Woman reaching adulthood on the educational role of a mother
 
More details
Hide details
1
Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Edukacyjnych, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Rzeszowski, Jałowego 24, 35-959 Rzeszów, Polska
 
 
Publication date: 2019-12-31
 
 
Corresponding author
Anna Śniegulska   

Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Edukacyjnych, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Rzeszowski, Jałowego 24, 35-959 Rzeszów, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2019;21(2):169-188
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Aim. The article presents the educational role of a mother as viewed by women reaching adulthood. It is a specific stage of life as at this time people most often reflect upon starting their own family, taking on a parental role, offspring, and their upbringing. Considering the fact that the parental roles comprise a fundamental dimension of an adult’s functioning, the main aim of the study was to describe the basic attributes of the educational role of a mother as perceived and imagined by young women. The study was also aimed at determining the way women interpret upbringing and maternal upbringing, as well as the factors which, according to the female respondents, either facilitate or impede fulfilling the educational role of a mother. Methods. The method applied in the research procedure involved the qualitative analysis of broader utterances of women reaching adulthood related to understanding the fundamental attributes of the role of a mother in the upbringing of their children. These issues emerged from previous explorations which also had a character of qualitative studies and were carried out by means of individual and group interviews with young women. The presented study covered 109 women aged 19-25 residing the Subcarpathian Voivodeship. Results. To summarise the most significant results of the study and formulate the final conclusions, it should be stated that for young women the process of upbringing primarily means preparing a child for living in a society, transmitting values and social standards, while one of its fundamental aims is instilling ethical values. Upbringing by a mother should be based on profound love towards a child, showing them respect and satisfying their needs. The basic categories of an educational role of a mother are, in turn, love, care, specific personality and characterological features of a mother, and a personal relationship between a mother and a child. Fulfilling this role is easier for a mother when she is in a happy, satisfying marriage and she is happy and fulfilled as a woman
 
REFERENCES (17)
1.
Blain, A. (1980). Biomedyczne problemy rozwoju dziecka. W: M. Ziemska (red.) Rodzina i dziecko: Praca zbiorowa. Warszawa: PWN.
 
2.
Brzezińska, A.I., Appelt, K., Ziółkowska, B. (2016). Psychologia rozwoju człowieka. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
3.
Gurba, E. (2000). Wczesna dorosłość. W: B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka: T. 2, Charakterystyka okresów życia człowieka. Warszawa: PWN.
 
4.
Fromm, E. (1992). O sztuce miłości. Warszawa: „Sagittarius”.
 
5.
Izdebska, J. (2005). Rodzina dysfunkcyjna źródłem osamotniania dziecka: Teoretyczne i metodologiczne aspekty badań. W: K. Gąsior, T. Sakowicz (red.), Pedagogika społeczna w służbie rodzinie: (Aspekt marginalizacyjny, resocjalizacyjny i psychologiczny): III Świętokrzyskie Dni Profilaktyki: T. 2. Kielce: Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji.
 
6.
Izdebska, J. (2015). Dziecko ‒ dzieciństwo ‒ rodzina ‒ wychowanie rodzinne: Kategorie pedagogiki rodziny w perspektywie pedagogiki personalistycznej. Białystok: Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna.
 
7.
Kunowski, S. (1993). Podstawy współczesnej pedagogiki. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.
 
8.
Nowak, M. (2008). Teorie i koncepcje wychowania. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 
9.
Ostrowska, U. (2006). Aksjologiczne podstawy wychowania. W: B. Śliwerski (red.), Pedagogika: T. 1, Podstawy nauk o wychowaniu. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
10.
Palka, S. (2006). Metodologia, badania, praktyka pedagogiczna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
11.
Szlendak, T. (2012). Socjologia rodziny: Ewolucja, historia, zróżnicowanie. Warszawa: PWN.
 
12.
Szluz, B. (2017). O dorosłych dzieciach mieszkających z rodzicami (na przykładzie wybranych państw). Societas/Communitas, 2(24).
 
13.
Śniegulska, A. (2016). Rodzice w przestrzeni życia rodzinnego. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, 5, 155-156. DOI: 10.16926/eat.2016.05.10.
 
14.
Śliwerski, B. (2012). Pedagogika ogólna: Podstawowe prawidłowości. Kraków: Impuls.
 
15.
Tchorzewski, de A. (1994). Dyskurs wokół paradygmatu teorii wychowania. W: A. de Tchorzewski (red.), Z problematyki metodologicznej teorii wychowania. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP.
 
16.
Wojciechowska, J. (2013). Okres wczesnej dorosłości: jak rozpoznać ryzyko i jak pomagać?. W: A.I. Brzezińska (red.), Praktyczna psychologia rozwojowa. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
17.
Wysocka, E. (2010). Doświadczanie życia w młodości ‒ problemy, kryzysy i strategie ich rozwiązywania: Próba opisu strukturalno-funkcjonalnego modelu życia preferowanego przez młodzież z perspektywy pedagogiki społecznej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top