The variety of methods and techniques used in working with children and young people and their parents in family counselling
 
More details
Hide details
1
Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Wrocławski, Polska
 
 
Submission date: 2023-10-16
 
 
Acceptance date: 2023-12-07
 
 
Online publication date: 2023-12-30
 
 
Corresponding author
Maja Sonia Piotrowska   

Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Wrocławski, Dawida 1, 50-527, Wrocław, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2023;30(3):255-269
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives / subject: The subject of the article concerns family counselling in its broadest sense, understood as a form of support for marriage and family, with particular reference to the description of the variety of methods and techniques used by the counsellor in working with children and adolescents and their families as part of the counselling process. Methods and/or materials: A theoretical analysis of important issues from the point of view of family counselling is provided, such as: the characteristics of the condition of the modern family; the essence of family counselling and its tasks in relation to the individual and the family; the characteristics of the counsellor and the helping relationship; and a review of the methods and techniques used by the counsellor in working with children, adolescents and adults in family counselling. In the text presented here, special attention is paid to the advantages of both the basic techniques used in family diagnosis, such as interview, observation, genogram, ecogram, as well as techniques that support the conversation, mutual understanding and the relationship between client and counsellor. It analyses the different types of questions used in family counselling and highlights the need to use creative methods when working with families. Results and/or conclusions: This variety of methods and techniques presented in the article, which the family counsellor can draw on in his/her work, will not be of tangible benefit if applied without the counsellor's awareness of purpose and reflective reflection and empathetic following of the client.
 
REFERENCES (26)
1.
Chrząstowski, S. (2014). Nie tylko schemat: Praktyka systemowej terapii rodzin. Warszawa: Wydawnictwo Paradygmat, Fundacja Altkom Akademia.
 
2.
Corey, G. (2005). Teoria i praktyka poradnictwa i psychoterapii. Poznań: Zysk i S-ka.
 
3.
De Jong, P., Berg, I.K. (2007). Rozmowy o rozwiązaniach: Podręcznik. Kraków: Księgarnia Akademicka.
 
4.
Gordon, T. (1998). Wychowanie bez porażek w praktyce: Jak rozwiązywać konflikty z dziećmi. Warszawa: Pax.
 
5.
Gójska, A., Huryn, V. (2007). Mediacja w rozwiazywaniu konfliktów rodzinnych. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.
 
6.
Hartman, A. (1995). Diagrammatic assessment of family relationships [Diagramowa ocena relacji rodzinnych]. Family in Society: The Journal of Contemporary Social Services, 76(2), 112–122. DOI: 10.1177/104438949507600207.
 
7.
Heaton, J.A. (2003). Podstawy umiejętności terapeutycznych. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
8.
Jarosz, E., Wysocka, E. (2006). Diagnoza psychopedagogiczna: Podstawowe problemy i rozwiązania. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 
9.
Jelonkiewicz, I. (2015). Poradnictwo rodzinne. W: Cz. Czabała, S. Kluczyńska (red.), Poradnictwo psychologiczne (ss. 228–257). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
10.
Kargulowa, A. (2010). O teorii i praktyce poradnictwa: Odmiany poradoznawczego dyskursu: Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
11.
Kargulowa, A. (2016). Trzydzieści pięć lat poradoznawstwa: Zmiany w postrzeganiu poradnictwa rodzinnego. W: E. Czerka-Fortuna, K. Kmita-Zaniewska, A. Zbierzchowska (red.), Zasoby rodziny: Wychowanie, poradnictwo, praca socjalna (ss. 22–46). Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra.
 
12.
Knapp, H. (2009). Komunikacja w terapii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
13.
Kołbik, I. (1999). Wywiad rodzinny z użyciem genogramu. W: B. de Barbaro (red.), Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny (ss. 97–109). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
14.
Kowalczyk, D. (2005). Poradnie rodzinne. W: J. Brągiel, S. Badora (red.), Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej (ss. 152–163). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 
15.
Kubitsky, J. (2010). Vademecum terapeuty rodzinnego. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 
16.
Ławniczak, D., Marszałkowska, M., Mierzejewska, B., Polczyk, D., Zeller, L. (b. d.). Standard specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, dla rodziny z dziećmi. Standardy w pomocy. Pobrane 11.12.2023 z: https://wrzos.org.pl/download/....
 
17.
McGoldric, M., Gerson, R., Shellenberger, S. (2007). Genogramy: Rozpoznanie i interwencja. Warszawa: Zysk i S-ka.
 
18.
McPhatter, A.R. (1991). Assessment revisited: A comprehensive approche to anderstanding family dynamics [Ponowna ocena: kompleksowe podejście do zrozumienia dynamiki rodziny]. Families in Society, 72(1), 11–22. DOI: 10.1177/104438949107200102.
 
19.
Peavy, R.V. (2014). Poradnictwo socjodynamiczne: Praktyczne podejście do nadawania znaczeń. Bielsko-Biała: Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki.
 
20.
Rogers, C.R. (1991). Terapia nastawiona na klienta: Grupy spotkaniowe. Wrocław: Thesaurus Press: Juniorzy Gospodarki.
 
21.
Sujak, E. (1995). Poradnictwo małżeńskie i rodzinne: Książka dla doradców i duszpasterzy. Katowice: Księgarnia św. Jacka.
 
22.
Szczepkowski, J. (2007). Terapia młodzieży z problemem narkotykowym: Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
 
23.
Szczepkowski J. (2010). Praca socjalna – Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
 
24.
Szumigraj, M. (2016). Kompetencje doradcy w autopercepcji studentów. Dyskursy Młodych Andragogów, 17, 141–155.
 
25.
Szymczyk, L. (2016). Poradnictwo rodzinne jako forma wsparcia małżeństwa i rodziny. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 49(1), 183–197.
 
26.
Wojtasik, B. (2011). Podstawy poradnictwa kariery: Poradnik dla nauczycieli. Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top