Wychowanie w Rodzinie, T. 9 (1/2014). Wprowadzenie
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji: 14-08-2014
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2014;9(1):9-11
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wychowanie w rodzinie to czasopismo poświęcone problematyce rodziny w ujęciu historycznym i współczesnym. Publikuje oryginalne artykuły autorów polskich i zagranicznych, stanowiące głos w humanistyczno-społecznym dyskursie nad rodziną, będące zarówno doniesieniami z badań, jak rozprawami teoretycznymi. Publikowane teksty w głównej mierze przynależą do takich dyscyplin naukowych, jak historia wychowania oraz pedagogika rodziny, jednakże coraz częściej na naszych łamach wypowiadają się przedstawiciele innych subdyscyplin pedagogiki, a także psychologii, socjologii, archeologii, filologii oraz prawa.
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top