-Drewniak, E. (2016). Działalność oświatowa polskich towarzystw na Górnym Śląsku na przełomie XIX i XX stulecia. Studia Paedagogica Ignatiana, 19 (2), 47-63. DOI: 10.12775/SPI.2016.2.002.
 
20.
Schütz, A. (1989). Fenomenologia i nauki społeczne. W: Z. Krasnodębski (red.), Fenomenologia i socjologia: Zbiór tekstów (ss. 107-130). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
21.
Strauss, A.L. (1987). Qualitative analysis for social scientists. Cambridge: Cambridge University Press.
 
22.
Tarkowska, E. (2002). Poverty and education: Risk of „inheritance” of poverty in the former state farms in Poland. Polish Sociological Review, 2 (138), 203-215.
 
23.
Urząd Statystyczny w Katowicach (2021). Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie śląskim w 2020. Katowice: Urząd Statystyczny w Katowicach. Pobrane z: https://katowice.stat.gov.pl/p... [Pobrano 17.11.2023].
 
24.
Wenham, C., Smith, J., Morgan, R. (2020). COVID-19: The gendered impacts of the outbreak. The Lancet, 395 (10227), 846-848. DOI: 10.1016/S0140-6736(20)30526-2.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top