Media threats as a problem for a child and his family
 
 
More details
Hide details
1
Department of Media and Information Technology, University of Zielona Gora [Zakład Mediów i Technologii Informacyjnych, Uniwersytet Zielonogórski], Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Gora, Poland
 
 
Submission date: 2022-12-12
 
 
Final revision date: 2022-12-30
 
 
Acceptance date: 2022-12-30
 
 
Publication date: 2022-12-31
 
 
Corresponding author
Ewa Nowicka   

Zakład Mediów i Technologii Informacyjnych, Uniwersytet Zielonogórski, al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2022;29(4):179-189
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction. Information and communication technologies have become the dominant elements of the life of the whole family. Daily contact with new media begins in the fi rst years of a child’s life. The changes introduced by information technologies to the life of the modern family are positive, but also negative. Unfortunately, the negative effects of inappropriate use of the media by parents themselves and, above all, by children and adolescents are increasingly observed. Aim. The aim of the article is to present the most common media threats that have a serious impact on the functioning of the modern family. The paper describes the problem of addiction of children and young persons to the media, the problem of cyberbullying, access to inappropriate content, and the phenomenon of sexting among teenagers. Resources and methods. The paper uses an overview of views and assumptions explaining the essence of selected media threats such as: cyberbullying, media addiction, sexting, and access to inappropriate content. As part of preventive actions, the author also proposes to practice activities developed in the fi eld of media education.
 
REFERENCES (17)
1.
Andrzejewska, A. (2009). Ryzyko uzależnień dzieci i młodzieży od mediów cyfrowych. W: J. Bednarek, A. Andrzejewska (red.), Cyberświat – możliwości i zagrożenia (ss. 217–233). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie ŻAK.
 
2.
Aftab, P. (2003). Internet a dzieci. Uzależnienia i inne niebezpieczeństwa. Warszawa: Prószyński i S-ka.
 
3.
Bednarek, J. (2009). Teoretyczne i metodologiczne podstawy badań nad człowiekiem w cyberprzestrzeni. W: J. Bednarek, A. Andrzejewska (red.), Cyberświat – możliwości i zagrożenia (ss. 23–45). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie ŻAK.
 
4.
Filipiak, M. (2004). Homo Communicans Wprowadzenie do teorii masowego komunikowania. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 
5.
Izdebska, J. (2005). Multimedia zagrażające współczesnemu dziecku. W: J. Izdebska, T. Sosnowski (red.), Dziecko i media elektroniczne – nowy wymiar dzieciństwa. Tom 2 (ss. 105–113). Białystok: Trans Humana.
 
6.
Kaczmarek, A. (2013). Edukacja medialna wobec zagrożeń cyberprzemocy i cyfrowego wykluczenia, Kultura – Media – Teologia, 13, 68–81.
 
7.
Kamieniecki, W., Bochenek, M., Tanaś, M., Wrońska, A., Lange, R., Fila, M., Loba, B. (2016). Nastolatki 3.0: Wybrane wyniki ogólnopolskiego badania uczniów w szkołach. Warszawa: NASK.
 
8.
Kondracka, M. (2008). Realne zagrożenia wirtualnych relacji dziecko – media elektroniczne, Nowa Szkoła, 2, 40–46.
 
9.
Kozak, S. (2014). Patologia cyfrowego dzieciństwa i młodości. Przyczyny, skutki, zapobieganie w rodzinach i szkołach. Warszawa: Difin.
 
10.
Melosik, Z. (1995). Postmodernistyczne kontrowersje wokół edukacji. Toruń: Wydawnictwo Edytor.
 
11.
Nowicka, E. (2019). Edukacja medialna w rodzinie a zapobieganie zagrożeniom medialnym, Dyskursy Młodych Andragogów, 20, 317–327.
 
12.
Nowicka, E. (2020). Rodzinna edukacja medialna przygotowaniem do funkcjonowania dziecka w świcie mediów, Wychowanie w Rodzinie, 1/2020, 257–266.
 
13.
Ogonowska, A. (2018). Uzależnienia medialne. Uwarunkowanie, leczenie, profilaktyka. Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne.
 
14.
Pyżalski, J., Zdrodowska, A., Tomczyk, Ł., Abramczuk, K. (2019). Polskie badanie EU Kids Online 2018. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. Pobrane z: https://admin.fundacja.orange.... [Pobrano 10.02.2023].
 
15.
Słysz, A., Arcimowicz, B. (2009). Przyjaciele w Internecie. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
16.
Tsitsika , A., Janikian, M., Schoenmakers, T. M., Tzavela, E. C., Ólafsson, K., Wójcik, S., Richardson, C. (2014). Internet addictive behavior in adolescence: a cross-sectional study in seven European countries [Uzależnienie od Internetu w okresie dojrzewania: badanie przekrojowe w siedmiu krajach europejskich]. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking 17(8). DOI: 10.1089/cyber.2013.0382
 
17.
Wrona, A. (2014). Ciemna strona sieci – zagrożenia internetowe oraz ich konsekwencje dla uczniów. W: J. Bednarek, A. Andrzejewska (red.), Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego (ss. 82–97) Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top