Higiena cyfrowa – wybrane sposoby i narzędzia do zarządzania czasem w przestrzeni wirtualnej przez uczniów i osoby aktywne zawodowo
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna, Generała Władysława Sikorskiego 4-4c, 43-300, Bielsko-Biała, Polska
 
 
Data nadesłania: 23-05-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 27-07-2023
 
 
Data akceptacji: 27-07-2023
 
 
Data publikacji: 10-11-2023
 
 
Autor do korespondencji
Mateusz Jurczyk   

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna, Generała Władysława Sikorskiego 4-4c, 43-300, Bielsko-Biała, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2023;30(1):107-127
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Cel. Celem artykułu jest przedstawienie wybranych aspektów higieny cyfrowej oraz sposobów i narzędzi, które mogą pomóc w zarządzaniu czasem w przestrzeni wirtualnej, szczególnie uczniom i osobom aktywnym zawodowo. Metody. W artykule została przeprowadzona analiza literatury dotyczącej zagadnień związanych z higieną cyfrową oraz zarządzaniem czasem w przestrzeni wirtualnej. Wnioski. W wyniku przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że wiele osób nie jest świadomych zagrożeń związanych z korzystaniem z technologii oraz nie umie efektywnie zarządzać czasem w przestrzeni wirtualnej. Artykuł przedstawia wybrane narzędzia oraz sposoby, które mogą pomóc w poprawie higieny cyfrowej oraz zarządzaniu czasem w przestrzeni wirtualnej, takie jak: blokowanie rozpraszaczy, wyznaczanie priorytetów i planowanie czasu, a także przerwy i ćwiczenia fizyczne.
 
REFERENCJE (45)
1.
Andreassen, C. S., Billieux, J., Griffiths, M. D., Kuss, D. J., Demetrovics, Z., Mazzoni, E., Pallesen, S. (2016). The relationship between addictive use of social media and video games and symptoms of psychiatric disorders: A large-scale cross-sectional study [Związek między uzależniającym używaniem mediów społecznościowych i gier wideo a objawami zaburzeń psychiatrycznych: Badanie przekrojowe na dużą skalę]. Psychology of Addictive Behaviors, 30(2), 252-262. DOI: 10.1037/adb0000160.
 
2.
Bark [portal]. The Best Comprehensive Parental Control Tool for Families [Najlepsze i wszechstronne narzędzie do kontroli rodzicielskiej dla rodzin]. Pobrane 05.04.2023 z: https://www.bark.us/?irclickid....
 
3.
Bawden, D., Robinson, L. (2021). Information Overload: An Overview [Przesycenie informacją. Przegląd]. W: Oxford Encyclopedia of Political Decision Making. Oxford: Oxford University Press. DOI: 10.1093/acrefore/9780190228637.013.1360.
 
4.
Bian, M., Leung, L. (2015). Linking loneliness, shyness, smartphone addiction symptoms, and patterns of smartphone use to social capital [Łącząc samotność, nieśmiałość, objawy uzależnienia od smartfonu oraz wzorce korzystania ze smartfona z kapitałem społecznym]. Social Science Computer Review, 33(1), 61–79. DOI:10.1177/0894439314528779.
 
5.
Bigaj, M. (2023). Wychowanie przy ekranie: Jak przygotować dziecko do życia w sieci?. Warszawa: Wydawnictwo WAB.
 
6.
Brzezińska, A. I., Bątkowski, M., Kaczmarska, D., Włodarczyk, A., Zamęcka, N. (2011). O roli zabawy w przygotowaniu dziecka do dorosłego życia. Wychowanie w Przedszkolu. Wychowanie w Przedszkolu, 10, 5-13.
 
7.
Covey, S. R. (2001). 7 nawyków skutecznego działania. Warszawa: "Diogenes".
 
8.
Derks, D., Bakker, A. B. (2010). The impact of e-mail communication on organizational life [Wpływ komunikacji e-mailowej na życie organizacji]. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, 4(1), 1-14.
 
9.
Duxbury, L., Halinski, M. (2014), When more is less: An examination of the relationship between hours in telework and role overload [Kiedy więcej oznacza mniej: Badanie związku międzygodzinami pracy zdalnej a przeciążeniem rolą]. Work, 48 (1), 91-103. DOI: 10.3233/WOR141858.
 
10.
Dykstra, J., Paul, C. L. (2018). Cyber Operations Stress Survey (COSS): Studying fatigue, frustration, and cognitive workload in cybersecurity operations [Badanie zmęczenia, frustracji i obciążenia poznawczego w operacjach związanych z cyberbezpieczeństwem]. Pobrane 10.08.2023 z: https://www.researchgate.net/p....
 
11.
Fundacja Dbam o Mój Zasięg. 10 zasad higieny cyfrowej. Jak nie uzależnić się od smartfona? Pobrane 07.04.2023 z: https://dbamomojzasieg.pl/wp-c....
 
12.
Fundacja Orange [portal]. Zalety Internetu. Jakie możliwości stwarza nam dostęp do Internetu? Pobrane 04.12.2023 z: https://fundacja.orange.pl/str....
 
13.
Furmanek, W. (2013). Antropoinfosfera współczesnego człowieka. Dydaktyka Informatyki, 8, 49-73.
 
14.
Furmanek, W. (2014). Zagrożenia wynikające z rozwoju technologii informacyjnych. Dydaktyka Informatyki, 9, 20-48.
 
15.
Genova, L. (2021). Zrozumieć pamięć. Poznań: Wydawnictwo Filia.
 
16.
Hansen, A. (2020). Wyloguj swój mózg: Jak zadbać o swój mózg w dobie nowych technologii. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 
17.
Huang, H., Leung, L. (2009). Instant messaging addiction among teenagers in China: Shyness, alienation, and academic performance decrement [Uzależenienie od komunikatorów internetowych wśród nastolatków w Chinach: Nieśmiałość, alienacja i spadek wyników szkolnych]. CyberPsychology & Behavior, 12(6), 675-679. DOI: 10.1089/cpb.2009.0060.
 
18.
Jarczyńska J. (2015). Problematyczne używanie Internetu przez młodzież i młodych dorosłych – przegląd narzędzi do przesiewowej oceny tego zjawiska. Przegląd Psychologiczny, 1, 119-136.
 
19.
Kapała, A. (2014). Zaburzenia snu w kontekście przemian cywilizacyjnych. Sztuka Leczenia, 3(4), 35-44.
 
20.
Kossek, E. E., Baltes, B. B., Matthews, R. A. (2011). How work-family research can finally have an impact in organizations [Jak badania nad równowagą między pracą a życiem rodzinnym mogą finalnie wpłynąć na organizację]. Industrial and Organizational Psychology, 4(3), 352-369. DOI: 10.1111/j.1754-9434.2011.01353.x.
 
21.
Kurowicka-Roman, E. (2021). Zarządzanie higieną cyfrową dzieci i młodzieży w czasie pandemii. W: A. Decyk, B. Sitko, R. Stachyra (red.), Wybrane problemy współczesnego świata w ujęciu interdyscyplinarnym (ss. 23-32). Łódź: Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph.
 
22.
Kwiatkowski, P. (2016). Resiliencja rodziny jako źródło pozytywnej adaptacji młodzieży. Wychowanie w Rodzinie, 13(1), 311-343. DOI: 10.23734/wwr20161.311.343.
 
23.
Newport, C. (2022). Cyfrowy minimalizm: Jak zachować skupienie w hałaśliwym świecie. Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka.
 
24.
Niśkiewicz, Z. (2016). Dobrostan psychiczny i jego rola w życiu człowieka. Studia Krytyczne, 3, 139-151. Pobrane 04.12.2023 z: https://depot.ceon.pl/bitstrea....
 
25.
Pągowska, E. (2020). Psychiatrzy: Sekrety polskich gabinetów. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 
26.
Pejtersen, J. H., Kristensen, T. S., Borg, V., Bjorner, J. B. (2010). The second version of the Copenhagen Psychosocial Questionnaire [Druga wersja Kopenhaskiego Kwestionariusza Psychologicznego]. Scandinavian Journal of Public Health, 38(3 Suppl), 8-24. DOI: 10.1177/1403494809349858.
 
27.
Piecuch, E. (2017). Zaangażowanie – klucz do sukcesu w wychowaniu dziecka. W: M. Humeniuk, I. Paszenda, W. Żłobickki (red.), Sukces jako zjawisko edukacyjne, 2. (ss. 39-49). Wrocław : Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. DOI: 10.34616/22.19.169.
 
28.
Pietruszewski, M. (2014). Uwarunkowania sukcesu zawodowego w dzisiejszej gospodarce. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej: Zarządzanie, 15, 65-78. Pobrane 10.08.2023 z: https://www.sbc.org.pl/Content....
 
29.
Pluta A. (2013). Zarządzanie czasem – mocna czy słaba strona pracownika XXI wieku?. Edukacja Humanistyczna, 1(21), 147-155.
 
30.
Porzak, R. (2013). Poczucie własnej wartości gimnazjalistów i ich zaangażowanie w życie rodzinne a korzystanie z Internetu. W: Z. B. Gaś (red.), Młodzież zagubiona – młodzież poszukująca (ss. 71-86). Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji.
 
31.
Ptaszek, G., Stunża, G. D., Pyżalski, J., Dębski, M., Bigaj, M. (2020). Edukacja zdalna: Co stało się z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
32.
Przybylski, A. K., Weinstein, N. (2013). Can you connect with me now? How the presence of mobile communication technology influences face-to-face conversation quality [Czy możesz się ze mną teraz połączyć? W jaki sposób obecność technologii komunikacji mobilnej wpływa na jakość konwersacji twarzą w twarz]. Journal of Social and Personal Relationships, 30(3), DOI: 10.1177/0265407512453827.
 
33.
Qustodio [portal]. All the tools you need to protect your kids online. Pobrane 05.04.2023 z: https://www.qustodio.com/en/fe....
 
34.
Qustodio [portal]. Getting started with Qustodio [Rozpoczęcie korzystania z Qustudio]. Pobrane 05.04.2023 z: https://www.qustodio.com/en/ge....
 
35.
Schaufeli, W., Taris, T. W. (2005). The Conceptualization and Measurement of Burnout: Common Ground and Worlds Apart [Konceptualizacja i pomiar wypalenia zawodowego: wspólna podstawa i światy oddzielne]. Work & Stress, 19, 256-262. DOI:10.1080/02678370500385913.
 
36.
Siekańska, M. (2004). Psychologiczne uwarunkowania sukcesów zawodowych. Przegląd Psychologiczny, 3, 275-290. Pobrane 04.12.2023 z: https://www.kul.pl/files/714/m....
 
37.
Shonin, E., Van Gordon, W., Griffiths, M. D. (2013). Mindfulness as a treatment for behavioral addiction [Uważność jako forma leczenia uzależnienia behawioralnego]. Journal of Addiction Research and Therapy, 9(1), 1-6. DOI: 10.4172/2155-6105.1000E122.
 
38.
Society Support Alliance. Technika Pomodoro – technika koncentracji i skupienia uwagi. Pobrane 10.08.2023 z: https://society-support-allian....
 
39.
Tracy, B. (2019). Nawyki warte miliony: Jak nauczyć się zachowań przynoszących bogactwo. Gliwice: Helion SA.
 
40.
Tracy, B. (2019). Zarządzanie czasem. Warszawa: MT Biznes.
 
41.
Westerowski M. Zarządzanie sobą w czasie. Pobrane 10.08.2023 z: https://www.ue.katowice.pl/fil....
 
42.
Yager, J. (2020). Zdążyć z czasem na czas: Jak zarządzać własnym życiem w erze cyfrowej. Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka.
 
43.
Young, K. S. (1998). Internet Addiction: The Emergence of a New Clinical Disorder [Uzależnienie od Internetu: Pojawienie się nowego zaburzenia klinicznego]. Cyberpsychology & Behavior, 1(3), 237-244. DOI: 10.1089/cpb.1998.1.237.
 
44.
Zeller, D. (2023). Efektywne zarządzanie czasem dla bystrzaków. Gliwice: Helion S. A.
 
45.
Zieliński, K. (2022). Psychokompetencje: 10 psychologicznych supermocy, które warto rozwijać. Gliwice: Onepress : Sensus.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top