The usefulness of knowledge sources about upbringing according to the mothers of small children
 
More details
Hide details
1
Katedra Psychologii Rozwoju Człowieka, Instytut Psychologii, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Leopolda Staffa 1, 85-867 Bydgoszcz, Polska
 
 
Submission date: 2018-06-19
 
 
Final revision date: 2018-11-28
 
 
Acceptance date: 2018-11-28
 
 
Publication date: 2018-12-22
 
 
Corresponding author
Anna Szymanik-Kostrzewska   

Katedra Psychologii Rozwoju Człowieka, Instytut Psychologii, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Leopolda Staffa 1, 85-867 Bydgoszcz, Polska
 
 
Paulina Michalska   

Katedra Psychologii Rozwoju Człowieka, Instytut Psychologii, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Leopolda Staffa 1, 85-867 Bydgoszcz, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2018;17(1):241-258
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Aim: The purpose of the presented research was to define the effectiveness of resource knowledge about upbringing children. Methods: The Sources of Knowledge about Upbringing Questionnaire, constructed by the authors, was used. Results: 260 mothers having at least one child in the age between 1–7 years old partipated in voluntary, anonymous tests. They determined the value of chosen knowledge resources. Conclusions: According to mothers the most useful knowledge resources about upbringing are instinct and their personal feelings, next to opinions about their child formulated by representatives with a medical education (doctors, nurses) and their own experience from childhood. Mothers recognized public statements of media representatives (e.g. celebrities), who does not possess professional knowledge about upbringing, as the least useful source. Statements about children, coming from unknown Internet representatives, also turned out to be very unhelpful.
 
REFERENCES (28)
1.
Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M., Psychologia społeczna. Serce i umysł, przekł. A. Bezwińska i in., Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1997.
 
2.
Badanie kompetencji wychowawczych rodziców (2010), por. źródło: http://madrzyrodzice.pl/badani... [dostęp: 02.05.2018].
 
3.
Bakiera L., Zaangażowane rodzicielstwo a autokreacyjny aspekt rozwoju dorosłych, Difin S.A., Warszawa 2013.
 
4.
Bereźnicka M., Fora internetowe jako źródło informacji pedagogicznej współczesnych rodziców, [w:] H. Batorowska, Z. Kwiasowski (red.), Kultura informacyjna w ujęciu interdyscyplinarnym: teoria i praktyka, t. 2, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej. Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej. Katedra Kultury Informacyjnej i Zarządzania Informacją, Kraków 2016.
 
5.
Boyd D., Bee H., Psychologia rozwoju człowieka, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2008.
 
6.
Bowlby J., Secure Base. Clinical applications of Attachment Theory, Routledge, London 1988.
 
7.
Bowlby J., Przywiązanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.
 
8.
Brzezińska A.I., Po co mają nas dzieci?, „Poradnik Psychologiczny Polityki” 2010, nr 2.
 
9.
DeKlyen M., Disruptive behavior disorder and intergenerational attachment patterns: A comparison of clinic-referred and normally functioning preschoolers and their mothers, „Journal of Consulting and Clinical Psychology” 1996, nr 64(2).
 
10.
Harwas E., Problem „ucznia dorosłego”, „Oświata Dorosłych” 1999, nr 4.
 
11.
Janicka I., Poczucie dobrostanu u osób poślubionych, kohabitujacych i singli, [w:] T. Rostowska, A. Lewandowska-Walter (red.), Małżeństwo i rodzicielstwo a zdrowie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012.
 
12.
Jezierska-Wiejak E., Rodzina jako międzypokoleniowa płaszczyzna transmisji wartości, „Wychowanie w Rodzinie”, t. VIII (2/2013).
 
13.
Kaja B., Problemy psychologii wychowania. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2001.
 
14.
Kielar-Turska M., Po co mamy dzieci?, „Poradnik Psychologiczny Polityki” 2010, nr 2.
 
15.
Kopeć E., Sposoby pozyskiwania wiedzy o wychowaniu przez rodziców (na podstawie przeprowadzonych badań), „Studia z Teorii Wychowania: półrocznik Zespołu Teorii Wychowania Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN” 2014, nr 5/1(8).
 
16.
Kucharska M., Janicka I., Zależność i wsparcie od partnera a więź matki z dzieckiem w okresie prenatalnym, „Polskie Forum Psychologiczne” 2018, nr 1.
 
17.
Lougheed J.P., Hollenstein T., Lichtwarck-Aschoff A., Granic I., Maternal Regulation of Child Affect in Externalizing and Typically-Developing Children, „Journal of Family Psychology” 2014, nr 29(1).
 
18.
Mikulincer M., Gillath O., Halevy V., Avihou N., Avidan S., Eshkoli N., Attachment theory and reactions to others’ needs: Evidence that activation of the sense of attachment security promotes empathic responses, „Journal of Personality and Social Psychology” 2001, nr 81(6).
 
19.
Petty R.E., Giacoppo J.T., Communication and Persuasion. Central and Peripheral Routes to Attitude Change, Springer-Verlag, New York 1986.
 
20.
Schofield T.J., Conger R.D., Neppl T.K., Positive Parenting, Beliefs About Parental Efficacy, and Active Coping: Three Sources of Intergenerational Resilience, „Journal of Family Psychology” 2016, nr 28(6).
 
21.
Sosnowski T., Ojciec we współczesnej rodzinie. Kontekst pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2011.
 
22.
Szymanik-Kostrzewska A., Michalska P., „Just love me”. Popularity of upbringing myth about the love able to replace upbringing among mothers of young children, „Edukacja Humanistyczna” 2017, nr 1(36).
 
23.
Szymanik-Kostrzewska A., Trempała J., Idealne rodzicielstwo: deklarowane przekonania i zachowania matek małych dzieci, „Psychologia Rozwojowa” 2017, nr 22(2).
 
24.
Szymańska A., Aranowska E., Błąd w wychowaniu. W stronę weryfikacji teorii Antoniny Guryckiej, Wydawnictwo Stowarzyszenia Filomatów/Redakcja Liberi Libri, Warszawa 2016.
 
25.
Tokarska U., Poziom wiedzy pedagogicznej współczesnych rodziców, „Pedagogika Katolicka” 2008, nr 2.
 
26.
Wadowski D., Tendencje przemian ojcostwa i roli ojca we współczesnym społeczeństwie, [w:] D. Kornas-Biela (red.), Ojcostwo dzisiaj, Fundacja Cyryla i Metodego, Lublin 2014.
 
27.
Van Lange P.A.M., De Bruin E.M.N., Otten W., Joireman J.A., Development of prosocial, individualistic, and competitive orientations: Theory and preliminary evidence, „Journal of Personality and Social Psychology” 1997, nr 73(4).
 
28.
Zajonc R.B., Attitudinal effects of mere exposure, „Journal of Personality and Social Psychology” 1968, nr 9(2).
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top