Psychologiczna charakterystyka perfekcjonizmu u młodzieży
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Psychology, Jan Kochanowski University in Kielce [Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach], Krakowska 11, 25-029 Kielce, Poland
 
2
Department of Psychiatry and Psychiatric Rehabilitation, 1st Faculty of Medicine with Dentistry Division, Medical University of Lublin [Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej, I Wydział Lekarsko – Dentystyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie], Gluska 1 (SPSK No 1), 20-439 Lublin, Poland
 
3
Faculty of Medicine and Health Sciences, Jan Kochanowski University in Kielce [Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach], Aleja IX Wieków Kielc 19A, 25-317 Kielce, Poland
 
4
Syntonia Psychiatric Outpatient Clinic [Przychodnia Syntonia], Podgórska 20, 25-103 Kielce, Poland
 
 
Data nadesłania: 07-09-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 06-12-2021
 
 
Data akceptacji: 06-12-2021
 
 
Data publikacji: 22-12-2021
 
 
Autor do korespondencji
Justyna Świerczyńska   

Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Krakowska 11, 25-029 Kielce, Polska
 
 
Beata Pawłowska   

Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej, I Wydział Lekarsko – Dentystyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Głuska 1 (SPSK Nr 1), 20-439 Lublin, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2021;24(1):285-299
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Cel. Celem pracy jest porównanie nasilenia perfekcjonizmu u badanych osób z uwzględnieniem ich podziału na płeć, miejsce zamieszkania oraz strukturę rodziny. Analizie poddano zależności między nasileniem perfekcjonizmu a wiekiem badanych, ich osiągnięciami szkolnymi oraz poziomem wykształcenia rodziców. Badaniami objęto grupę 345 osób (198 dziewcząt i 147 chłopców) w wieku od 12 do 16 lat. Metody. Zastosowano Wielowymiarowy Kwestionariusz do Badania Perfekcjonizmu FMPS autorstwa Frosta w tłumaczeniu i opracowaniu Stanisławy Tucholskiej oraz ankietę socjodemografi czną autorstwa Justyny Świerczyńskiej. Wyniki i wnioski. Otrzymane wyniki informują o występowaniu istotnych różnic w zakresie nasilenia perfekcjonizmu i jego wymiarów między badanymi dziewczętami i chłopcami, osobami mieszkającymi w mieście i na wsi oraz wychowującymi się w rodzinach pełnych i niepełnych. Znaczące zależności ujawniono ponadto między perfekcjonizmem badanych, a ich wiekiem, osiągnięciami szkolnymi oraz poziomem wykształcenia rodziców. Otrzymane wyniki informują, że chłopcy mają wyższy poziom perfekcjonizmu niż dziewczęta. Neurotyczny perfekcjonizm łączy się ze starszym wiekiem badanych dziewcząt. Adaptacyjny perfekcjonizm łączy się z zamieszkiwaniem w mieście, wychowaniem się w rodzinie pełnej, wyższym wykształceniem rodziców, wyższą średnią ocen i pozytywną oceną siebie jako ucznia.
 
REFERENCJE (29)
1.
Bieling, P.J., Israeli, A.L., Antony, M.M. (2004). Is perfectionism good, bad, or both?: Examining models of the perfectionism construct. Personality and Individual Differences, 36 (6), 1373-1385. DOI: 10.1016/S0191-8869(03)00235-6.
 
2.
Bulik, C.M., Tozzi, F., Anderson, C., Mazzeo, S.E., Aggen, S., Sullivan, P.F. (2003). The relation between eating disorders and components of perfectionism. The American Journal of Psychiatry, 160, 366-368. DOi: 10.1176/appi.ajp.160.2.366.
 
3.
Brustein, M. (2013). Perfectionism: A guide for mental health professionals. New York: Springer Publishing.
 
4.
Cockell, S.J., Hewitt, P.L., Seal, B., Sherry, S., Goldner, E.M., Flett, G.L., Remick R.A. (2002). Trait and selfpresentational dimensions of perfectionism among women with anorexia nervosa. Cognitive Therapy and Research, 26(6), 745-758. DOi: 10.1023/A:1021237416366.
 
5.
Enns, M.W., Cox, B.J., Sareen, J., Freeman, P. (2001). Adaptive and maladaptive perfectionism in medical students: A longitudinal investigation. Medical Education, 35, 1034-1042. DOI: 10.1046/j.1365-2923.2001.01044.x.
 
6.
Enns, M.W., Cox, B.J., Clara, I. (2002). Adaptive and maladaptive perfectionism: Developmental origins and association with depression proneness. Personality and Individual Differences, 33 (6), 921-935. DOI: 10.1016/S0191-8869(01)00202-1.
 
7.
Flett, G.L., Hewitt, P.L. (2002). Perfectionism: Theory, research, and treatment. Washington: American Psychological Association.
 
8.
Flett, G.L., Hewitt, P.L., Besser, A., Su, C., Villancourt, T., Boucher, D., Gale, O. (2016). The child-adolescent perfectionism scale: Development, psychometric properties, and associations with stress, distress and psychiatric symptoms. Journal of Psychoeducational Assessment, 34, 634-652. DOI: 10.1177/0734282916651381.
 
9.
Frost, R.O., Marten, P.A. (1990). Perfectionism and evaluative threat. Cognitive Therapy and Research, 14, 559-572. DOI: 10.1007/BF01173364.
 
10.
Frost, R.O., Marten, P., Lahart, C., Rosenblate, R. (1990). The dimensions of perfectionism. Cognitive Therapy and Research, 14, 449-468. DOI: 10.1007/BF01172967.
 
11.
Frost, R.O., Turcotte, T.A., Heimberg, R.G., Mattia, J.I., Holt, C.S., Hope, D.A. (1995). Reactions to mistakes among subjects high and low in perfectionistic concern over mistakes. Cognitive Therapy and Research, 19, 195-205. DOI: 10.1007/BF02229694.
 
12.
Frost, R.O., Marten, P., Lahart, C., Rosenblate, R. (2010). Wielowymiarowy Kwestionariusz do Badania Perfekcjonizmu FMPS – wersja nieopublikowana, tłum. i oprac. S. Tucholska.
 
13.
Halmi, K.A., Sunday, S.R., Strober, M., Kaplan, A., Woodside, D.B., Fichter, M., Treasure, J., Berrettini, W., Kaye, W. (2000). Perfectionism in anorexia nervosa: Variation by clinical subtype, obsessionality, and pathological eating behavior. The American Journal of Psychiatry, 157 (11), 1799-1805. DOI: 10.1176/appi.ajp.157.11.1799.
 
14.
Hamachek, D.E. (1978). Psychodynamics of normal and neurotic perfectionism. Psychology, 15(1), 27-33.
 
15.
Henning, K., Ey, S., Shaw, D. (1998). Perfectionism, the imposter phenomenon and psychological adjustment in medical, dental, nursing and pharmacy students. Medical Education, 32, 456-464. DOI: 10.1046/j.1365-2923.1998.00234.x.
 
16.
Hewitt, P.L., Flett, G.L., Besser, A., Sherry, S.B., McGee, B. (2003). Perfectionism is multidimensional: A reply to Shafran, Cooper and Fairburn. Behaviour Research and Therapy, 41 (10), 1221-1236. DOi: 10.1016/S0005-7967(03)00021-4.
 
17.
Hewitt, P.L., Flett, G.L. (1991). Perfectionism in the self and social con-texts: Conceptualization, assessment, and association with psychopathology. Journal of Personality and Social Psychology, 60, 456-470. DOI: 10.1037/0022-3514.60.3.456.
 
18.
Mills, J., Blankstein, K.R. (2000). Perfectionism, intrinsic vs extrinsic motivation, and motivated strategies for learning: A multidimensional analysis of university students. Personality and Individual Differences, 29(6), 1191-1204. DOI: 10.1016/S0191-8869(00)00003-9.
 
19.
Molnar, D.S., Reker, D.L., Culp, N.A., Sadava, S.W., DcCourville, N.H. (2006). A mediated model of perfectionism, affect, and physical health. Journal of Research in Personality, 40, 482-500. DOI: 10.1016/j.jrp.2005.04.002.
 
20.
Moor, S., Vartanian, L.R., Touyz, S.W., Beumont, P.J.V. (2004). Psychopathology of EDNOS patients: To whom do they compare? Clinical Psychologist, 8 (2), 70-75. DOI: 10.1080/1328420041233130436.
 
21.
Osenk, I., Williamson, P., Wade, T.D. (2020). Does perfectionism or pursuit of excellence contribute to successful learning? A meta-analytic review. Psychological Assessment, 32(10), 972-983. DOI: 10.1037/pas0000942.
 
22.
Rice, K.G., Preusser, K.J. (2002). The adaptive/maladaptive perfectionism scale. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 34, 210-222. DOI: 10.1080/07481756.2002.12069038.
 
23.
Sassaroli, S., Lauro, L.J., Ruggiero, G.M., Mauri, M.C., Vinai, P., Frost, R. (2008). Perfectionism in depression, obsessive-compulsive disorder and eating disorders. Behaviour Research and Therapy, 46 (6), 757-765. DOI: 10.1016/j.brat.2008.02.007.
 
24.
Seeliger, H., Harendza, S. (2017). Is perfect good?: Dimensions of perfectionism in newly admitted medical students. BMC Medical Education, 17, 206. DOI: 10.1186/s12909-017-1034-9.
 
25.
Shafran, R., Cooper, Z., Fairburn, C.G. (2002). Clinical perfectionism: A cognitive- behavioural analysis. Behaviour Research and Therapy, 40, 773-791. DOI: 10.1016/S0005-7967(01)00059-6.
 
26.
Slaney, R.B., Rice, K.G., Mobley, M., Trippi, J., Ashby, J.S. (2001). The revised almost perfect scale. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 34, 130-145. DOI: 10.1080/07481756.2002.12069030.
 
27.
Stoeber, J. (2018). The psychology of perfectionism: An introduction. W: J. Stoeber (red.), The psychology of perfectionism: Theory, research, applications (ss. 3-16). London: Routledge.
 
28.
Stoltz, K., Ashby, J.S. (2007). Perfectionism and lifestyle: Personality differences among adaptive perfectionists, maladaptive perfectionists, and nonperfectionists. The Journal of Individual Psychology, 63 (4), 414-423.
 
29.
Taylor, E.P., Couper, R., Butler, C.M. (2017). Adolescent perfectionism: Structural features of the Frost Multidimensional Perfectionism Scale and correlates with attachment and psychopathology. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 90 (4), 686-704. DOI: 10.1111/papt.12133.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top